Wednesday, March 22, 2023

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းတီႈသဵၼ်ႈတၢင်း လႃႈသဵဝ်ႈ- သီႇပေႃႉ- မိူင်းယႆ-တၢင်ႉယၢၼ်း

Must read

ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ် တီႊသိမ်ႊပိူဝ်ႊ2022ၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ၼႄၶေႃႈဢၢင်ႈဝႃႈၵူတ်ႇထတ်းၸုမ်းသိုၵ်း PDF ၼႆသေ ႁႄႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း လႃႈသဵဝ်ႈ-သီႇပေႃႉ ၊ လႃႈသဵဝ်ႈ- မိူင်းယႆ- တၢင်ႉယၢၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉ ဝၼ်းၸၼ်-ဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်းပူၼ်ႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႄႉထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး တီႈသဵၼ်ႈတၢင်းသီႇပေႃႉ-မိူင်းယႆ ၸွမ်းၵဵတ်ႉၸွမ်းလၢၼ်ႇၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၶဝ်ၶႂ်ႈႁႄႉတီႈလႂ်ၵေႃႈ ပႂ်ႉႁႄႉထဵတ်ႈထၢမ်လူင်ၵႂႃႇၵူႈတီႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇဢၼ်ၺႃးၵူတ်ႇထတ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

“ ၶဝ်ၵႆႉပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ပဵၼ်တီႈသႅင်ၵႅဝ်ႉၶႃႈ ။ မိူဝ်ႈဝႃးမိူဝ်ႈသိုၼ်းၼႆႉသမ်ႉ တီႈႁူဝ်ယ ဢၼ်ပဵၼ်တီႈတၢင်းၶဝ်ႈမိူင်းယႆၼၼ်ႉဢေႃႈ။ ၸွမ်းၸိူဝ်းတီႈဢမ်ႇၸႂ်ႈၵဵတ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈယဝ်ႉ ပေႃးပဵၼ်တီႈ ဢၼ်ၶဝ်ၶႂ်ႈထၢင်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼႆ ၶဝ် ပႂ်ႉၸႅတ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်ၵေႃႈမီးဢေႃႈ ။ ၸွမ်းႁိမ်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸွမ်းၼမ်ႉပွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ သဵၼ်ႈတၢင်းသီႇပေႃႉလႃႈသဵဝ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၵေႃႈ ၶဝ်ၵႆႉၸႅတ်ႈၼႃႇၶႃႈ တီႈတူဝ်းၵဵၵ်ႉ သီႇပေႃႉၵေႃႈၸႅတ်ႈ မၼ်းတေဢမ်ႇမႅၼ်ႈတီႈလဵဝ်တႃႇသေႇၶႃႈ ၶဝ်ၶႂ်ႈပႂ်ႉတီႈလႂ်ၵေႃႈၶဝ်တေပႂ်ႉၸိူင်ႉၼၼ်ဢေႃႈ။”

သိုၵ်းမၢၼ်ႈထၢမ်ၵူၼ်းဢွၵ်ႇတၢင်းဝႃႈ လုၵ်ႉလႂ်မႃး တေၵႂႃႇလႂ် ၵႂႃႇႁဵတ်းသင် ၼႂ်းရူတ်ႉၼႂ်းၵႃး တၢင်ႇသင်မႃး ၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး မၢင်ၵေႃႉၺႃးသွၵ်ႈထူင်သွၵ်ႈထွင်းၵေႃႈမီး။

“   ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးၵေႃႈ  ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဢေႃႈ။  ၵမ်ႉၼမ်တႄႉၶဝ်တေဢဝ်ၶေႃႈဢၢင်ႈဝႃႈ ၵူဝ်ပဵၼ်ၸုမ်း သိုၵ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇႁႃႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈႁႃႉ ၵူဝ်တၢင်ႇမႃးၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇတႃႇတေၵမ်ႉထႅမ်သိုၵ်းPDF ႁႃႉၼႆၸိူဝ်းၼႆႉဢေႃႈ။  တေလႆႈဝႃႈၸႅတ်ႈၵျၢမ်းလိူဝ်သေ ၵူႈပွၵ်ႈတႄႉတႄႉဢေႃႈၼႃ။”ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢၼ်ၺႃးထဵတ်ႈထၢမ်ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

တင်ႈတႄႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇ တႃႇၵႂႃႇတႃႈပႆ တၢင်းၵေႃႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။

ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ၊ ပွတ်းၸၢၼ်းၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပႂ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းဝႂ်လၢႆႊသိၼ်ႊရူတ်ႉၵႃးလႄႈဝႂ်ၶပ်းၶီႇ ၵူၼ်းၶပ်းရူတ်ႉ၊ ၵူတ်ႇထတ်းမၢႆၾၢင်မၢတ်ႉပူင်ႇတိၼ်ႇၵူၼ်းၵႂႃႇတၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၵႆႉယွၼ်းငိုၼ်းၵေႃႈမီး ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း