Saturday, December 2, 2023

သိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇ SSPP ထွၼ်ဢွၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ်

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈတႃႇႁဵတ်းလွင်ႈၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႆသေ   ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသင်ႇႁႂ်ႈ SSPP ၸိူဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းပင်လူင် ထွႆထွၼ်ဢွၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 19/12/2022 ၼႆႉၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 19/12/2022 ၼႆႉၵႂႃႇတေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 3/1/2023 ၼႆႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတေႁဵတ်းလွင်ႈၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၽွင်းသႅင် – သၼဵၼ်း ၸိူဝ်းမီးၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းပၢင်လူင်လႄႈ သင်ဝႃႈ  SSPP  လႆႈတူင်ႉၼိုင်ယူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸိုင်ႁႂ်ႈထွႆထွၼ် ဢွၵ်ႇပၼ်သေဢမ်ႇၵႃး ႁၢမ်ႈၶတ်းၶႂၢင်ယႃႉႁၢမ်ႈ ၸုမ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

 ၽူႈမီးၸၼ်ႉ SSPP ၼႂ်းထုင်ႉသၼဵၼ်းၸဝ်ႈၼိုင်ႈတႄႉလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ တိုၼ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈ ထွႆထွၼ်ပၼ်ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈၼႆႉ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၶတ်းၸႂ်တိတ်းတေႃႇ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၽူင်းႁၢၼ်ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP ယူႇၵေႃႈ တိတ်းတေႃႇပႆႇလႆႈ  ။

ၼႂ်းထုင်ႉသၼဵၼ်း လႄႈတွၼ်ႈတၢင်းတူၵ်းဝဵင်းပၢင်လူင်ၼႆႉ ဝၢႆးလင်ပိုတ်းယိုဝ်းတိုၵ်းတေႃးၵၼ်တင်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS  တင်ႈတႄႇႁူဝ်ပီ 2022 ၼႆႉမႃး ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP ယူႇသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း