Tuesday, September 26, 2023

ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈ လွႆတႆးလီ ပၼ်ႈႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ မေႃသွၼ်ၼၢင်းႁၢၼ်ၶမ်း မႃးတမ်းဝႆ့ပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း

Must read

ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈ လွႆတႆးလီ ၸႄႈဝဵင်းၵႃလိ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပၼ်ႈႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ မေႃသွၼ်ၼၢင်းႁၢၼ်ၶမ်းမႃးတမ်းဝႆ့ပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း ။

Photos : Kaw Dai လုၵ်ႈႁဵၼ်းတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈ လွႆတႆးလီ ပၼ်ႈႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ မေႃသွၼ်ၼၢင်းႁၢၼ်ၶမ်း မႃးတမ်းဝႆ့ပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်း

ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၾၢႆႊပိူဝ်ႊ မေႃသွၼ်ၼၢင်းႁၢၼ်ၶမ်းၼႆ့ မူႇပီႈၸုမ်းၼွင့် လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမၼ်းၼၢင်း သင်ႇပၼ်ႈ  တီႈ ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း ဝဵင်းပၢင်ႇဢူး မိူဝ်ႈပီ 2020 ။   ၼမ်ႉၼၵ်းမီး 60 Kg  တၢင်းသုင်မီး 5 ထတ်း (ပေႇ) 7 ၼိဝ်ႉ။ ပၼ်ႈယဝ့်တူဝ်ႈလီငၢမ်းသေ ႁွတ်ႈထိုင်တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈလွႆတႆးလီ ၼႂ်းဝၼ်းပီမႂ်ႇတႆး  2117 ၼီႈ။

- Subscription -

 မေႃသွၼ်ၼၢင်းႁၢၼ်ၶမ်းၼႆ့ ၵိူတ်ႇမိူဝ်ႈ 28 / 12 / 1981 ၸိုဝ်ႈပေႃႈ (ၶုၼ်သိုၵ်းလူင် ၸဝ်ႈဝုၼ်းတဵင်း ) ၸိုဝ်ႈမႄႈ ပႃႈၼၢင်းလဵၵ့် ပီႈၼွင့်ႁူမ်ႈတွင့်မီး 5 ၵေႃ့ ။ပဵၼ် ၼၢင်းႁၢၼ်ၶမ်း ၊ ၼၢင်းတဵင်းၶမ်း ၊ ၼၢင်းၼုမ်ႇလိုၼ်း ၊ ၸၢႆးမွၼ်းၼေႃႇ ၊ ၼၢင်းဝၼ်းလီ။ ၸႃႇတိတီႈၵိူတ်ႇ ပဵၼ်ပွၵ့်ၸၢင်ႈၶမ်းၸၢၼ်း ၼႃႈလိၼ်မၢႆပႅတ်ႇ ဝဵင်းသီႇပေႃ့ ။

မေႃသွၼ်ၼၢင်းႁၢၼ်ၶမ်း ဢႃယု 37 ပီ  ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ၵေႃတႆး၊ ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈ ပၢၼ်ပၢႆးပၺ်ၺႃ ထၢၼ်ႈငဝ်ႈ (ၵေႃတႆး)    ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ သေလႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/10/2019 ။

Photos : Kaw Dai – မေႃသွၼ်ၼၢင်းႁၢၼ်ၶမ်

မေႃသွၼ်ၼၢင်းႁၢၼ်ၶမ်းၼႆႉ ၵွၼ်ႇပႆႇလူႉသဵင်ႈၼၼ်ႉ ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းပဵၼ် ၽူႈၵုမ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလွႆတႆးလီ တပ်ႉၸုမ်း မၢႆ 7 ဝဵင်းၵႃလိ ၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

မေႃသွၼ်ၼၢင်းႁၢၼ်ၶမ်းၼႆ့ တႄႇ ႁွတ်ႈၵေႃတႆး 2002 ၊တႄႇႁၢပ်ႇဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈ 2010။ယၢမ်ႈၶိုၼ်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ့်ငဝ်ႈ-ၸၼ့်ႁူၵ်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်းမၢႆၼိုင်ႈ သီႇပေႃ့၊ ယၢမ်ႈၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ့်ၵၢင်ထိုင်ၸၼ့်ပႅတ်ႇ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းဝၢၼ်ႈတွင်ႇၵျေႃႇ ဝဵင်းၼမ့်သၼ်ႇ၊ ၶိုၼ်ႈၸၼ့်ၵဝ်ႈၸၼ့်သိပ်း တီႈ ဝဵင်းၼမ့်တူႈ ပၢင်ႁႆး။

မၼ်းၼၢင်းၼႆ့ လူင့်လႅၼ်ႇၾၢႆႇလိၵ်ႈလၢႆးတႆး လႄႈ သူင်လူလိၵ်ႈ တႅမ်ႈလိၵ်ႈတႃႇသေႇ။

မေႃသွၼ်ၸၢႆးတိုၼ်းႁၢၼ် ဢၼ်သွၼ်ပၢႆးလႅင်ႊမိူင်း(ပထဝီ)လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ _“မၼ်းၼၢင်းၼႆ့ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်မီးၼမ့်ၵတ့်လၢႆႈလွင်ႈဢေႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းမီးၼမ့်ၸႂ်လီ မေႃပၼ်တိုဝ့်တၢင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢၼ်မၼ်းၼၢင်းၵႆ့လၢတ်ႈတႃႇသေႇတႄ့ ပဵၼ် ႁဵတ်းသင်ႁဵတ်းတေ့တေ့ ၼႆဢေႃႈ”_ ဝႃႈၼႆ။

 ၸဵမ်မိူဝ်ႈႁဵၼ်းယဝ်ႉၸၼ်ႉ သိပ်းၼၼ်ႉ  မၼ်းၼၢင်းလႆႈပူၵ်းပွင်လွင်ႈလိၵ်ႈလၢႆး၊ ပၢႆးပၺႃႇတႆးႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ လႆႈႁူမ်ႈသၢင်ႈ လွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆး ပၺ်ႇၺႃႇတႆး ၸွမ်းလၢႆလၢႆၸုမ်း။ဢၼ်မၼ်းၼၢင်းလူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ်ၵႂႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်လူႉသုမ်းၵူၼ်းမီးၵႃႈၶၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈတွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇသႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇၼႂ်းတႆး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း