Tuesday, November 29, 2022

ၵႃးပိၼ်ႈ တူၵ်းႁူၺ်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ တူၼ်ႈတီး- ၵဵင်းတုင်  တၢႆ 2 ၵေႃ့

Must read

ၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်းလမ်းၼိုင်ႈ လုၵ့်ၵဵင်းတုင် ၵႂႃႇ တူၼ်ႈတီး ပဵၼ်ၽေးၵိုင့်ၵၢင့် တီႈတၢင်းလူင်းလွႆမိူင်းၵႃ  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်း 11 မူင်းၶိုင်ႈ  ။

ၵႃးပိၼ်ႈတီႈႁူၺ်ႈၵိုတ်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 21/11/2022

ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း တူင်ႈတႃႈ ၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ _” ၸႂ်ႈဢေႃႈ မီးၵူၼ်းထူဝ်းမႃးလၢတ်ႈဝႃႈ ၵႃးပိၼ်ႈၼႆၼႃႇ ႁဝ်းၵႂႃႇ ပေႃးလိုၵ်းယဝ့်ဢေႃႈ တီႈတၢင်းၶဝ်ႈ တူင်ႈတႃႈ ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇၼၼ့် လႅပ်ႈ ပရိၵ်ႈၵႃးၶဝ် တေပွင်ႇၼေႈ ဢမ်ႇၵုမ်းလႆႈႁေလႄႈ ပိၼ်ႈတူၵ်းႁူၺ်ႈၼၼ့်ၵႂႃႈ “ဝႃႈၼႆ။

ၵႃးဢၼ်ပဵၼ်ၽေးၵိုင့်ၵၢင့်ၼႆ့ ပဵၼ်ၵႃး Hiace (အံဇာတုံး) မီးၵူၼ်းၶီႇ 6 ၵေႃ့ ပႃးၵူၼ်းႁေႃႈ ။ ၼႂ်းၼၼ့် လူ့တၢႆထင်တီႈ 2 ၵေႃ့ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁေႃႈမၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းမႃးၸွမ်းၼိုင်ႈၵေႃ့။ ၵူၼ်းယိင်း 2 ၵေႃ့ လႄႈၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃ့ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆ့တီႈ ႁူင်းယႃလူင်ၵဵင်းတုင် ။

ၼႂ်းပီၼႆ့ၵူၺ်း သဵၼ်ႈတၢင်း ၵႂႃႇမႃး ၵဵင်းတုင်- တူၼ်ႈတီးၼႆ့  ၵႆ့ပဵၼ်ၽေးၵိုင့်ၵၢင့် မႃးၶိူဝ်းယႂ်း။

မိူဝ်ႈလိူၼ်ပူၼ့်မႃး ဝၼ်းတီႈ 16 ၼၼ့်ၵေႃႈ ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ လုၵ်ႉတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵႂႃႇတူၼ်ႈတီး  ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ပိၼ်ႈတၢင်းလူင်းလွႆ တီႈၼိုင်ႈၼႂ်းၵႄႈ တူၼ်ႈတီး – ၵဵင်းတုင် မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ 21/11/2022 သမ်ႉယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်းပၢႆ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ရူတ်ႉၵႃးလူင်တၢင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ပိၼ်ႈတီႈၵူတ်ႉႁူၺ်ႈၵိုတ်ႈ ၼႂ်းၵႄႈၼွင်ၶဵဝ်-ၵျွၵ်ႉမႄး။ ရူတ်ႉၵႃးတိတ်းၶမ်ယၢဝ်း တေႃႇထိုင်ႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း