Monday, May 29, 2023

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းတၢင့်ယၢၼ်း ၶူဝ်းႁိူၼ်းဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်

Must read

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ တီႈၼႂ်းပွၵ့် 6 ၊ ၸႄႈဝဵင်းတၢင့်ယၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၶူဝ်းႁိူၼ်းဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်။

ဝၼ်းတီႈ 16/11/2022 မိူဝ်ႈဝႃးၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်းပၢႆ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းပႃႈသႅင်သူၺ်ႇ  ယူႇပွၵ့် 6 ၸႄႈဝဵင်းတၢင့်ယၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ ၾႆးမႆႈၶူဝ်းႁိူၼ်း ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင် ။ 

- Subscription -
ရူတ်ႉၵႃးၶႄၾႆး ၸွႆႈၵၼ်ၶႄ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းတီႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း

ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ ၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ“ ၸႂ်ႈဢေႃႈ မႅၼ်ႈမိူဝ်ႈၵူၼ်းလူင်ၶဝ်ဢမ်ႇယူႇႁိူၼ်း မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 11 ၶူပ်ႇၵေႃႉလဵဝ်ၵူၺ်းဢၼ်ယူႇပႂ်ႉၼၼ့် လႅပ်ႈတေပဵၼ်ၾႆးတဵၼ်းလူမ့်သေ လၢမ်းမႆႈၶႃႈၼေႈ ႁိူၼ်းၶဝ်ပဵၼ် ႁိူၼ်းမုင်းလဵၵ်း သိူဝ်ႇၽၢၵ်ႈ ၵင်ႈမႆ့ပူၵ်ႇသၢၼ်ဢေႃႈ ၶဝ်ၵေႃႈ လႆႈဝႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းႁႃၸဝ်ႉၵိၼ်ၶမ်ႈ။ ယၢမ်းလဵဝ်ၾႆးသမ့်မႆႈႁိူၼ်းၶဝ်ၵႂႃႇၸိူင့်ၼႆ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၸႂ်ဝႆ့ဢေႃႈ။ ၵူၼ်းတႄ့ ဢမ်ႇလႆႈတၢင်းၸဵပ်းသႅပ်ႇသင်”- ဝႃႈၼႆ။

ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇလၢမ်းမႆႈထႅင်ႈတၢင်ႇႁိူၼ်းၼၼ့် ၸုမ်းၶႄၾႆးလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၸွႆႈၶႄၾႆး မွတ်ႇၵႂႃႇမိူဝ်ႈ 8 မူင်းပၢႆ 55  မိၼိတ်ႉ ။

ၽူႈၵွၼ်းပွၵ့် 6  တိုၵ်းသူၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ- တႃႇၸွႆႈၵၼ်ၵႄႈလိတ်ႈလွင်ႈယၢပ်ႇၵိၼ်းၶၢၼ်ၸႂ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ် ထုၵ်ႇလီႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ႁိူၼ်းယေးဢၼ်ၺႃးၽေးၾႆးမႆႈၼႆႉယူႇ -ဝႃႈၼႆ။

ပီၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၾႆးၾႃႉဢမ်ႇမႃးမၢၼ်ႇ၊ ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇသေ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈၸႂ်ႉၾႆးတဵၼ်း ၾႆးၽိုၼ်းတႅၼ်းတၢင်။  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵႆႉထူပ်းၽေးၾႆးမႆႈ ။

တီႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၼႆႉ ၼႂ်းပီ 2022 ၼႆႉၵူၺ်း မိူဝ်ႈလိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် ဝၼ်းတီႈ 9 ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈတီႈပွၵ်ႉ 3 ၼႆႉၼင်ႇၵဝ်ႇ။  လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈတိုၵ်ႉၼွၼ်းလပ်းယူႇၼႂ်းႁိူၼ်းၺႃးၾႆးမႆႈတၢႆၵိုၵ်းႁိူၼ်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3 လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊပူၼ်ႉမႃးၼႆႉသမ်ႉ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈတီႈ ပွၵ်ႉ 8 ။ ၼၼ်ႉတႄႉၼွၵ်ႈလိူဝ်သုမ်းၶူဝ်းႁိူၼ်းၶူဝ်းယေး ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း။

ၼင်ႇႁိုဝ် တေၸၢင်ႈႁေ့ၵင်ႈလႆႈၽေးၾႆးမႆႈၸိူင့်ၼႆ ပေႃးတေဢွၵ်ႇႁိူၼ်း ၵႂႃႇတၢင်းၼွၵ်ႈ ထုၵ်ႇလီ  ၾၢင့်ၼၵ်းၼႃ လူဝ်ႇလႆႈတူၺ်းလီလီ မွတ်ႇၽိုၼ်းမွတ်ႇၾႆးသေ ၸင်ႇဢွၵ်ႇႁိူၼ်း ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း