Tuesday, November 29, 2022

သိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ KNU လႄႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ 5 ၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ် တိုၵ်းငဝ်ႈငုၼ်းတပ်ႉလူမ်း  ဝဵင်းမၵူၺ်း

Must read

သိုၵ်း KNU လႄႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ 5 ၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ် တိုၵ်းငဝ်ႈငုၼ်းတပ်ႉလူမ်း ဝဵင်းမၵူၺ်း မိူင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈပဵင်း ၊ ၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းသိုၵ်း ၵျႅတ်ႉၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵွႆ 3 လမ်း၊ ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း ၵွႆ 2 လမ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆ 5 ၵေႃႉ – ၸုမ်းႁုင်ႉၶမ်းမိူင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈပဵင်း Golden Eagle Myaylatt ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ Golden Eagle Myaylatt

ၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ KNU လႄႈၸုမ်းဢူၺ်းလီၼႆႉ ၸႂ်ႉမၢၵ်ႇပျုင်းသျွတ်ႉ (ရှော့တိုက်ဒုံး) ယိုဝ်းတပ်ႉလူမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/11/2022  ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 6 မူင်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆထင်တီႈ 5 ၵေႃႉ။ ၵႂႃႇတၢႆတီႈႁူင်းယႃ 3 ၵေႃႉ။

ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ပဵၼ် KNU ဢွၼ်ႁူဝ် ၸုမ်းႁုင်ႉၶမ်းမိူင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈပဵင်း ၊ ၸုမ်း  PDF  မၵူၺ်း Eagle PDF Magway၊ PDF  ယေႇၼၢၼ်ႇၶျွင်း လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၽီလူး မိူင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈပဵင်းၶဝ် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈသေလူမ်ႇယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။

 ယိူင်းဢၢၼ်းၶႂ်ႈသင်ႇသွၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ပၼ်ၾၢင်ႉ ယႃႇႁႂ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးယိုဝ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ် ထိုင်တီႈတိူဝ်ႉပႃးၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၸိူဝ်းၼႆႉ  ၸုမ်း PDF တူင်ႈပဵင်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼင်ႇၼႆ။

 ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉပႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈႁိုဝ်။  

ဢၼ်ၸုမ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ KNU လုၵ်ႉမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇသေၶိုၼ်ႈၵႂႃႇယိုဝ်းတပ်ႉလူမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈထိုင်မိူင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈပဵင်းပုၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်ဢၼ်တူၵ်းၸႂ်ဢၢမ်းဢေႃးၽႅၼ်ၵၢၼ်တိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႆႉယူႇ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 15 /11/2022 ၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလရ 102  ၸႄႈဝဵင်းတီႊမေႃးသူဝ်ႇ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉ ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း 2 ၵေႃႉၵူၼ်းလူင်မၢတ်ႇၸဵပ်း 6 ၵေႃႉ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု 5 ၶူပ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းလိူတ်ႈဢွၵ်ႇႁႅင်း သေလူႉတၢႆပႅတ်ႈၽွင်းၵႂႃႇသူင်ႇႁူင်းယႃ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း