Tuesday, November 29, 2022

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃဝဵင်း မၢၼ်ႈမေႃႇ။

ဝၼ်းတီႈ 11/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 11 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ 88 ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တူၵ်းတႅၵ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၶႃႇၼၢၼ် ဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈမၢၼ်ႈမေႃႇ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ။ မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ  ၾႆးမႆႈ  2 လင်။ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇၽူႈၸၢႆး ဢႃယုမွၵ်ႈ 36 ပီ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း။  

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ ဢၼ်ၺႃးမၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈသေၾႆးမႆႈ

ၵူၼ်း ဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ 88 ယိုဝ်းမႃးၶႃႈဢေႃႈ။  ဢၼ် ယိုဝ်း မၢၵ်ႇလူင်ၼႆႉ တေပဵၼ်တပ်ႉၼႆႉၵူၺ်း။   ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၽူႈၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈၶႃလႄႈ ႁူဝ်မႃႇ။  မၼ်းၸၢႆး  မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။  ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ မၢၼ်ႈမေႃႇဝႆႉ။   ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း မၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶႃႇၼၢၼ်  ၾႆးမႆႈၵႂႃႇထႅင်ႈ 2 လင် ။ တႃႇလင်ၼိုင်ႈတႄႉ ပဵၼ်ၽဝ်ႇမူတ်း ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶႃႇၼၢၼ် မၢင်ၸိူဝ်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇသွၼ်ႈဝႆႉ ၸွမ်းႁိူၼ်းယေးပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈ မေႃႇဝႆႉ ။

ဢွင်ႈတီႈမၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းတႅၵ်ႇ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၶႃႇၼၢၼ်တင်း ဝတ်ႉလေႃးၵမႃႇရၸဵင်ႇၼႆႉ ယၢၼ် ၵႆၵၼ်မွၵ်ႈ 300 ထတ်း(ပေႇ)ၵူၺ်းလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸိူဝ်းမီးတီႈၵျွင်းၼၼ်ႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ၶၢႆႉပၢႆႈ တီႈယူႇထႅင်ႈ။

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပူၼ်ႉမႃးလၢႆဝၼ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၼႂ်းဝတ်ႉၼႆႉယူႇ။ ၽွင်းၶဝ်ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၼၼ်ႉၵေႃႈ မႃးမူၵ်းဝႆႉယူႇၼႂ်းဝတ်ႉၼႆႉမွၵ်ႈ 30 ၼႆႉဢေႃႈ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၶၢႆႉပၢႆႈၵႂႃႇထႅင်ႈယဝ်ႉ။  ယၢမ်းလဵဝ် တီႈဝတ်ႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းယဝ်ႉ  ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ လေႃးၵမႃႇရၸဵင်ႇၼႆႉ  ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းတႆး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင်ၵျႃႇ မႃးသွၼ်ႈယူႇသဝ်းဝႆႉမီးမွၵ်ႈလိူၼ်႞ယဝ်ႉ။    မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 13 ၼႆႉ ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ် ၶၢႆႉပၢႆႈမႃး  သွၼ်ႈဝႆႉ တီႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းမၢၼ်ႈမေႃႇ လင်ႁိူၼ်းမွၵ်ႈ16 လင်။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ ၵႂႃႇသွၼ်ႈ ယူႇဝႆႉ ၸွမ်းႁိူၼ်းပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း ၵေႃႈမီး  ၽူႈၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးလၢတ်ႈ။

“ယၢမ်းလဵဝ် ႁဝ်းၶႃႈ ပႆႇလႆႈသဵၼ်ႈမၢႆ ႁူဝ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးႁဝ်းၶႃႈ တႅတ်ႈတေႃးလီ။ မၢင်ၸိူဝ်းပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းႁိူၼ်းၵေႃႈမီး။ ယွၼ်ႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇတေပၢႆႈၶဝ်ႈမႃးတီႈဝဵင်းမၢၼ်ႈမေႃႇယွၼ်ႉဝႃႈ ၼႂ်းၵႄႈမိူင်းမွၵ်ႇ – မၢၼ်ႈမေႃႇၼၼ်ႉ မီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ပလိၵ်ႈ မၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းရူတ်ႉၵႃး သင်ဢမ်ႇမီးၶွၼ်ႇၼႆ ၶဝ်တီႉၺွပ်းႁဵတ်းၼၼ်ဢေႃႈ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးႁဝ်းၶႃႈ မၢင် ၸိူဝ်း ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈမီး။ မၢင်ၸိူဝ်းဢၼ်မႃးလႆႈၵေႃႈ မႃးသွၼ်ႈဝႆႉႁိူၼ်းယေး ပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း ယဝ်ႉၵေႃႈ တီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/11/2022 ၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 1:13 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ် ၶိူင်ႈမိၼ်လမ်းၼိုင်ႈ မႃးပၼ်ႇလဵပ်ႈ တီႈ လွႆလူင်ၵျႃႇ ၼၼ်ႉ 4 ႁွပ်ႈ  ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 20/10/2022 ၼၼ်ႉမႃး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA, PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် မႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တၢင်းဝၢၼ်ႈလူင်ၵျႃႇ၊ ၼွင်ပဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းၸွႆႈထႅင်ႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်း လူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ မၢတ်ႇ 4 ၵေႃႉ တင်းမူတ်းပဵၼ်ၽူႈယိင်းမူတ်း။ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇ ယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးမွၵ်ႈ 900 တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း