Saturday, July 20, 2024

KIA ပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇ  ၼႂ်းၵႄႈမူႇၸေႊ – ၵူတ်ႉၶၢႆ ၼမ်မႃးႁႅင်း ၸဝ်ႈၵႃးထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ

Must read

သိုၵ်းၶၢင် KIA ပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၸဝ်ႈရူတ်ႉၵႃး ၶိုၼ်ႈလူင်း ၼႂ်းၵႄႈမူႇၸေႊ – ၵူတ်ႉၶၢႆ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း သင်ဝႃႈ ႁႄႉလႄႈၸဝ်ႈၵႃးၶဝ် ဢမ်ႇၵိုတ်းသႂၢင်း ၶွၼ်ႇ ၸိုင် တေမႂ်ငိုၼ်း 2 ပုၼ်ႈဝႃႈၼႆလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈၵႃး ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း။

Photo by – Owner/ ၵႃးလူင် တၢင်ႇၵုၼ်ႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ႁႄႉၵိုတ်း ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈ မူႇၸေႊ – ဝဵင်းလိူဝ်ႇ (ႁၢင်ႈၵဝ်ႇ)

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃး ၸမ်ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ပီၼႆႉ သိုၵ်းၶၢင် KIA ပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၸဝ်ႈရူတ်ႉၵႃး ၶိုၼ်ႈလူင်း ၼႂ်းၵႄႈမူႇၸေႊ – ၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ ၼိုင်ႈလမ်း တီႈဢေႇသုတ်း တေလႆႈသႂ်ႇၶွၼ်ႇ 3 သႅၼ် ထိုင် 10 သႅၼ်ပျႃး သင်ဢမ်ႇသႂ်ႇလႄႈၵူတ်ႇထတ်း တီႉၺွပ်းလႆႈၸိုင် တေထုၵ်ႇမႂ်ငိုၼ်းတိူဝ်းထႅင်ႈ 2 ပုၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။  

- Subscription -

ၸဝ်ႈၵႃးလူင် မူႇၸေႊ – ဝဵင်းလိူဝ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၵႃးၼႆႉ ၶဝ်တေၵဵပ်း ၸိူင်ႉၼႆ သင်ပဵၼ် ၵႃးလူင် တၢင်ႇၵုၼ်ႇ 12 လေႃႉၸိုင် 1 ထဵဝ်ႉလႂ် ၶဝ်တေၵဵပ်း 3 သႅၼ် ထိုင် 5 သႅၼ်။ ၵႃးလူင် 22 လေႃႉသမ်ႉ 5 သႅၼ် ထိုင် 10 သႅၼ်။ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇသႂၢင်းပၼ်ၶဝ် ပူၼ်ႉၵႂႃႇထိုင် 105 လၵ်းၸိုင် ၶဝ်တေမႂ်ငိုၼ်း တိူဝ်း ထႅင်ႈ 2 ပုၼ်ႈ ။ သင်ဝႃႈ လူဝ်ႇသႂၢင်း 10 သႅၼ်ပျႃးၼႆ ၶဝ်တေၸႂ်ႉသႂၢင်း 30 သႅၼ်ပျႃး ႁဵတ်းၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ ၶဝ်ၵဵပ်းၸွမ်းၵမ်းလႂ် ၵမ်းၼၼ်ႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈသိုၵ်းၶၢင် KIA ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵႃးၶိုၼ်ႈလူင်း မူႇၸေႊ – ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ သင်ဝႃႈ လုၵ်ႉဝဵင်းလိူဝ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးၽႅဝ် ဝဵင်းၵူတ်ႇၶၢႆၸိုင် ၸဝ်ႈၵႃးလူင်ၶဝ် တေလႆႈၵပ်းၾူၼ်းၸူး တီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇသိုၵ်းၶၢင်ဝႆႉဢွၼ်တၢင်း သင် ၽႅဝ် တီႈတႃႈလူင် – မေႃႈတွင်းၸိုင် တေလႆႈၵႂႃႇသူင်ႇပၼ်ငိုၼ်းၶွၼ်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇ တီႈၾၢႆႇသိုၵ်းၶၢင်ၶဝ်ၼတ်ႉမၢႆ လၢတ်ႈဝႆႉဢွင်ႈတီႈတႃႇပၼ်ငိုၼ်း။

“လွင်ႈသိုၵ်းၶၢင် ၵဵပ်းၶွၼ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃးၼႆႉ တေမီးမွၵ်ႈၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီပၢႆၼႆႉ ၸူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႈၼႃႇ မႃးၼႆႉၵူၺ်း။ မၢင်ဝၼ်း ၸဝ်ႈၵႃးလူင် လႆႈၵႂႃႇသႂၢင်းပၼ် တီႈတႃႈလူင်ၼၼ်ႉ ၼိုင်ႈဝၼ်း မွၵ်ႈ 300 ၵေႃႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ဢမ်ႇ ၶႅမ်ႉလႄႈ ၶဝ်တေၸႂ်ႉႁဝ်းၶႃႈ ၵႂႃႇသႂၢင်းပၼ် တၢင်းၵႂႃႇၶူဝ်ႁႄႈ လုၵ်ႉမေႃႈတွင်းသေ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈၶဝ်ႈၵႂႃႇတၢင်းၼႂ်းထႅင်ႈ။ ပေႃး သႂၢင်းပၼ်ၶဝ်ယဝ်ႉ။ ၶဝ်တေပၼ်ဝႂ်တိုတ်းၶွၼ်ႇပၼ်။ ဝႂ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်တေပၼ်ၸွမ်းၶွၵ်ႉလႂ် ၶွၵ်ႉၼၼ်ႉၵူၺ်း”-  ၸဝ်ႈၵႃးလူင် သိုပ်ႇ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး(ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ) ၵေႃႈၵႃႈ၊ ၵဵတ်ႉ/ လၢၼ်ႇ ၸွမ်းတၢင်း ၼႂ်းၵႄႈမူႇ ၸေႊ – ဝဵင်းလိူဝ်ႇ  ၵေႃႈ ၼမ်မႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ။ ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ မႃးၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 10 တီႈ။ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈၸဝ်ႈၵႃးလူင် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈၵိုတ်းယင်ႉလိုဝ်ႈ ၵၢၼ်လႅၼ်ႈၵႃးၵေႃႈမီး။

ၸဝ်ႈရူတ်ႉသၢႆ (လႅင်းၵႃး) လႃႈသဵဝ်ႈ – မူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸူဝ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈႁႅင်းမႃးသေ ဢမ်ႇၵႃး မႃးၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းထႅင်ႈ ၸိူင်ႉၼႆသေ ၶၼ်ၵုၼ်ႇ ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ၵႃႈႁႅင်း ၸွမ်းတႃႇၸွမ်းတၢင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တင်ႈလၢၼ်ႇ ၵဵပ်းငိုၼ်းၼမ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇႁႅင်းထႅင်ႈသေ ၸဝ်ႈၵႃးမၢင်ၸိူဝ်း ဢမ်ႇၶၢမ်ႇလႆႈ ဢမ်ႇလႆႈၼမ်ႉမႅတ်ႈသင် ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉ လွင်ႈၵၢၼ်ႁေႃႈၵႃး ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီး တင်းၼမ်ယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ႁၢၼ်ႉၶၢႆ ၶဝ်ႈၽၵ်း ႁၢၼ်ႉၶၢႆ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၸွမ်းၶၢင်ႈတၢင်း ၼႂ်းၵႄႈ မူႇၸေႊ – ၵူတ်ႇၶၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇ သိုၵ်းၶၢင် KIA သူင်ႇလိၵ်ႈၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၵူႈပီ ၼိုင်ႈပီ တီႈဢေႇသုတ်း တေလႆႈသႂၢင်းပၼ် 3 သႅၼ် – 5 သႅၼ်ပျႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်း ၼႂ်းၵႄႈမူႇၸေႊ – ၵူတ်ႉၶၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ၺႃးၵူႈပီ သိုၵ်းၶၢင် KIA မႃး ပၼ်လိၵ်ႈၵဵပ်းၶွၼ်ႇၼႆႉ 1 ပီ လႆႈသႂၢင်းပၼ် တႃႇငိုၼ်း 5 သႅၼ်ပျႃး။ ၶဝ်တူၺ်းႁၢၼ်ႉလဵၵ်ႉ ႁၢၼ်ႉယႂ်ႇမၼ်းထႅင်ႈၵမ်ႉၶႃႈ ဢေႃႈ။ သင်ပဵၼ်လႆႈတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈမီး ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆ မႃးၵဵပ်းၶွၼ်ႇ မၼ်းပၼ်တၢင်းတုၵ်ႉၶ ၵူၼ်းမိူင်း ႁႅင်းတႄႉၶႃႈဢေႃႈ ၸဵမ်ၸဝ်ႈၵႃး ၵူၼ်းၶၢႆႁၢၼ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ သင်ပဵၼ်လႆႈ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၶဝ်ၵိုတ်းလွင်ႈၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၵပ်းၸူးၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ သိုၵ်းၶၢင် KIA ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၼေႃႇပူႇ  လၢႆၵမ်းၵေႃႈ ၾူၼ်းဢမ်ႇၶဝ်ႈလႄႈဢမ်ႇလႆႈလၢတ်ႈတေႃႇ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/10/2022 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းၶၢင် KIA တပ်ႉမၢႆ 4 ၊ မၢႆ 6 လႄႈ 10 ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉ ၶမ်းၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉၸဝ်ႈၶွင်ၶွမ်ႊပၼီႊ၊ ယေးငိုၼ်း(ပၢၼ်ႇ)လႄႈ ၽူႈႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈလႆႈမႃးသႂၢင်းၶွၼ်ႇပၼ်ၶဝ် သင်ၽူႈလႂ်ၽႂ်ဢမ်ႇမႃးသႂၢင်းၸိုင် တေဢဝ်လိူင်ႈၼႆ လွၵ်ႇငိုတ်ႈဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းၵႄႈၵူတ်ႇၶၢႆ – မူႇၸေႊ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ  မိူၼ်ၼင်ႇ သိုၵ်းၶၢင် KIA ၊ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၊ သိုၵ်းတႆး SSPP ၊ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၊ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA လႄႈ ၶွင်ႇသီ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဢၼ်ပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ရူတ်ႉၵႃး ၶိုၼ်ႈ လူင်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသမ်ႉ ပဵၼ်သိုၵ်းၶၢင် KIA လႄႈ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း