Sunday, June 16, 2024

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 2  ၵေႃႉ ၶဝ်ႈႁၢၼ်ႉၾူၼ်းထၢမ်သိုဝ်ႉၶဝ်ႈသွႆး ဢၢၼ်းလၵ်ႉမိုဝ်းထိုဝ်

Must read

ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်လိူင်ႇၼမ်တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 2 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈႁၢၼ်ႉၾူၼ်းလၵ်ႉၶူဝ်းၶွင် ၺႃးၸဝ်ႈႁိူၼ်းၶွၼ်ႈပေႃႉၵုမ်ႇ သင်ႇသွၼ်ယဝ်ႉပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း။

Image: CJ/ ႁေႃၼႃႇလီႇ ၵၢင်ဝဵင်းမူႇၸေႊ

ဝၼ်းတီႈ 19/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 5 မူင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇဢႃယုမွၵ်ႈ 18  ပီ 2 ၵေႃႉ ၵေႃႉၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၾူၼ်း တီႈပွၵ်ႉၾၢႆႇၵၢတ်ႇႁၢၼ်ႉၼိုင်ႈ၊ မႃးထၢမ်သိုဝ်ႉၶဝ်ႈသွႆး သေလၵ်ႉပူတ်းဢဝ်ၾူၼ်းမိုဝ်းထိုဝ် ၸဝ်ႈႁၢၼ်ႉ/ႁိူၼ်းႁၼ်လႄႈဢမ်ႇတၼ်းလႆႈလၵ်ႉ ။

- Subscription -

“ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းႁၢၼ်ႉသေဝႃႈတေသိုဝ်ႉၶဝ်ႈသွႆးဝႃႇ ။ၶႃႈဝႃႈ ဢမ်ႇမီးၼႆ ။ ၽိူဝ်ႇၶႃႈဝၢႆႇတူၺ်းမၼ်းၵႂႃႇပူတ်းဢဝ်ၾူၼ်းဢၼ်ၶႃႈတိတ်းဝႆႉတီႈၽႃၼၼ်ႉ။ ၶႃႈႁၼ်ယဝ်ႉၶႃႈဢဝ်ၶွၼ်ႉပေႃႉပၼ်ၵုမ်ႇၵူၼ်ႈမၼ်းႁေလိုပ်ႈမၼ်းဢွၵ်ႇႁၢၼ်ႉၵႂႃႇ။ တိုၵ်ႉၵေႃႉလဵၵ်ႉၼႃႇၶႃႈ တိုၵ်ႉမီးဢႃယုမွၵ်ႈ 18- 19 ၼႆႉၵူၺ်း ” ၸဝ်ႈႁိူၼ်းလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းႁၢၼ်ႉၵေႃႉလဵဝ်ၵူၺ်း ၊ တႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈၼင်ႈပႂ်ႉၼိူဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ တၢင်းၼႃႈႁိူၼ်း ။  

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူၼ်းၵမ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လုၵ်ႉၸူၼ်ၼမ်မႃးတိၵ်းတိၵ်းယဝ်ႉလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်လီမႆႈၸႂ် တႃႇလုၵ်ႈလၢင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇတႄႉတႄႉၼႆ ၼၢင်းယိင်း ဢႃယု မွၵ်ႈ 50 ပီ ၵူၼ်းမူႇၸေႊလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

“လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼုမ်ႇ ၶီႈလၵ်ႉလိူင်ႇၼႃႇယဝ်ႉတလဵဝ်။ လီမႆႈၸႂ်တႄႉ မိူဝ်းၼႃႈမႃးယိင်ႈၶႅၼ်းတေမိူၼ်ႁိုဝ်။ ဢမ်ႇမီးတၢင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇလႆႈယဝ်ႉၶႃႈယူဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

 မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/10/2022 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼၢင်းယိင်း 2 ၵေႃႉဢုပ်ႇၵၼ်ယူႇတီႈတၢင်းလူင်တီႈၼိုင်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ ၺႃးၵူၼ်းၼုမ်ႇမႃးၸၵ်ႉၶုတ်ႈမိုဝ်းထိုဝ်ၵႂႃႇ ဢမ်ႇလႆႈၶိုၼ်းတေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး လူႉ။ ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်လိူင်ႇၼမ်မႃးၵူႈဝၼ်း ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇတွၼ်ႉတီႉလႆႈၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်သေပွၵ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း