Saturday, June 22, 2024

ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ တေမႅတ်ႉတႃႇတြႃးပၼ် လွင်ႈတူင်ႉၼိုင် ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ မိူဝ်ႈလဵဝ် – မိူဝ်းၼႃႈ မီးၸိူင်ႉႁိုဝ်

Must read

ဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တြႃး ႁူဝ်ၶေႃႈဢၼ်ဝႃႈ “ၶူင်းၵၢၼ် ၸဝ်ႈၶူးဝႃးပေႃႈ ဝုၼ်းၸုမ်ႉလႄႈ လွင်ႈသႃႇ သၼႃႇ မိူင်းတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း” တေယူႇတီႈ ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ (ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇတႃဢွၼ်ႇ)လႄႈ ၸဝ်ႈၶူး ၼၼ်ႇတမႃႇ လႃႇ တေမႃးမႅတ်ႉတႃႇတြႃးပၼ်။  

ၸဝ်ႈၶူးၺႃႇၼသီႇရိ (ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇတႃဢွၼ်ႇ)

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 16/10/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်း ယူႇတီႈ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇ တီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ တေႁူမ်ႈ ၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တြႃး ႁူဝ်ၶေႃႈ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ “ၶူင်းၵၢၼ် ၸဝ်ႈၶူးဝႃးပေႃႈဝုၼ်းၸုမ်ႉလႄႈ လွင်ႈသႃႇသၼႃႇ မိူင်းတႆး ပွတ်း ဢွၵ်ႇၶူင်း မီးၸိူင်ႉႁိုဝ်” ပၢင်တြႃးၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်း တီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီၽုမ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။

- Subscription -

ၸၢႆးဝၼ်းၶျႆး ၽူႈၶပ်ႉၶိုင်ႈ ပွင်ပဵၼ်ပၢင်တြႃး တီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပၢင်တြႃးႁဝ်းၶႃႈ တီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 16 ၼႆႉ တေမီးၶပ်ႉမၢႆဝႆႉယူႇ လၢႆလၢႆတွၼ်ႈ ။ ဢွၼ် တၢင်းသုတ်း တေၶႆႈၼႄ ၶူင်းၵၢၼ် ၸဝ်ႈ ၶူးဝႃးပေႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်လႄႈ မိူဝ်ႈၼႃႈ မီးၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ၵၢၼ်ငၢၼ်း သႃႇသၼႃႇ ၶူးဝႃးၸဝ်ႈ ၼႂ်းမိူင်း/ ၼွၵ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ လွင်ႈ ပၢႆးယူႇလီ ၶူးဝႃးပေႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးတီႈၸမ်တီႈၵႆ ဢွၼ်ၵၼ်မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈတုင်းထွမ်ႇထမ်းတြႃးလႄႈ ဢဝ်ၵုသူလ် ၸွမ်းၵၼ်သေၵမ်း – ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၶူးၼၼ်ႇတမႃႇလႃႇ

ၽူႈတေမႃးမႅတ်ႉတႃႇတြႃးပၼ် ႁူဝ်ၶေႃႈ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင် ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉၼႆႉသမ်ႉ တေပဵၼ်ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ (ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇတႃဢွၼ်ႇ) ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵိင်ႇၽႄ ငဝ်ႈငုၼ်း မုၵ်ႉၸုမ်းလူင် သင်ႇၶႃႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း၊ ႁဵၼ်းယဝ်ႉ ၾၢႆႇသႃႇသၼႃႇ တၵ်ႉၵသီႇလ ထမ်ႇမႃႇၸရိယ M.A ၊ လႆႈႁပ်ႉ ၸုမ်ႈၶူး မႁႃႇထမ်ႇမ ၵထိၵ ပႁႃၸၼႁိတထႃရ၊ ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ဝႆႉၼႃႇယၵ ၸႄႈမိူင်း (ပြည်နယ် နာယက ဆရာတော်)၊ ပဵၼ် ၽူႈမၢႆ (3) ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇ ၸိုင်ႈတႆး။  ၸဝ်ႈႁဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈၵမ်ႉထႅမ် ၸွႆႈၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ ၶူင်းၵၢၼ် ၸဝ်ႈသိလ် ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ မႃးပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင် တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ်။ ယၢမ်းလဵဝ် ယူႇဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉမႁႃႇၽေႃးထိ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ႁူဝ်ၶေႃႈဢၼ်ဝႃႈ လွင်ႈၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မီးၸိူင်ႉႁိုဝ် ၼႆႉသမ်ႉ တေပဵၼ်ၸဝ်ႈၶူး ၼၼ်ႇတ မႃႇလႃႇ တေမႅတ်ႉတႃႇတြႃးၼႄၵႂႃႇ။ ၸဝ်ႈၶူးၼၼ်ႇတမႃႇလႃႇၼႆႉ ႁဵၼ်းယဝ်ႉ ၸၼ်ႉ B.A တီႈမိူင်းသီႇရိလင်းၵႃ မိူင်းဢိၼ်ႊ တီႊယိူဝ်ႊ၊ ၼႃႈၵၢၼ်ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵိူင်းသင်ႇၶၼႃႇယၵ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်၊ ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၸဝ်ႈ ပဵၼ်ၽူႈၼမ်း ၼႃႈ ၸုမ်းသင်ႇၶႃႇတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းလႄႈ ပိုၼ်ၽႄႈၵၢၼ်တြႃးဝိပသ်ႉသၼႃႇၵမ်ႇမထၢၼ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ထႅင်ႈ လၢႆလၢႆတီႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် ယူႇဝႆႉ တီႈဝတ်ႉမႁႃႇပေႃးထိ ဝဵင်းၵဵင်းတုင်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း