Monday, May 20, 2024

ၼၢင်းယိင်း 2 ၵေႃႉ ၺႃးၸူၼ်မိတ်ႈၸမ်ႈ တီႈဝဵင်းပၢင်လူင်

Must read

ၼၢင်းယိင်း 2 ၵေႃႉ ၺႃးၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢဝ်မိတ်ႈၸမ်ႈလင်ဢၢၼ်းၸူၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ႁူး ဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵၢတ်ႇဝဵင်းပၢင်လူင်

ဝၼ်းတီႈ 11/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၼၢင်းယိင်း 2 ၵေႃႉဢၢၼ်းၵႂႃႇဝၢၼ်ႈၼွင်ႁူး ၊ ၽွင်းၵိုတ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈသေထၢႆႇႁၢင်ႈပၼ်ၵၼ်ယူႇၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈယိပ်းမိတ်ႈမႃးၸမ်ႈသႂ်ႇၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈသေယွၼ်းငိုၼ်း ။

- Subscription -

ၼၢင်းယိင်းဢႃယုမွၵ်ႈ 50 ပၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းပၢင်လူင်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၶဝ်သွင်ၵေႃႉတိုၵ်ႉၵိုတ်းသေထၢႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈပၼ်ၵၼ်ႁိမ်းၼမ်ႉၼွင်ၼၼ်ႉယူႇ မီးၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈယိပ်းမိတ်ႈမႃးၸမ်ႈႁေယွၼ်းငိုၼ်း။ ၼၢင်းယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝႅၼ်တူၵ်းၼွင်ၵႂႃႇမၼ်းတႄႉလွတ်ႈၵႂႃႇ  ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉလႅၼ်ႈပၢႆႈ။ ၵူၼ်းၸူၼ်ၵေႃႈလမ်းယွၼ်းငိုၼ်းမၼ်း ။ မၼ်းၵေႃႈလႆႈပၼ်ၾူၼ်းလႄႈ ငိုၼ်းၵႂႃႇ။ သုမ်းၵႂႃႇၽွင်ႈဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၸူၼ်ၼၼ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢႆး ဢႃယုယႂ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇၼၼ်ႉၵူဝ်မိတ်ႈလႄႈ လႆႈသုမ်းၾူၼ်းမိုဝ်းထိုဝ် တင်းငိုၼ်းၵႂႃႇၽွင်ႈ ၊ လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းတႄႉဢမ်ႇမီး ဝႃႈၼႆ။

“ၵတ်ႉၵႃႈယင်းဝႅၼ်တူၵ်းၼွင်ဢေႃႈ ။ ပေႃးဢမ်ႇၼၼ်တႄႉ ၺႃးၽၼ်းယဝ်ႉ ”- ၵူၼ်းပၢင်လူင်ၼၼ်ႉလၢတ်ႈထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်ပိူင်ပဵၼ်ၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းပၢင်လူင်ဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ၊ ၶၢဝ်းၵၢင်ဝၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁတ်းဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယဝ်ႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

 တီႈဢၼ်ၼၢင်းယိင်း 2 ၵေႃႉၺႃးၸူၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်တီႈႁိမ်းၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ၼွင်ႁူး ဢၼ်မီးၼႂ်းၵႄႈ ပၢင်လူင်လႄႈလွႆလႅမ်။ တီႈႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉ မီးပၢင်တေႃႇလွင်း  – လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း