Monday, July 15, 2024

တေႁဵတ်းႁိုဝ်ႁႂ်ႈလွတ်ႈၽေးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်

Must read

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း ပီပၢႆ 8 လိူၼ်ၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး မီးပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းသိူဝ်ၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF လႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼင်ႇၵၼ် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸဵမ်ပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ ပွတ်းၸၢၼ်း ထူပ်း တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း။

ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉတူႈ ႁၼ်မၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်တၢင်းၵႂႃႇသူၼ်

ၶၢဝ်ႇသူၺ်ႇၽီႇမျေႇ ဢၼ်ယူႇၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇတႄႉတႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 9 လိူၼ် ပီ 2022 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပွတ်းႁွင်ႇ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်လႄႈမၢၵ်ႇၸိူဝ်းၵိုတ်းၽွင်းပၢင်တိုၵ်း  လူႉတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 23 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းဢမ်ႇယွမ်း 86 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု 18 လူင်းတႂ်ႈ ၼမ်သုတ်း။  ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း မိူင်းၵိုင်၊ လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ၊ လၢႆးၶႃႈ၊ ပၢင်လူင် ၊ သႅၼ်ဝီ၊ ၵူတ်ႉၶၢႆ၊ ၼွင်ၶဵဝ်၊ ၵျွၵ်ႉမႄး လႄႈမၢၼ်ႈတူင်ႈဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဝၢႆးပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယဝ်ႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မႃႉလႃးဝူဝ်းၵႂၢႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ တၢႆမၢတ်ႇ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ၸုမ်းလႂ် ၸွႆႈတူၺ်းၸွႆႈလူ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းၼင်ႇၵၼ်ၸွႆႈထႅမ်ၵၼ်ၶိုၼ်း။

ဝၢႆးလင်ယူတ်းယႃတူဝ်ယဝ်ႉယဵၼ်းပဵၼ် တိၼ်ပုတ်းမိုဝ်းပုတ်း ပဵၼ်တုၵ်ႉၶိတ  ၊ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇႁႃလဵင်ႉၼႃႈႁိူၼ်း တႃႇႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။

ၵွပ်ႈၼႆ ၼင်ႇ ႁိုဝ် တေၸၢင်ႈ  ငိူင်ႉဝႄႈ တႃႇႁႂ်ႈဢမ်ႇယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီယူႇသဝ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် ထုၵ်ႇလႆႈၾၢင်ႉၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈတွင်ႈထၢမ်ဝႆႉ ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸုမ်း ပၼ်တၢင်းႁူႉလွင်ႈမၢၵ်ႇမႅင်းပွတ်းလႃႈသဵဝ်ႈ -ၼမ်ႉတူႈ ဝႆႉ ၼင်ႇၼႆ။

ထၢမ် – ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ပေႃးႁဝ်းၶႃႈ ၵႂႃႇၼႂ်းထိူၼ်ႇ ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈႁဵတ်းႁိုဝ်။

တွပ်ႇ – ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ပေႃးႁဝ်းတေၵႂႃႇၼႂ်းထိူၼ်ႇၼႆ ႁဝ်းတေတူၺ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၵွၼ်ႇ ၸွင်ႇၸႂ်ႈတီႈၵူၼ်းတင်းၼမ် ၵႂႃႇမႃးႁႃႉ။ ပေႃးႁဝ်းၵႂႃႇၼႂ်းထိူၼ်ႇ ႁဝ်းတေလႆႈၵႂႃႇၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်း တီႈၵူၼ်းတင်းၼမ်ပႆလႄႈ တီႈႁဝ်းၵႆႉပႆၵႂႃႇမႃးယူႇ သေႇသေႇ ၸိူင်ႉၼၼ်။ မိူၼ်ၼင်ႇ သဵၼ်ႈတၢင်းလတ်း၊ သဵၼ်ႈတၢင်းတီႈပိူၼ်ႈဢမ်ႇပႆယဝ်ႉၼၼ်ႉ ႁဝ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၵႂႃႇ။

ၵမ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈႁဝ်းၵႂႃႇၼႂ်းထိူၼ်ႇ ပေႃးထူပ်းႁၼ် ၼႃႈလိၼ်လၢၵ်ႇလၢႆးဝႆႉ ဢမ်ႇၼၼ် တူၼ်ႈမၢၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ၊ ၼမ်ႉႁွင်ႈ၊ ၼမ်ႉ တိုၼ်းသႂ် ဢမ်ႇႁၼ်မႃႉလႃးဝူဝ်းၵႂၢႆး မႃးလိုဝ်ႈၵိၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၵႂႃႇၸမ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸၢင်ႈမီးမၢၵ်ႇ ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ။

မိူၼ်ၼင်ႇ မွၵ်ႇမၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈမႆႉ ပူင်ႇၽိူဝ်ဝႆႉ မွၵ်ႇမၼ်းပူင်ႇၼမ်ဝႆႉ တူၼ်ႈမႆႉ မၢၵ်ႇမၼ်း လိူင်ႇၼမ်ဝႆႉ ဢမ်ႇႁၼ်ၽႂ်မႃး ပိတ်းၵိၼ်၊ ဢမ်ႇႁၼ် ၼူၵ်ႉမႃးၵိၼ် တီႈတႂ်ႈမၼ်း တူၵ်းႁူင်ႈလူင်ဝႆႉ ဢမ်ႇႁၼ်မႃႉလႃးဝူဝ်းၵႂၢႆးမႃးၵိၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၵႂႃႇၸမ် ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸၢင်ႈမီးမၢၵ်ႇႁၢင်ႈဝႆႉ။  

ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶွင်လဵၼ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ၊ ၶွင်လဵၼ်ႈဢၼ်လၢၵ်ႇလၢႆး ယဝ်ႉၵေႃႈ တဝ်ႈၼမ်ႉဝၢၼ်/ ၸဵမ်း ဢၼ်ပႅတ်ႈဝႆႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇ ၸႂ်ႈတီႈမၼ်းသေ ၵႂႃႇမီးဝႆႉၼၼ်ႉ ႁဝ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၵႂႃႇဢဝ်၊ ၵႂႃႇယိပ်း၊ ၵႂႃႇၵဝ်း လႃးလႃး မဵဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်တီႈႁၢင်ႈ ၵၢင်မၢၵ်ႇဝႆႉ။

မိူၼ်ၸိူင်ႉ ႁဝ်းတေၵႂႃႇဝၢၼ်ႈလႄႈဝၢၼ်ႈ၊ သူၼ်လႄႈသူၼ် ပိူၼ်ႈမႃးၸၢင်ႈႁဝ်းၵႂႃႇ ႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ၊ ဝၢၼ်ႈၼႆႉဢိူဝ်ႈ ၼႆ  ႁဝ်းတေလႆႈထၢမ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ သူပႆတၢင်းလႂ် ဢၼ်ၵူၼ်းတင်းၼမ်ပႆၼၼ်ႉ ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းလႂ် ပေႃးႁဝ်းၵႂႃႇ တီႈ သူၼ်တီႈၼၼ်ႈ တီႈၼႆႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းတေၵႂႃႇသဵၼ်ႈလႂ်၊  ၶႂ်ႈႁႂ်ႈထၢမ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉလီလီသေ ၸင်ႇၵႂႃႇၵၼ်။

ထၢမ် – ဢေႃႈၶႃႈ ပေႃးပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ဢမ်ႇၼၼ် ဢၼ်ယၢမ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉလူး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထုၵ်ႇလႆႈၾၢင်ႉၸိူင်ႉႁိုဝ် ပေႃးၵႂႃႇသူၼ်ႁႆႈၼႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ။

တွပ်ႇ – ဝၢႆးသေ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယဝ်ႉ ႁဝ်းတေၵႂႃႇႁဵတ်းသူၼ်ႁႆႈၼႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးထူပ်းႁၼ်မၢၵ်ႇမႅင်း ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ၵႆႉဝႃႈ ၵႂႃႇ ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇပႅတ်ႈလႄႈ ပေႃးၾႆးၽဝ်ယဝ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇတႅၵ်ႇ မၼ်းဢမ်ႇမီးသင် မၼ်းလွတ်ႈၽေးယဝ်ႉ ႁဝ်းဢွၼ်ၵၼ်ယုမ်ႇ ၸိူင်ႉၼႆသေ ဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈယုမ်ႇၽိတ်း ပေႃးမၢၵ်ႇမၼ်းပႆႇတႅၵ်ႇၼႆ မၼ်းပႆႇလွတ်ႈၽေး။

ၵမ်းၼႆႉ ယႃႇဢဝ်မႆႉလႅမ် ၶွၼ်ႉတဝ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ လႃႈလီသေႇတမ်။  ၸိူဝ်းတီႈႁဝ်း ဢမ်ႇပႆ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မၢင်ၽဝ်ႇမႃး တေၸၢင်ႈမီး မၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် ၵူဝ်ၸၢင်ႈတမ်သေႇၺႃးမၼ်းသေ တႅၵ်ႇသႂ်ႇ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပေႃးၵႂႃႇႁၼ် သၢႆၾႆးၸိူဝ်းၼႆႉ ယႃႇပေလႃႈလီၸၼ် မၢင်ပွၵ်ႈမႃး တူၼ်ႈမႆႉ ဢၼ်လႄႈဢၼ် ၶဝ်ႁၢင်ႈဝႆႉႁိုဝ် ဢမ်ႇ ၼၼ် ပႃႇယိူဝ်ႈယႃႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးႁဝ်းၸၼ်သၢႆၾႆး ၽႃႇၵႂႃႇတူၺ်းၼႆ ၸၢင်ႈမီးမၢၵ်ႇမႅင်းႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉသေ တႅၵ်ႇသႂ်ႇၶႃႈဢေႃႈ။

Photo by – Tin Maung Thein/ ၵူၼ်းမိူင်းငေႃႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်

ထၢမ် – မိူဝ်ႈၽွင်းသိုၵ်းမႃးတူင်ႉၼိုင်ယူႇ ႁိမ်းႁွမ်းႁဝ်းၶႃႈ ၸိူဝ်းၼႆႉလူး ႁဝ်းၶႃႈ ထုၵ်ႇလီ ၾၢင်ႉသတိၵၼ် ၸိူင်ႉႁိုဝ်။  

တွပ်ႇ – မိူၼ်ၼင်ႇ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်တီႈၶဝ်ၵႆႉၵႂႃႇမႃးပႆ ဢမ်ႇၼၼ် တီႈၶဝ်ၵႆႉမႃးလိုဝ်ႈသဝ်း ဢမ်ႇၼၼ် ဢွင်ႈတီႈၵႆႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၵႂႃႇတီႈၼၼ်ႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၾၢင်ႉ။

သဵၼ်ႈတၢင်း တီႈၶဝ်ၵႆႉၵႂႃႇမႃး လတ်းပႆၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇမီးမၢၵ်ႇႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈလႆႈ။ တႃႇႁူမ်ႇ လူမ်ႈၸုမ်းၽႂ်မၼ်းလႄႈ ႁူႉၵႃႈ တေႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇၵၼ်ဝႆႉယူႇ။

ၵမ်းၼႆႉ ဢွင်ႈတီႈၶဝ် မႃးတမ်းတပ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ၵႂႃႇႁဵတ်းသူၼ် ႁဵတ်းႁႆႈ တီႈႁိမ်းၸမ်ၼၼ်ႉ။ ၶဝ် မႃး တမ်းတပ်ႉၼႆ ၶဝ်ၵေႃႈ တေႁဵတ်းလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵႅတ်ႇၶႄၼႃႈတီႈၽႂ်မၼ်းလႄႈ ႁူႉၵႃႈတေႁၢင်ႈမၢၵ်ႇဝႆႉယူႇ။

ၵမ်းၼႆႉ ၶဝ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ မၢင်ပွၵ်ႈ သိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉ တေဢမ်ႇၵူႈၶိုၼ်း မၢၵ်ႇၶဝ်ၵေႃႈ တေမီးလႄႈ လွင်ႈၼႆႉ တေလႆႈဝႆႉ သတိၾၢင်ႉၵၼ် ယႂ်ႇၼမ် ၵူဝ်ၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃး ဢၼ်ၶဝ်ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။

ဢွင်ႈတီႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တေၵႆႉမီးမၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းဝႆႉလႄႈ တႅၵ်ႇႁႃႉ ဢမ်ႇတႅၵ်ႇႁႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၽႂ်ၵေႃႈ  ဢမ်ႇႁူႉ ၵွပ်ႈၼႆ ဢွင်ႈတီႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ယႃႇပေၵႂႃႇၵၼ်။

ထၢမ် – ၵမ်းၼႆႉ သင်ႁဝ်း ထူပ်းႁၼ်မၢၵ်ႇမႅင်းယဝ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ထုၵ်ႇလီၾၢင်ႉၵၼ် ၸိူင်ႉႁိုဝ်။

တွပ်ႇ – ပေႃးႁဝ်းၶႃႈ ၵႂႃႇႁၼ်မၢၵ်ႇမႅင်းၼိုင်ႈလုၵ်ႈယဝ်ႉ ႁဝ်းယႃႇပေၵႂႃႇၸမ်မၼ်း၊ ယႃႇပေၵႂႃႇတိူဝ်ႉ၊ ၵႂႃႇယိပ်း၊ ၵႂႃႇဢဝ် လႃးလႃး ၊ ႁဝ်းလူဝ်ႇႁဵတ်း မၢႆတွင်းမိၵ်ႈမၢႆဝႆႉ သေဢၼ် ဢၼ် တီႈႁိမ်းၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈ မီးတူၼ်ႈမႆႉလူင်ၼႆၵေႃႈ တေလႆႈမၢႆဝႆႉ ၶႂၢႆႇၶႃပႄ၊ ပေႃးဢမ်ႇမီးတူၼ်ႈမႆႉလူင် မီးမၢၵ်ႇႁိၼ်၊ မႆႉၸိူဝ်း ၼႆႉ ႁဝ်းတေမႃးၵွင်ၼႄဝႆႉ ႁဝ်းတိုဝ်းမၢၵ်ႇႁူဝ်ၵႂႃႇၼႆၵေႃႈ ႁဝ်းဢဝ်မၢၵ်ႇႁူဝ် ႁဝ်းၼႆႉ ပူတ်းတိုဝ်းသုမ်ႇတီႈၵွင်ႁိၼ်၊ ၵွင်မႆႉ ၼၼ်ႉ သေ တေလႆႈမႃးလၢတ်ႈၼႄ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်။

ဝႃႈတီႈၼၼ်ႈ တီႈၼႆႈ ႁၼ်ဝႆႉမၢၵ်ႇမႅင်း ႁဝ်းၶႃႈ ႁဵတ်းဝႆႉ မိၵ်ႈမၢႆ မဵဝ်းၼႆမဵဝ်းၼၼ် တေလႆႈလၢတ်ႈၼႄၵူၼ်းလူင်၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ၊ ႁဝ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇလီလႆႈၵႂႃႇၸမ်၊ ယႃႇပေၵႂႃႇၸၢမ်းတူၺ်း၊ မၼ်းပဵၼ်မၢၵ်ႇမႅင်းမီးၽေး ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ တေလႆႈလၢတ်ႈၼႄၵၼ် ႁႂ်ႈ ပွင်ႇလႅင်း။

ၼႂ်းဝဵင်းလူင် ၵမ်ႈၼမ်တႄႉ သင်ဝႃႈ တီႈမီးၽေးၼႆ ပိူၼ်ႈတေၼႄဝႆႉ ႁူဝ်လုပ်ႇ ႁၢင်ႈလုပ်ႇၶႂၢႆႇၶႃပႄဝႆႉ ၸိူင်ႉၼၼ်လႄႈ ဝၢၼ်ႈ ၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇႁဝ်းၶႃႈသမ်ႉ ဢမ်ႇမီးႁၢင်ႈမဵဝ်းၼၼ် ႁဝ်းႁဵတ်းဝႆႉ မိၵ်ႈမၢႆ ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈပွင်ႇၸႂ်ၵၼ် ငၢႆႈ သေ လၢတ်ႈၼႄၵၼ်။

ထၢမ် – သင်ဝႃႈ ဢွၵ်ႇတႃႈပႆတၢင်းသေ ၶႂ်ႈၶဝ်ႈႁွင်ႈၼမ်ႉ(ၶႂ်ႈၶီႈၶႂ်ႈယဵဝ်ႈ) ၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈလူး တေလႆႈႁဵတ်းႁိုဝ်ၶႃႈ။

တွပ်ႇ – သင်ႁဝ်းၶႃႈ ၵႂႃႇဝၢၼ်ႈလႄႈဝၢၼ်ႈ တီႈလႄႈတီႈ ၸွမ်းၶၢင်ႈတၢင်း ၸွမ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ လွင်ႈၵႂႃႇဢႅဝ်ႇၼွၵ်ႈဢႅဝ်ႇ ပၢင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် တေၵႂႃႇၼႂ်းယုမ်းၵၼ်လႄႈ လွင်ႈၼႆႉ ယႃႇပေၵႂႃႇလႃးလႃး ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေၸၢင်ႈယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ။ ၵမ်ႈ ၼမ် ဢဝ်တၢင်းဢႆ လႅၵ်ႈဢသၢၵ်ႈသေ မၢင်ပွၵ်ႈမႃး ၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁႅင်းၼႃႇယဝ်ႉ ၵိုတ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈၼိုင်ႈၵမ်းသေ လႅၼ်ႈၶဝ်ႈယုမ်း ဢမ်ႇသၢင်ႇတေႃႇ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇ ၵွၼ်ႇၶႃႈဢေႃႈ။

မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇၼၼ်ႉ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵိုတ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈ ႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်းသေ ၵႂႃႇဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈ ၼႂ်းယုမ်းႁိမ်း ၶၢင်ႈတၢင်း ႁဵတ်းၼႆၵူၺ်း ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇ တီႈတုမ်ႇၵူၼ်ႇ ပေႃးလႆႈၶိုၼ်ႈႁူင်းယႃၶႃႈဢေႃႈ။ ၸင်ႇဝႃႇ ပေႃးတေၵႂႃႇ ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈၼႆ ႁႂ်ႈၵႂႃႇတီႈ ဢၼ်ပိူၼ်ႈႁဵတ်းဝႆႉပၼ်ၼၼ်ႉ တေလီ။

ထၢမ် – သင်ဝႃႈ ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ လွင်ႈမၢၵ်ႇမႅင်းၼႆႉၶႃႈလူး ႁဝ်းၶႃႈ တေလိူၵ်ႈပၼ် ၵူၼ်းသႅၼ်းမဵဝ်းႁိုဝ်လၢႆလၢႆၶႃႈ။

တွပ်ႇ – ပိုၼ်းႁူႉလွင်ႈမၢၵ်ႇမႅင်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေလိူၵ်ႈပၼ် သွင်သႅၼ်း။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇသႅၼ်းၼိုင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းလူင်သႅၼ်းၼိုင်ႈ။ မိူၼ်ၸိူင်ႉ ၵူၼ်းလူင်ၼႆႉ ပေႃးႁူႉဝႃႈ မီးမၢၵ်ႇမႅင်းၼႆ ၶဝ်တေႁူႉထိုင်ၵမ်ႈလဵဝ်ဝႃႈ မၼ်းပဵၼ်ၽေး။  

ၵမ်းၼႆႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇသမ်ႉ ပေႃးႁၼ် ၶွင်လဵၼ်ႈ၊ ၵႃးဢွၼ်ႇ သင်ဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ၶႂ်ႈလႆႈ။ ပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်းလူင်သမ်ႉ တေဢမ်ႇ သူၼ်ၸႂ် ၵမ်ႈၼမ် မၢၵ်ႇၼႆႉ တေမီးတီႈတၢင်းလဵၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်လႆႈ။

ယဝ်ႉၵေႃႈ တဝ်ႈၼမ်ႉဝၢၼ်/ ၸဵမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ပိူၼ်ႈၵိၼ်ယဝ်ႉ ဝိုတ်ႈပႅတ်ႈဝႆႉ ၵူၼ်းလူင်တႄႉ တေဢမ်ႇသူၼ်ၸႂ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇသမ်ႉ ဢမ်ႇဝႃႈ ၸိူင်ႉၼၼ် ပဵၼ်တဝ်ႈၼမ်ႉဝၢၼ်/ ၸဵမ်း ဢိူဝ်ႈၼႆ မၼ်းတေဢမ်ႇဝူၼ်ႉထိုင်သင်ယဝ်ႉ တေလႅၼ်ႈၵႂႃႇဢဝ် တေၵႂႃႇ ယိပ်းတူၺ်း ႁဵတ်းၼၼ်ၵမ်းလဵဝ်လႄႈ ၸၢင်ႈမီးလွင်ႈႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇဝႆႉသေ ၸၢင်ႈပဵၼ်ၽေးတႅၵ်ႇသႂ်ႇ။

ပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်းလူင်သမ်ႉ တေဢမ်ႇသူၼ်ၸႂ် တဝ်ႈၼမ်ႉဝၢၼ်/ ၸဵမ်း ဢၼ်ပႅတ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ မၼ်းတေ ဝူၼ်ႉဝႃႈ ပိူၼ်ႈၵိၼ်ယဝ်ႉ ပႅတ်ႈၵူၺ်း ႁဵတ်းၼႆ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇသမ်ႉ ဢမ်ႇဝူၼ်ႉၸိူင်ႉၼၼ် ၵူဝ်ၶဝ် မိုဝ်းလူၼ်းသေ ၵႂႃႇယိပ်းၺႃးၵူၺ်း။ ၸင်ႇဝႃႈ တၢင်းႁူႉ ၼႆႉ ၶႂ်ႈပၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁင်းမၼ်း၊ ၵူၼ်းလူင်ႁင်းမၼ်း ႁဵတ်းၼႆၶႃႈဢေႃႈ။

ထၢမ် – ၵမ်းၼႆႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈ ဢိူင်ႇၶႃႈလူး မီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တႃႇသၢင်ႈၼႅင်ႈပၼ် ၸိူင်ႉႁိုဝ် သင်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇထူပ်း ႁၼ် မၢၵ်ႇမႅင်းမႃး။

တွပ်ႇ – သင်ႁဝ်းႁၼ်မၢၵ်ႇမႅင်းၼႆ ႁဝ်းမႃးလၢတ်ႈၼႄ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵမ်းလဵဝ်။ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁဝ်းၵေႃႈ လူဝ်ႇလႆႈ ဢဝ် ဝႆႉပဵၼ်လွင်ႈယႂ်ႇၼၵ်းၼႃသေ သၢင်ႈၼႅင်ႈပၼ်။ မၢင်ပွၵ်ႈမႃး ၽူႈမီးပုၼ်းၽွၼ်းႁဝ်း ၵႂႃႇလၢတ်ႈၼႄသေတႃႉၵေႃႈ ၶဝ် ဢမ်ႇယိုၼ်းမိုဝ်းထိုင် လွင်ႈမၢၵ်ႇမႅင်းၼႆႉ ႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁွပ်ႈသေ ဢဝ်ၵႂႃႇပႅတ်ႈၼႂ်းမႄႈၼမ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးဢေႃႈ လွင်ႈၼႆႉ ယႃႇပေႁဵတ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈမဵဝ်းမၼ်း။

ၵမ်းၼႆႉ ဢဝ်ၵိူဝ်သေ တဵၵ်းပႅတ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ တဵၵ်းတၢၼ်ႇလႂ်ၵေႃႈ ပေႃးမၼ်းဢမ်ႇတႅၵ်ႇၼႆ ပႆႇယဝ်ႉ။ မၢင်ပွၵ်ႈမႃး ႁဝ်းဝႃႈ လူဝ်ႇ ၶုတ်းလုၵ်းသေ ဢဝ်မၢၵ်ႇပွႆႇသႂ်ႇၼႂ်းလုၵ်း၊ ဢဝ်ၵိူဝ်တဵၵ်းပႅတ်ႈ လၢႆလၢႆထူင် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ မၼ်းတေဢမ်ႇတႅၵ်ႇ ၶၼ်တေ ၶဝ်ႈၼႂ်း မၼ်းသေ ႁဵတ်းၼၼ်ယဝ်ႉၵႂႃႇ။ ၵူၺ်းၵႃး မၼ်းဢမ်ႇယဝ်ႉၶႃႈ သင်မၼ်းပႆႇတႅၵ်ႇ။

ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ တႃႇၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ယႃႇပေၵႂႃႇတိူဝ်ႉ၊ ၵႂႃႇယိပ်း၊ ယႃႇပေၵႂႃႇႁဵတ်းသင် လႃးလႃး ႁဝ်းလူဝ်ႇမႃးလၢတ်ႈပၼ် ၽူႈ မီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ႁႂ်ႈၵႂႃႇလၢတ်ႈပၼ် EAO ၶဝ် ၵမ်းသိုဝ်ႈ။ မၢင်ၸိူဝ်း ပိူၼ်ႈတေမႃးပူတ်းပႅတ်ႈမၢၵ်ႇပၼ်ၵေႃႈ တေမီး၊ မၢင် ၸိူဝ်း ပိူၼ်ႈတေယူႇၵႆၵႆယဝ် ယိုဝ်းပႅတ်ႈပၼ် ႁဝ်းၵေႃႈ တေမီး။ မၢင်ၸိူဝ်း ပိူၼ်ႈတေၵႂႃႇဝဵၼ်း၊ လွမ်ႉပႅတ်ႈတီႈႁိမ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တေမီး။ ပိူင်ယႂ်ႇမၼ်း ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းႁဝ်း သၢၼ်ႈၼႅင်ႈပၼ်။

မၢၵ်ႇမႅင်းဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ႁဝ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းႁဵတ်းမၼ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းပူတ်းမၼ်း ပေႃးပဵၼ်မႃး ယွၼ်ႉၸုမ်းၼႆ ၸုမ်းၼၼ်ႉ မႃး ႁဵတ်းမႃးႁၢင်ႈလႄႈ မႃးတုမ်ႉတိူဝ်ႉႁဝ်းၶႃႈတုၵ်ႉၶ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸႂ်ႈယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈပိူၼ်ႈၵၢင်၊ လွင်ႈပိူၼ်ႈႁဵတ်းၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်လွင်ႈပိူၼ်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁဝ်းလူဝ်ႇလႆႈႁႃ လၢႆးတၢင်းဝႄႈမၼ်းၶႃႈဢေႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ပွင်ႇလွင်ႈဢၼ်ၼႆႉ။

ထၢမ် – ၵမ်းၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ဝူဝ်းၵႂၢႆး ပေႃးတေဢမ်ႇၵႂႃႇၽႃႇၺႃးၼၼ်ႉလူး တေလႆႈႁဵတ်းႁိုဝ်။

တွပ်ႇ – လွင်ႈဝူဝ်းၵႂၢႆး တေဢမ်ႇၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃးၼႆႉ ႁဝ်းတေလႆႈႁဵတ်းႁိုဝ်ၼႆ သင်ဝႃႈ ဢွင်ႈတီႈလႂ် ဝၢၼ်ႈလႂ် ဢမ်ႇၶဝ်ႈၼႂ်းတူင်ႇ ဝူင်းပၢင်တိုၵ်းၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ တေဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇပွႆႇ တီႈၼၼ်ႈ ပိူၼ်ႈတေႁွင်ႉဝႃႈ (စားကျက်မြေ) ၼႆၶႃႈဢေႃႈ။

ၵမ်းၼႆႉ ဝၢႆးပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယဝ်ႉ ပိူၼ်ႈတေဢမ်ႇၵိုင်ႉၵၢင်ႉပွႆႇ တေမတ်ႉဝႆႉတီႈႁိူၼ်းယေး ၽႂ်မၼ်းသေ ၵႂႃႇဢဝ်ၽိူင်း ပၢတ်ႇယိူဝ်ႈ မႃးလဵင်ႉ မွၵ်ႈလိူၼ်ပၢႆၼႆႉ ၸင်ႇတေပွႆႇ ႁဵတ်းၼႆ။

ထၢမ် – မိူဝ်ႈၽွင်း လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵႂႃႇပၼ်တၢင်းႁူႉ လွင်ႈမၢၵ်ႇမႅင်းၼႆႉၶႃႈလူး မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၸိူင်ႉႁိုဝ်။

တွပ်ႇ – သင်ဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၵႂႃႇပၼ်တၢင်းႁူႉ လွင်ႈမၢၵ်ႇမႅင်းၼႆ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇႁတ်းမႃးထွမ်ႇၶႃႈ။ ၶဝ်ၵူဝ် ၸုမ်းယိပ်း ၵွင်ႈၵၢင်ႇ မႃးႁႃလိူင်ႈၶဝ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ်ဝႃႈ ႁဝ်းမႃးႁဵတ်းမၢၵ်ႇမႅင်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ႁဝ်းႁႃ ၵူၼ်းမႃးတၢင် ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ႁဝ်းလူဝ်ႇႁူႉ ၽွၼ်းၸႃႉမၢၵ်ႇမႅင်းၼႆႉ မီးဢီႈသင် ႁဝ်းလူဝ်ႇဝႄႈၸိူင်ႉႁိုဝ် ၼႆၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ႁဝ်းၶႃႈ ၵႂႃႇပၼ်တၢင်း ႁၼ်ထိုင်ဢၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ဢမ်ႇၵိုင်ႉၵၢင်ႉပွင်ႇ ဢမ်ႇႁတ်းမႃးထွမ်ႇ။

ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ပွင်ႇၸႂ် မႃးထွမ်ႇၶိူဝ်းမၢၵ်ႇမႅင်းၼႆႉ မိူၼ်ႁဝ်းၶႃႈ မႃးႁႃပၼ်ႁႃသႂ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇဝႆႉ ၶဝ်ဝူၼ်ႉႁၼ်ဝႆႉ ၸိူင်ႉၼႆ။ ဢမ်ႇႁတ်းမႃးထွမ်ႇၵမ်းသိုဝ်ႈ ဝၢႆးမႃး ႁဝ်းၶႃႈ ၸင်ႇၵႂႃႇလၢတ်ႈၼႄသေ ၶဝ်ၸင်ႇႁတ်းမႃးထွမ်ႇၶႃႈဢေႃႈ။ မိူၼ်ၸိူင်ႉ ႁဝ်းပၼ် တၢင်းႁူႉမၢၵ်ႇမႅင်း ၽိုၼ်လိၵ်ႈ၊ ဝႂ်ပိဝ်၊ ပူဝ်ႇသတိူဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ဢမ်ႇႁတ်းတိတ်း ၶဝ် ၵူဝ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၵၢင်ႇသေ ၸုမ်းမႃးႁႃလိူင်ႈၶဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈၵွၼ်ႇ။

ႁဝ်းၶႃႈ ပေႃးလႆႈသပ်းလႅင်းၼႄ တိတ်းၶႃႈလႄႈ ၽိုၼ်လိၵ်ႈပၼ်တၢင်းႁူႉၼႆႉ ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးပႆၼမ် တီႈလႂ်ၵေႃႈ တိတ်းပၼ် တီႈ ၼၼ်ႈၼမ်ၼမ်လႄႈ ဢမ်ႇႁတ်းတိတ်းၵၼ်။ ၵူဝ်ပဵၼ်မဵဝ်းၼၼ်ႉ မဵဝ်းၼႆ ႁဵတ်းၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ ႁဝ်းၶႃႈ ပေႃးလႆႈဝႃႈ တိတ်းလႄႈ သင်ဝႃႈ မီးပၼ်ႁႃသင်သေမဵဝ်းမဵဝ်းၼႆ ႁႂ်ႈၵပ်းၸူးႁဝ်းၶႃႈ ႁဝ်းတေသၢင်းလၢင်းၼႄၶဝ် ပေႃးလႆႈဝႃႈ ၸိူင်ႉၼႆ ဝၢႆးမႃး ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ ၸင်ႇႁတ်းမႃးထွမ်ႇၵၼ်ၼမ်သေ လွင်ႈတိူဝ်ႉမၢၵ်ႇမႅင်းၼႆႉ ၸင်ႇလူတ်းယွမ်းလူင်းမႃးၶႃႈဢေႃႈ။

ထၢမ် – ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈမၢၵ်ႇမႅင်းၼႆႉသေ သင်ဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းယဵပ်ႇၺႃးယဝ်ႉ မၼ်းတေမီးလွင်ႈတုမ်ႉယွၼ်ႈ ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း မႃးၸိူင်ႉႁိုဝ်။

တွပ်ႇ – လွင်ႈမၢၵ်ႇမႅင်းၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉတိုၼ်ႈတိုၼ်ႈၵူၺ်း ပေႃးတိူဝ်ႉၵႂႃႇၼႆ မၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈထိုင် ၼႂ်း တူင်ႇဝူင်းၵႃႈႁိုဝ်ၼႆ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူႈၵေႃႉ ႁူႉၵၼ်ၶႃႈဢေႃႈ။

မိူၼ်ၸိူင်ႉၵူၼ်းႁိူၼ်းႁဝ်း တိူဝ်ႉၵႂႃႇမၢၵ်ႇမႅင်းသေၵေႃႉၵေႃႉၼႆ တိူဝ်ႉၵႂႃႇတီႈတိၼ်မၼ်းၼႆလႄႈ ၵမ်းၼႆႉ ထၢတ်ႈၸႂ်မၼ်းၵေႃႈ တူၵ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ။ ႁဝ်းၵူၼ်းႁိူၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႉၵေႃႈ ပေႃးလူဝ်ႇပႂ်ႉတူၺ်း၊ လုမ်းလႃးမၼ်း တႃႇၵိၼ်၊ တႃႇယႅမ်ႉ၊ တႃႇပႂ်ႉတူၺ်းမၼ်း ၼိုင်ႈၵေႃႉယဝ်ႉ။ ၾၢႆႇပၢႆးမၢၵ်ႈမီး၊ ၵၢၼ်ငၢၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လုတ်ႈယွမ်းလူင်းၵႂႃႇ ၼိုင်ႈၵေႃႉယဝ်ႉ။ မိူၼ်ၸိူင်ႉ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်း သူၼ် ပေႃးပိူၼ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၼႆ ႁဝ်းၵေႃႈ ပေႃးလူဝ်ႇႁၢပ်ႇထၢမ်းမိူၼ်ပိူၼ်ႈယဝ်ႉ။

ၵမ်းၼႆႉ လွင်ႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မၼ်းတေဢမ်ႇၶႂ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ ပေႃးၵႂႃႇ မၼ်းတေၸႂ်လဵၵ်ႉ ၸႂ်ၼွႆႉ။ ယွၼ်ႉၽႂ်ၵေႃႈ တေ ဢမ်ႇၶႂ်ႈလဵၼ်ႈၵေႃႉမၼ်း ပိူၼ်ႈသမ်ႉတေဢမ်ႇၶႂ်ႈၸႂ်ႉမၼ်း ယွၼ်ႉတိၼ်မၼ်းဢမ်ႇလီ။ ပိူၼ်ႈတေ ဝဵၼ်ႉမၼ်းၵမ်းဢိတ်းဢိတ်း သေ ဝၢႆးမႃး မၼ်းၵေႃႈၽႅဝ်ၵႂႃႇ ၼွၵ်ႈတူင်ႇဝူင်း ဢမ်ႇသၢင်ႇတေႃႇ မၼ်းၸၢင်ႈၶႃႈတူဝ်တၢႆ ၵေႃႈပဵၼ်လႆႈ မၼ်းတေဝႃႈ ႁဵတ်း သင် ၵဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၶိုတ်းၸၼ်ႉၵူၼ်းယဝ်ႉႁႃႉ တေပဵၼ်မႃးၸိူင်ႉၼႆ။  

ၵမ်းၼႆႉ ၵူၼ်းတီႈႁိူၼ်းၵေႃႈ တေပွင်ႉၺႃး လၢတ်ႈၺႃး ၵွပ်ႈလႆႈႁဵတ်းပၼ် တူၺ်းထိုင်ပၼ် မၢင်ပွၵ်ႈ ၸၢင်ၸႂ်မႃး “ဢလူဝ်ႈ ၵုမ်ႇလႆႈႁဵတ်းပၼ်မႂ်းယူႇတိၵ်းတိၵ်း ၶႂ်ႈၵႂႃႇတၢင်းလႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၵႂႃႇ ၵုမ်ႇႁဵတ်းၼၼ် ႁဵတ်းၼႆ မႂ်းပေႃးဢမ်ႇပေႉတူဝ်မႂ်းလႆႈ ႁဵတ်းၼၼ် ႁဵတ်းၼႆသေ ၵဝ်ၼႆႉ ၵုမ်ႇႁဵတ်းပၼ် ၸိူင်ႉၼႆၵူၺ်းယဝ်ႉ” ၵမ်းၼႆႉ ၵူၼ်းပဵၼ်သမ်ႉ တေဝူၼ်ႉဝႃႈ ၵူၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်းၵဝ်ႇ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁၼ်ၵဝ်ယဝ်ႉ ဢိူဝ်ႈၼႆႉ ၼႆသေ ၸႂ်လဵၵ်ႉ ၸၢင်ႈၶႃႈတူဝ်တၢႆမႃး ၵေႃႈမီး။  

ၸင်ႇဝႃႈ ယွၼ်ႉမၢၵ်ႇမႅင်းၼႆႉသေ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ တိူဝ်ႉယဝ်ႉၵေႃႈ ယဝ်ႉပႅတ်ႈ ၸိူင်ႉၼႆ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းတင်းၼမ်ႁူႉဝႃႈ ၾၢႆႇပၢႆးမၢၵ်ႈမီး၊ ပၢႆးယူႇလီ၊ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း၊ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ၊ ပၢႆးတူဝ်ပၢႆးၸႂ် ႁဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းတုမ်ႉတိူဝ်ႉ တူၵ်းတႅမ်ႇၵႂႃႇပႅတ်ႈ မူတ်း။

မိူၼ်ၸိူင်ႉ မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်းၼႆႉ မီးၵူၼ်းယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇဝႆႉၼႆ တႃႇၵိၼ်တႃႇထၢမ်းၼႃႈႁိူၼ်း လွင်ႈၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ  တေလႆႈလုတ်းယွမ်းပၼ်။ ပေႃးမီးမႃးလၢႆၵေႃႉ လၢႆႁိူၼ်းလူး မိူၼ်ၸိူင်ႉ ပွၵ်ႈၼႆႉ မီး 50 ႁိူၼ်း။ ၵူၼ်းတိူဝ်ႉမၢၵ်ႇမႅင်းမီး 10 ႁိူၼ်း ပေႃးၼႆ တႃႇ 10 ႁိူၼ်းၼႆႉ ပိူၼ်ႈလုတ်းပၼ်ၼႃႈႁိူၼ်းယဝ်ႉ။ တႃႇ 40 ႁိူၼ်းသမ်ႉ တေဢမ်ႇၶႂ်ႈမီးလွင်ႈႁၢၼ်ႉၸႂ် ၽွမ်ႉၸွမ်းသေ ၼႂ်းၵူၼ်းပဵၼ် 10 ႁိူၼ်းၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈၵႂႃႇမီး ယူႇၼွၵ်ႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းပႅတ်ႈယဝ်ႉ။ ဝၢႆးမႃး ပွၵ်ႈၼၼ်ႉ ၵူဝ်မၼ်းတႅၵ်ႇၵႂႃႇ ပဵၼ်သွင်ၾၢႆႇ ၸိူင်ႉၼႆပႅတ်ႈ။

ဢေႃႈၶႃႈ ၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်တႄႉၶႃႈဢေႃႈ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း