Saturday, July 13, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ  ပၢင်တိုၵ်းတႄႉဢမ်ႇမီး

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 27/9/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းပၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 324 ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ႈတၢင်း ၼမ်ႉတူႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၵႂႃႇ တၢင်းပၢင်ႁႆး ဢမ်ႇယွမ်း 6 လုၵ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်၊ သဵင်ယိုဝ်းတွပ်ႇတႄႉဢမ်ႇမီး။

ႁၢင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်တူင်ႉၼိုင်တဝ်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇတီႈၼိုင်ႈ

ၵူၼ်း ၼမ်ႉတူႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၵႂႃႇတၢင်းပၢင်ႁႆးၼၼ်ႉ မွၵ်ႈ 7-8 လုၵ်ႈၼႆႉ သဵင်ၵွင်ႈၸၢၵ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈငိၼ်း လႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈလူင်ၵူၺ်း။ ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈတႄႉ တူၵ်းၸႂ်ၵၼ်ယူႇ။ မၢင်ၵေႃႉတႄႉ လိုၼ်ႈႁူယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

   တၢင်းပၢင်ႁႆး ၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉ မီးၶၢဝ်ႇဝႃႈ  သိုၵ်းၶၢင် KIA လႄႈ PDF တူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်း တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိူင်းၸူးသေယိုဝ်းၵေႃႈပဵၼ်လႆႈ ၵူၼ်းၼမ်ႉတူႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

တပ်ႉၶမယ 324 ၼႆႉ ၵႆႉလၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၸိူင်ႉၼႆ၊ မိူဝ်ႈလိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် ဝၼ်းတီႈ 28 ၵေႃႈယိုဝ်းၸိူင်ႉၼႆၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်းသေတႃႉႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယူႇယၢပ်ႇ တူၵ်းၸႂ်။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4/9/2022 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈဢိူင်ႇႁိၼ်ပူၵ်ႇ မီးၵူၼ်း ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မွၵ်ႈ 60 ၵေႃႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၵၼ်မူတ်းယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း