Monday, May 29, 2023

ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇဝတ်ႉၼွင်ၶမ်း ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၵူၼ်ႇပင်း လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈတႃႇၵေႃႇသၢင်ႈၶိုၼ်း

Must read

ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇ ဝတ်ႉၼွင်ၶမ်း ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၵူၼ်ႇပင်းလူႉလႅဝ်ၼမ် ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယၢမ်းလဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈၶိုၼ်း။

Photo: ၵူၼ်းတၢင်ႉယၢၼ်း/ ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇ ဝတ်ႉၼွင်ၶမ်း တၢင်ႉယၢၼ်းၵူၼ်ႇပင်း

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 22/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7:30 မူင်း 8:00 မူင်း ၾူၼ်လူင် တူၵ်းမႃးႁႅင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉၾူၼ် လေႃႈ လႆၶဝ်ႈၸွမ်းတိၼ်ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇ ဝၢင်းဝတ်ႉၼွင်ၶမ်း ဝၢၼ်ႈၼွင်ၶမ်း ဢိူင်ႇၼွင်ၶမ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈ သဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇၵူၼ်ႇပင်း လူႉလႅဝ်ၼမ်။

- Subscription -

ၵူၼ်းဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ႁူတ်ႉဢုတ်ႇၼႆႉ ၵူၼ်ႇပင်း ၵွႆသွင်ၼႃႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ မၢင်တီႈသမ်ႉ ပေႃးလႆႈ ဢဝ် မႆႉၵမ်ႉဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇၼႆႉ ၵေႃႇသၢင်ႈမႃးႁိုင်ယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼမ်ႉလႆ မႃးထွင်းၸွမ်းတိၼ်ႁူဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်ႇပင်းလူႉၵွႆ မိူဝ်ႈ ၶမ်ႈဝႃး ၵၢင်ၶမ်ႈၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

Photo: ၵူၼ်းတၢင်ႉယၢၼ်း/ ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇ ဝတ်ႉၼွင်ၶမ်း တၢင်ႉယၢၼ်းၵူၼ်ႇပင်း

ႁူဝ်ႇဢုတ်ႇၼႆႉ ၵေႃႇသၢင်ႈမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း 60 ပီပၢႆယဝ်ႉ။ ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈ ၶိုၼ်း ၊ လႄႈလူဝ်ႇဢၼ်ပၼ်တၢင်းႁူႉၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ တႃႇႁၵ်ႉသႃထိင်းသိမ်းၶူဝ်းၶွင်ၵဝ်ႇၵႄႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ပီၼႆႉ ၾူၼ်တူၵ်းၼမ် လိူဝ်ၵူႈပီလႄႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး လၢႆၸႄႈဝဵင်း ၼမ်ႉႁူၺ်ႈလွႆ လႆလုပ်ႇထူမ်ႈ တူင်ႈႁႆႈၼႃးသူၼ်လႄႈ ႁိူၼ်း ယေး ၸိူဝ်းၼႆႉ လူႉသုမ်းၼမ်။ ၸႄႈဝဵင်း ဢၼ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉႁႅင်းတီႈသုတ်းသမ်ႉ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း