Tuesday, September 26, 2023

ၸူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၵုမ်းမိူင်းၼႆႉ ၵူၼ်းလႅၼ်ငိုၼ်းတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ ၼမ်လိူဝ်မႃး

Must read

ၸူဝ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 20 လိူၼ် (ပီပၢႆပႅတ်ႇလိူၼ်) ၼႆႉ ၵူၼ်းလႅၼ်ၵိၼ် ငိုၼ်းတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ  Online ၼမ်မႃး ၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း။

Kpay

ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးလႅၼ်ၵိၼ်ၼႆႉ (1) ၶျေႃးလႅၼ်တၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆး၊ (2) ၶေႃးလႅၼ်ဢဝ်ငိုၼ်းတၢင်း K-Pay ၸႂ်ႉႁႂ်ႈဢူၼ်းငိုၼ်း၊ ၸၢႆႇၵႃႈၶူဝ်းၶွင် (3) သမ်ႉၵပ်းၾူၼ်းမႃးသေ တဵၵ်းၸႂ်ႉႁႂ်ႈဢူၼ်းငိုၼ်းပၼ်၊ ဢၢင်ႈလွင်ႈ မီးၵူၼ်းသူင်ႇၶူဝ်းမႃး သေ ၸႂ်ႉႁႂ်ႈဢူၼ်းၵႃႈၶူဝ်း၊ ၵႃႈသူင်ႇသေ ႁႂ်ႈၵႂႃႇဢဝ်ၶူဝ်းၶွင် တီႈႁူင်းသူင်ႇလိၵ်ႈ – ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

- Subscription -

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်း ပၢင်ႇဢူႈလူင်ၵေႃႉၼိုင်ႈ  လၢတ်ႈဝႃႈ –“ဢူၼ်းငိုၼ်းဢမ်ႇလႆႈ ထၢင်ႇဝႃႈ ဢိၼ်ႊတႃႊၼဵတ်ႊဢမ်ႇလီလႄႈပဵၼ်ၵူၺ်း ၽိူဝ်ႇထူဝ်းထၢမ်တီႈ call center သမ်ႉဝႃႈ ၾၢႆႇၶဝ်ဢၢၼ်းပိၵ်ႉဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ပေႃးၸိုဝ်ႈၼႂ်းမၢႆၾၢင်လႄႈ ၸိုဝ်ႈၼႂ်း Kpay ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်။ တိုၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်းလႅၼ်ၵိၼ်ယဝ်ႉ” –  ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၵေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ Kpay ၸိူဝ်းဢၼ်ၸိုဝ်ႈၼႂ်းမၢႆၾၢင် တင်း ၸိုဝ်ႈ ဢၼ်လူင်းဝႆႉ တီႈမၢႆၾူၼ်း ပေႃးဢမ်ႇၶူပ်းငၢမ်ႇၵၼ်/ ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် ၸိုင် တၵ်းတေဢမ်ႇၸႂ်ႉ ငိုၼ်းတၢင်း K-Pay လႆႈယဝ်ႉဝႃႈၼႆသေ တႃႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်း ၽၢမ်းပႅတ်ႉ ၶျေႃးလႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်း တင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊတႄႉတိုၵ်ႉမီးၼမ်ယူႇ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉသေ မႄႈၵႃႉ တၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ “Kpay ၶႃႈၺႃး ႁႅၵ်ႉဝႆႉယူဝ်ႉ ငိုၼ်း 6 သႅၼ် ပႆႇလႆႈၸႂ်ႉသေဢိတ်း ႁၢႆလၢႆၵႂႃႇမူတ်းဢေႃႈ။ ထူဝ်းၾူၼ်းႁႃတီႈ call center ၵေႃႈဝႃႈ ဢွၼ်ႊလၢႆႊၵဵမ်းၶဝ် လႅၼ်ဢဝ်ၵႂႃႇၵူၺ်းဝႃႈၼႆသေ ဢမ်ႇႁၼ်ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းသင်ၶႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၸိူဝ်းလႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်းတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ ၼႆႉ ဝၢႆးၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ မီးလိူင်ႈလၢဝ်း ၵိူတ်ႇပဵၼ်မႃးၼမ်။ မၢင်ၵေႃႉ ၺႃးၵူၼ်း ၶျေႃးလႅၼ်ၵူႈငိုၼ်း၊ လွၵ်ႇငိုတ်ႈႁႂ်ႈသူင်ႇငိုၼ်းပၼ်၊ ႁႂ်ႈဢဝ်ငိုၼ်းသေ ၵႂႃႇႁပ်ႉဢဝ်ၶူဝ်းၶွင် လူၺ်ႈဢမ်ႇမီးၽႂ်သင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈၵႆႉပဵၼ်လႄႈ ၸိူဝ်းမီးငိုၼ်းၶမ်းၼမ်တႄႉ ၸူဝ်းၵၼ် ဢဝ်ငိုၼ်းၵႂႃႇ ၾင်ဝႆႉတၢင်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီးလၢႆ လၢႆၵေႃႉ။

ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ Kpay ၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇသႂ်ႇၸိုဝ်ႈ မၢႆၾၢင်လႄႈမၢႆၾူၼ်း  ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉတၵ်းလႆႈၵႂႃႇ ယုၵ်ႉမုၼ်း  Up level 2   ။ ပေႃးဢမ်ႇၸႂ်ႈတႄႉ တေၺႃးႁႅတ်ႉၵၢၼ်ၸႂ်ႉ Kpay ဝႆႉၸူဝ်ႈၵမ်းဝႃႈၼႆ။ ဝၢႆးလင်ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼႆႉယဝ်ႉၵူၼ်းၸႂ်ႉ     Kpay ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်။ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢူၼ်းငိုၼ်း ။ ၵူၺ်းၵႃႈၵမ်ႈၽွင်ႈတႄႉ ဢမ်ႇပႆႇမီးပၼ်ႁႃ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း