Thursday, May 30, 2024

သိုၵ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ လေႃႇတိုၵ်းပိုတ်းယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉမိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းလဵဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆ 24 ၵေႃႉ

Must read

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 21 သႅပ်ႉထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ဝၼ်းလဵဝ် သိုၵ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ PDF ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶျၢင်း တိူင်းၸႄႈၵႅင်းလႄႈ ၼႂ်းမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ဢိၵ်ႇလၢႆလၢႆဝဵင်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆ 24 ၵေႃႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း လႄႈ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ERO ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ႁၢင်ႈ- သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်သိုၵ်းဢူၺ်းလီ KNLAတီႉၺွပ်းလႆႈတီႈပၢင်ယိုတ်းပၢင်ပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈဝဵင်းၵေႃႉၵရဵတ်ႉ မိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/9/2022

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 21 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းသၢႆသိုၵ်း Cobra တပ်ႉၵွင် 27 KNLA ၸႂ်ႉၸုမ်းမိုဝ်းသိုဝ်ႈ တပ်ႉၽႄ 2 ပိုတ်းယိုဝ်း တပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းတီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈတွင်ႇၼီႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ KNU ၵုမ်းၵမ်။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆ 5 ၵေႃႉ။

- Subscription -

ၽွင်းၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 2 မူင်းၼၼ်ႉသမ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း  PDF ၶဝ်ႈယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇဝႆႉၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းဝၢၼ်ႈမျိၼ်းတွင်း ၊ ၸႄႈဝဵင်းၶိၼ်ႇဢူး တိူင်းၸႄႈၵႅင်း။ ၸုမ်းသိုၵ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸႂ်ႉၻရူၼ်ႊ ၵႂႃႇပွႆႇမၢၵ်ႇတီႈပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆ 9 ၵေႃႉ။ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉၼၼ်ႉသမ်ႉ သိုၵ်း PDF ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇတၢင်းသၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈတေမႃး၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆထင်တီႈထႅင်ႈ 6 ၵေႃႉ  Spring Special Task Force – MRDA  တပ်ႉၽႄ K.U ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

 မိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းၶိုင်ႈသမ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႃး 3 လမ်း ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 20 မႃးၽဵဝ်ႈမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်တီႈၼႂ်းဝဵင်းၵၢတ်ႇလိုဝ်း တိူင်းၸႄႈၵႅင်း၊ သိုၵ်း PDF တဵၵ်းမၢၵ်ႇမႅင်း  2 လုၵ်ႈ  သိုၵ်မၢၼ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူမ်ႉတၢႆ 3 ၵေႃႉ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇပႃးၸွမ်းထႅင်ႈ 3 ၵေႃႉဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းဝဵင်းမိၼ်းတၢတ်ႉ ၸႄႈမိူင်းၶျၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၺႃးငွႆးယိုဝ်းလႄႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၼမ်။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶဝ်ႈသၢၼ် ဢၼ်ၸုမ်းၸဝ်ႈတႃႇၼၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼၼ်ႉၵႂႃႇၶၢႆ။ သိုၵ်း PDF လၢတ်ႈဝႃႈ သင်ဝႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁဵတ်းၼႆထႅင်ႈၸိုင် တေငွႆးယိုဝ်းထႅင်ႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Khit Thit Media ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း