Monday, May 20, 2024

ထဝ်ႈယိင်း ဝဵင်းပၢင်လူင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၸၵ်ႉၶုတ်ႈ ဢႅပ်ႇငိုၼ်း သုမ်းၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 19/9/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 2:40 မူင်း  မႄႈပႃႈၵူႇ ဢႃယု 68 ပီ ၵူၼ်းပွၵ်ႉ 4 ဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၺႃးၸၵ်ႉၶုတ်ႈထူင်ငိုၼ်း ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ မၢႆၾူၼ်းလႄႈ ၾူၼ်းမႂ်ႇ ပႃႈၵူႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇ ၵူၼ်းႁၢႆႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ

ၵူၼ်းၸၵ်ႉၶုတ်ႈၼၼ်ႉ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃး၊ ၸွမ်းလင်ပႃႈၵူႇမႃးသေ ၽွင်းႁွတ်ႈထိုင်တီႈ တုမ်ႇမူဝ် ပွၵ်ႉ 4 ၼၼ်ႉ ၸၵ်ႉဢဝ် ထူင်ငိုၼ်း ၵႂႃႇ ။ ၼႂ်းထူင်ငိုၼ်းၼၼ်ႉပႃးၵႂႃႇ  ငိုၼ်း 150,000 ပျႃး ပၢႆလႄႈ ၾူၼ်းမႂ်ႇ ၶၼ်ငိုၼ်း 500,000 ပၢႆ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ ။  

- Subscription -

ၵူၼ်းဝဵင်းပၢင်လူင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပႃႈႁဝ်းသမ်ႉ ၵႂႃႇပၢင်သွမ်း တီႈဝၢၼ်ႈယိူင်းသေ ပွၵ်ႈမႃး မိူဝ်ႈၽွင်းလူင်းၵႃး သေ ပႆပွၵ်ႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၵူၼ်းႁၢႆႉ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၸွမ်းလင်ၵေႃႉၼိုင်ႈသေ မႃးၸၵ်ႉၶုတ်ႈဢဝ်ၵႂႃႇ ထူင်ငိုၼ်းမၼ်းၼၢင်း လႆႈ ၵႂႃႇ ငိုၼ်း 150,000 ပၢႆ ပႃးငိုၼ်းယွႆႈၵမ်ႈၽွင်ႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၾူၼ်းမႂ်ႇသႅၼ်း Vivo ဢၼ်လုၵ်ႈယိင်းတိုၵ်ႉသိုဝ်ႉပၼ် ပႆႇႁိုင်ၼၼ်ႉ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ တေမီးၶၼ်ငိုၼ်း 5 သႅၼ်ပၢႆ၊ မၢႆၾၢင်လႄႈ ၵၢၵ်ႇသေႃးႁိူၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ပႃႈၵူႇ ဢႃယု 68 ပီတႄႉ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ပဵၼ်သင် မၼ်းၼၢင်း ႁွင်ႉသႅၼ်ႇၸွမ်းလင် ၵူၼ်းႁၢႆႉၼၼ်ႉဝႃႈ  “မၼ်းပႃးမၢႆၾၢင် (မၢတ်ႉပူင်ႇတိၼ် ၵဝ်ၵႂႃႇဢိူဝ်ႈၼၼ်ႉ) ဢဝ်မႃးပၼ်ၶိုၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းႁၢႆႉၼၼ်ႉတႄႉ ၶီႈရူတ်ႉၶိူင်ႈသေ ႁေႃႈပၢႆႈ။ မၢႆၾၢင်ၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈၶိုၼ်း ၵူၼ်းဝဵင်းပၢင်လူင်လၢတ်ႈ။

 ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လူင် ၼႆႉယၢမ်းလဵဝ် ပိုတ်ႇဝႆႉပၢင်တေႃႇလွင်း ၵဵမ်းပႃၼႆႉ လိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း၊  ယွၼ်ႉၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈ ၼႆႉ သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ လိူင်ႇၼမ်မႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း