Friday, December 8, 2023

ၵူၼ်းၸူၼ်ပႃးၵွင်ႈ/မိတ်ႈၶဝ်ႈၸူၼ်ႁိူၼ်းယေးၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၶိူဝ်းယႂ်း

Must read

ၶၢဝ်းတၢင်း သွင်လိူၼ်မႃးၼႆႉ ၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈယိပ်းၵွင်ႈ/မိတ်ႈၶဝ်ႈၸူၼ်ထိုင် ၼႂ်းႁိူၼ်းယေးၼႂ်းတူဝ် ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈထပ်းၵၼ်မႃး ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၾၢင်ႉလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၽႂ်မၼ်း။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ၺႃးၸူၼ် တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/9/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 2 မူင်း မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၵူၼ်းႁၢႆႉ ၶဝ်ႈၸူၼ် ႁၢၼ်ႉ ႁၢင်ႈၶိူင်ႈ တီႈႁိမ်းၵျွင်း ၶႄႇ (တရုတ်ဘုံကျောင်း) ပွၵ်ႉ 5 ၼႃႈလိၼ် 13 (နယ်မြေ ၁၃ ) ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လႆႈၵႂႃႇၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းၶမ်း လႄႈဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ်တင်း ၼမ်။

- Subscription -

ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပဵၼ်ႁိူၼ်းၸၢဝ်းၶႄႇ လႆႈၵႂႃႇ ငိုၼ်းၶမ်း တင်းၼမ် တင်းမူတ်း ၵႃႈ ႁိုဝ်တႄႉ ဢမ်ႇႁူႉ။ ၸဝ်ႈၶွင်ႁိူၼ်းတႄႉ ဢမ်ႇပဵၼ်သင်။ ၵူၼ်းႁၢႆႉၼၼ်ႉ လွၵ်ႇငိုတ်ႈဝႃႈ တေဢမ်ႇလႆႈလၢတ်ႈၽႂ် ယႃႇႁႂ်ႈၶၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇၼႆထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ။ လီၵူဝ်ၼႃႇၶႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းႁၢႆႉၼႆႉ ပႃးၵွင်ႈပႃးမိတ်ႈသေ ၶဝ်ႈၸူၼ် ၸိူင်ႉၼႆ ၵမ်းသိုဝ်ႈယဝ်ႉ တီႈ လႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ တီႈမၢၼ်ႈဢၢႆႇ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းႁၢႆႉ ပႃးၵွင်ႈပႃးမိတ်ႈသေ ၶဝ်ႈၸူၼ် ႁိူၼ်းၵူၼ်း လႅၵ်ႈငိုၼ်း လင် ၼိုင်ႈ လႆႈၵႂႃႇငိုၼ်းၶႄႇ သႅၼ်ပၢႆ။

“ဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵူၺ်း ၵူၼ်းလႅၵ်ႈငိုၼ်း တီႈမၢၼ်ႈဢၢႆႇ ၺႃးၸူၼ်ၵႂႃႇ သုမ်းငိုၼ်းၶႄႇ သႅၼ်ပၢႆ။ ၵူၼ်းႁၢႆႉၼၼ်ႉ ပႃးၵွင်ႈ ပႃး မိတ်ႈသေ ၶဝ်ႈၸူၼ်။ ၸဝ်ႈၶွင်ႁိူၼ်းတႄႉ ဢမ်ႇတၼ်းပဵၼ်သင်။ ယၢမ်းလဵဝ် လီၵူဝ်ၼႃႇၶႃႈ ၵူၼ်းႁၢႆႉၼႆႉ”- ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

ၽူႈယိင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ ယၢမ်းလဵဝ်တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၶူဝ်းၶွင်ၶၼ်ၵုၼ်ႇၵႃႈယႂ်ႇ၊ ႁႃငိုၼ်းယၢပ်ႇ၊ ပၢင်တေႃႇလွင်းလိူင်ႇၼမ်လႄႈ ၵူၼ်းလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်ၵေႃႈလိူင်ႇၼမ်။ ၵမ်ႈၼမ်ပၵ်းတႃၶဝ်ႈၸူၼ်ႁိူၼ်းယႂ်ႇႁိူၼ်းလူင်လႄႈႁိူၼ်းပီႈၼွင်ႉၶႄႇၵမ်ႈၼမ်။  

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ၺႃးၸူၼ် တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

မိူဝ်ႈလိူၼ်ပူၼ်ႉၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းႁၢႆႉ ၸုမ်းၼိုင်ႈ ႁေႃႈၵႃးမႃးတတ်းၼႃႈ ၵႃးၵူၼ်းမိူင်းလမ်းၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉ 5 ႁိမ်းဝတ်ႉၶိူဝ်းတႆး။ ၶဝ်ဝႃႈၶဝ်ပဵၼ်ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈလူဝ်ႇၸႅတ်ႈထၢမ်ၼႆသေ ၶိုၼ်ႈၶီႇၸွမ်းၵႃးၵူၼ်းမိူင်း။ ၽိူဝ်ႇထိုင်တီႈပွၵ်ႉ 6 လိုပ်ႈၸဝ်ႈၵႃးလူင်းရူတ်ႉသေ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢဝ်ၵႃးၵႂႃႇပႅတ်ႈ ။ တင်းၵႃးတင်းၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းတွင်း ၸိူဝ်းၼႆႉပႃးၵႂႃႇမူတ်း။ 

ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵႃး ၊ ၵၢင်ႉၵႄႇလႄႈပလိၵ်ႈၸွမ်းႁႃၶိုၼ်းရူတ်ႉၵႃးလမ်းၼၼ်ႉၵႂႃႇထူပ်းႁၼ်တီႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း။ ၼႂ်းၵႃးမီးဝႆႉယႃႈမဝ်းၵမ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းဢၼ်ၸူၼ်ဢဝ်ရူတ်ႉၵႃးၵႂႃႇၼၼ်ႉတႄႉဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း