Tuesday, June 25, 2024

PDF  ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆမွၵ်ႈ 1 တပ်ႉၵွင် တီႈပၢင်တိုၵ်းမိူင်းပၢႆး

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ PDF ယိုဝ်းၵၼ်တီႈမိူင်းပၢႆးၶၢဝ်းတၢင်း 4- 5 ဝၼ်းၼႆႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆမွၵ်ႈ 1 တပ်ႉၵွင်ဝႃႈၼႆ။

Photo NMG-သိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆတီႈပၢင်တိုၵ်းမိူင်းပၢႆး

ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉပဵၼ်မႃးတင်ႈတႄႇဝၼ်းထိ 8 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 12 လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ ။ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆ 65 ၵေႃႉလႄႈ 55 ၵေႃႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

- Subscription -

ၾၢႆႇတပ်ႉ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း မိူင်းပၢႆး MBPDF ၼၼ်ႉပႃးဝႆႉၸုမ်း  PDF၊ KNDF၊ KA၊ URF၊ KGZ မိူင်းပၢႆးလႄႈ PDF၊ KRU ၼေႇပျီႇတေႃႇၶဝ်  ၶဝ်ႈႁူမ်ႈယိုဝ်းၸွႆႈ။ ၾၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်း ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း MBPDF လူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 6 ၵေႃႉ လႄႈမၢတ်ႇၸဵပ်းဢိတ်းဢီႈ မီး 40 ပၢႆဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ၾၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈပဵၼ် တၵၸ လွႆၶေႃ လႄႈ တပ်ႉၵွင် 442 ၾၢႆၶုၼ် ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းသိုၵ်း ၊ ၸႂ်ႉၵွင်ႈလူင် လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းသႂ်ႇလႄႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃးႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ။

Photo NMG-ပၢင်တိုၵ်းတီႈမိူင်းပၢႆး မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းလူႉၵွႆ

ၼၢင်းယိင်းဢႃယု 30 ပၢႆ ယူႇပွၵ်ႉ 3 ၸီႇၵႃး မိူင်းပၢႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပၢႆလိူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၶဝ်သမ်ႉႁႄႉၵူၼ်းမိူင်းၵူတ်ႇထတ်းၵၢင်တၢင်း။ၽွင်းၶဝ်ႁႄႉႁဝ်သေထတ်းယူႇၼၼ်ႉမၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈဢမ်ႇယွမ်း 10 လုၵ်ႈ တေႃႇၼႃႈတေႃႇတႃ။ ႁိူၼ်းယေးလူႉၵွႆၵႂႃႇၵေႃႈ ႁၼ်ယူႇၸိူင်ႉၼၼ် ယဝ်ႉဢေႃႈ လီတူၵ်းၸႂ်ဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉတုမ်ႉတိူဝ်ႉႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းလူႉၵွႆတင်းၼမ်။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢႃယု 7 ၶူပ်ႇတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်းဢမ်ႇယွမ်း 3 ၵေႃႉ။

 သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းတုၵ်းယွၼ်းဝႃႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယူႇလႄႈ မၢၵ်ႇမိုဝ်ႈၸိုၼ်းယၢမ်း ပၼ် ၸုမ်းသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ၽွင်ႈဝႃႈၼႆ။

 တီႈပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းယင်းယိုတ်းလႆႈ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇမၢၵ်ႇမိုဝ်ႈၸိုၼ်းယၢမ်း တီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ သွင်ၾၢႆႇတိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ယူႇလႄႈ ၾၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်း PDF ပၼ်ၾၢင်ႉၵူၼ်းမိူင်းပၢႆးဝႃႈ ယႃႇဢွၵ်ႇႁိူၼ်း ယႃႇၸႂ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၵႂႃႇမႃး။ ၸဝ်ႈရူတ်ႉၸဝ်ႈၵႃးၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇလႄႈ ထိုင်တီႈၵူၼ်းမိူင်းပေႃးလႆႈၸွႆႈလဵင်ႉလူ -ၶၢဝ်ႇ NMG တႅမ်ႈတၢင်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း