Wednesday, June 7, 2023

ပၢင်ဢၢၼ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈၵဵဝ်ႇၵပ်းသုၼ်ႇလႆႈသိုဝ်ႇ ၸတ်းတီႈမိူင်းဢိတ်ႉသ်တီႊမေႃႊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်း 33 ၸုမ်းသၢၼ်ၶတ်း

Must read

/ပၢင်ဢၢၼ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈလွင်ႈ ၶွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉၶွင် သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ “The Dili Dialogue Forum 2022” ၸတ်းႁဵတ်းတီႈမိူင်း ဢိတ်ႉသ်တီႊမေႃႊၼၼ်ႉ ႁပ်ႉႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢုပ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းလႄႈ ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ 33 ၸုမ်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်း။

ပၢင်ဢၢၼ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈလွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉၶွင် သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ “The Dili Dialogue Forum 2022” ၸတ်းႁဵတ်းတီႈမိူင်း ဢိတ်ႉသ်တီႊမေႃႊ

ဝၼ်းတီႈ 9/9/2022 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ 33 ၸုမ်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ – ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၢၼ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉမၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်တႄႉမီးတႄႉၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ။ ပဵၼ်ပေႃႇလသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလွၼ်ႉလွၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ပၢင်ဢၢၼ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈၼၼ်ႉတႄႉ ၸတ်းၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25 လႄႈ 26 လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႉသ်။    

တီႈပၢင်ဢၢၼ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႊသီႊမီႊတီႊယႃႊသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇလၢတ်ႈဝႃႈ – လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈလႄႈ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်။ ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ ဢၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမီႊတီႊယႃႊၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ တႅမ်ႈဢွၵ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယူႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်ႇၽၢင်းၶၢဝ်ႇပွမ်လွၼ်ႉလွၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

 ၵေႃႉၵႂႃႇဢၢၼ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႉသမ်ႉပဵၼ် ဢူးဢေးၶျၢၼ်း ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၵႅမ်ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၸူဝ်းတဵင်း ၽူႈၼမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၵဝ်ႇ။

ပိူင်ပဵၼ်လွင်ႈတႄႉသမ်ႉ ဝၢႆးလင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းမႃး တင်ႈတႄႇလိူၼ် ၾႅပ်ႉပိဝ်ႇရီႇ ဝၼ်းတီႈ 1  ပီ 2021 တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 9 လိူၼ်သႅပ်ႉထႅမ်ႇပိူဝ်ႇ 2022 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းမိူင်း 140 ၵေႃႉယဝ်ႉသေ ပေႃႉထုပ်ႉထဵတ်ႈထၢမ် ၽွင်းၵုမ်းၶင်ဝႆႉၼၼ်ႉ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလူႉတၢႆပႅတ်ႈ 4 ၵေႃႉ။ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇယႂ်ႇၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၺႃးဢဝ်လိူင်ႈထုၵ်ႇသင်ႇပိၵ်ႉ ယိုတ်းမၢႆၾၢင်ပႅတ်ႈမီး 11 ဢၼ်။ ဢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢဝ်လိူင်ႈဝႆႉ ယင်းတိုၵ်ႉမီးတင်းၼမ်။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၵေႃႈ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢဝ်လိူင်ႈဝႆႉသေ ၸိၼႄးဝႃႈပဵၼ်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇဢၼ်ၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ၼႆဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း