Wednesday, June 19, 2024

ၸဝ်ႈၸၢႆး Charles ဢႃယု 73 ပီ  ၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်းမိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ ပၢင်ၸႃႇပၼ ၼၢင်းႁေႃၶမ်း တေၸတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 19/9/2022

Must read

ၼၢင်းႁေႃၶမ်းလူင်မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ ဢႄႊလိသပႅတ်ႉ ဢႃယု 96 ပီ ၼင်ႈႁေႃမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 70 ပီ လူႉသဵင် ၼွၼ်းၽေးၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8 မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ (ဝၼ်းတီႈ 9 မိူင်းတႆး) ။ ဝၢႆးလင်မၼ်းၼၢင်းၼွၼ်းၽေး ၵႂႃႇယဝ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်းၼၢင်း ၸဝ်ႈၸၢႆး Charles ဢႃယု 73 ပီၼၼ်ႉ ၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းတႅၼ်းတၢင် ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းသုၵ်းပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ။

Queen Elizabeth ၼၢင်းႁေႃၶမ်းမိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ ဢၼ်လူႉလွၼ်ႇၼွၼ်းၽေးၵႂႃႇ လႄႈ လုၵ်ႈၸၢႆးၸဝ်ႈ Prince Charles ဢၼ်ၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၸဝ်ႈႁေႃၶမ်းမႂ်ႇ

ၵူၼ်းမိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၸဝ်ႈၸၢႆး Charles ပဵၼ်ၸဝ်ႈႁေႃၶမ်းမႂ်ႇ ဢၼ်ဢႃယုယႂ်ႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႂ်းပိုၼ်း မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ  ။ ပွႆးၶိုၼ်ႈႁေႃဢၼ်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်တႄႉ တေၸတ်းၼႂ်းဝၼ်းလႂ်တႄႉတႄႉ   ပႆႇမၵ်းမၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၸၢႆး Charles ၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးလူင်ၸဝ်ႈၼၢင်း ဢႄႊလိသပႅတ်ႉ ၊ ပဵၼ်ၸဝ်ႈၽူႈဢၼ်လႆႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆး ၸၼ်ႉသုင် လႄႈ ပဵၼ်ၸဝ်ႈၽူႈဢၼ်လႆႈႁဵၼ်းၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းမႃးႁိုင်ၼၢၼ်း။

မၼ်းၸဝ်ႈၼႆႉတႄႇၼႃႈႁိူၼ်းၸွမ်း ၼၢင်းၸိူင်းၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ Diana သေ မီးလုၵ်ႈၸၢႆးႁူမ်ႈၵၼ် 3 ၸဝ်ႈ။

ၸဝ်ႈၸၢႆး ၶျႃးသ်ၼႆႉ ပၢႆးဝူၼ်ႉမၼ်းၸဝ်ႈဢမ်ႇပေႃးမႅၼ်ႈႁွႆႈၵၼ်တင်းၵူၼ်းမိူင်းၼမ်လႄႈ ပဵၼ်တီႈဢၼ်လုမ်ႈၾႃႉ သူၼ်ၸႂ်ပၵ်းတႃလွင်ႈမၼ်းၸဝ်ႈမႃးတႃႇသေႇ။ မၼ်းၸဝ်ႈတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ ပေႃးလႆႈၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းၸိုင် တေၶိုင်ပွင်လွင်ႈလူတ်းယွမ်းၵူၼ်းႁဵတ်းၼႂ်းႁေႃ၊ တေၶတ်းၸႂ်လူတ်းယွၼ်ႇ လွင်ႈၸႂ်ႉၸၢႆႇငိုၼ်းတွင်းၼႂ်းႁေႃသေ တေၶိုင်ပွင်တွၼ်ႈတႃႇမိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇႁုၼ်ႈမုၼ်း – ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၶၢပ်ႈတူဝ်ၼၢင်းႁေႃၶမ်းလုၵ်ႉတီႈႁေႃၶမ်းလူင် ပႅၵ်ႊၵိမ်ႊႁၢမ်ႊ သေတၢင်ႇၵႃးဢဝ်ၵႂႃႇတီႈ ဝႅတ်ႉသ်မိၼ်ႊသတၼ်ႊ ဝဵင်းလူင် လၼ်ႊတၼ်ႊ။ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၸွမ်းသဵၼ်ႈသၢႆတၢင်းလႆႈပႂ်ႉၼပ်ႉယမ်ၵႃႇရဝ လႆႈဝႃႈၼႆ။

ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ၸဝ်ႈၼၢင်းဢေႊလီႊသပႅတ်ႉ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ ႁေႃၶမ်း ပႅၵ်ႊၵိမ်ႊႁႅမ်ႊ ပၢင်းဢဝ်ၵႂႃႇတီႈ ဝႅတ်ႉသ်မိၼ်ႊသတၼ်ႊ ဝဵင်းလူင်လၼ်ႊတၼ်ႊ

ပၢင်ၸႃႇပၼ ၸဝ်ႈၼၢင်းႁေႃၶမ်းသမ်ႉတေၸတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 19/9/2022 လႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ သင်ႇဝႆႉပဵၼ်ဝၼ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်ပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း ဝႆႉ။

တီႈပၢင်ၸႃႇပၼ ၸဝ်ႈၼၢင်းႁေႃၶမ်း ၼၼ်ႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ လႄႈလၢႆလၢႆၸိုင်ႈမိူင်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈတေၶဝ်ႈႁူမ်ႈဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ဝၼ်းသုၵ်းပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ ၵဵဝ်ႊပႆႊတၼ်ႊလႄႈမေးၼၢင်းမၼ်း ၵႂႃႇတီႈလုမ်းတၢင် ဢိင်းၵလဵတ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈ ဝဵင်းလူင် Washington DC မိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊသေ တႅမ်ႈလိၵ်ႈမွင်ၸႂ်ၸွမ်း လွင်ႈၼၢင်းႁေႃၶမ်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ လႆႈလူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ်။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ လႆႈသင်ႇဝႆႉတင်းၸိုင်ႈမိူင်းဝႃႈ တေလႆႈ လူတ်းယွၼ်ႇတုင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လူင်းၵၢင်သဝ်ဝႆႉ တေႃႇပေႃးထိုင်ပၢင်ၸႃႇပၼ ၸဝ်ႈၼၢင်းႁေႃၶမ်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း