Tuesday, September 26, 2023

ၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈၼုင်ႈၶူဝ်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ  ပႂ်ႉၸူၼ်ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၵႄႈ 105  လၵ်း – မူႇၸေႊ

Must read

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ မီးၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈလိူင်ႇႁႅင်း ၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈၼုင်ႈၶူဝ်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ(ယေး) သေ ပႂ်ႉၸူၼ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် 105 လၵ်း – မူႇၸေႊ  ။  

တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

ႁူဝ်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2022 ၼႆႉ ၵူၼ်းမူႇၸေႊ သွင်ၽူဝ်မေး ၺႃးၸူၼ် ၸွမ်းတၢင်း ဢွင်ႈတီႈပႅတ်ႈယုၵ်းယၢၵ်း ဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉၶုမ် ႁိမ်းတူဝ်းၵဵတ်ႉ (ဢေႊသျိူဝ်ႊဝေႃႊ) ၼႂ်းၵႄႈမူႇၸေႊ – 105 လၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉပႃးၵႂႃႇ ရူတ်ႉၶိူင်ႈမႂ်ႇလမ်းၼိုင်ႈ၊ ငိုၼ်း 3 သႅၼ်ပျႃးလႄႈ ၾူၼ်း 2 လုၵ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပူၼ်ႉမႃးမွၵ်ႈ 6 ဝၼ်းၼႆႉ မီးၵူၼ်း  ၼုင်ႈၶူဝ်းပလိၵ်ႈ 2 ၵေႃႉ ပႂ်ႉၼိူဝ်တၢင်း လူင် တီႈၵွင်ယုၵ်းယၢၵ်း ဢၼ်မီးႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၶုမ်ၼၼ်ႉ ႁေႉရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမိူင်းသွင်ၽူဝ်မေးၼၼ်ႉၵိုတ်း။ တီႈႁိမ်းပလိၵ်ႈ 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉ မီးဝႆႉရူတ်ႉၶိူင်ႈသွင်လမ်းၵိုတ်းဝႆႉ။ တႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈထၢမ်မၢႆၾၢင်။ ၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉ ဝၵ်ႉဝႆႉထူင်ငိုၼ်း မေးၸဝ်ႈရူတ်ႉၼၼ်ႉ ။ ၵေႃႉဝၵ်ႉဝႆႉထူင်ငိုၼ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၶဝ် ၸိူဝ်းမူၵ်းဝႆႉၸွမ်းၼၼ်ႉ မႃးၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉသေ  ၵႂႃႇတၢင်းမူႇၸေႊ၊ ၵေႃႉၸူၼ်ဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈၼၼ်ႉသမ်ႉ ႁေႃႈၵႂႃႇတၢင်း 105 လၵ်း။ ၵူၼ်းၸူၼ်ၼၼ်ႉ တႃႇ 2 ၵေႃႉတႄႉ ၼုင်ႈၶူဝ်းယႄး (ပလိၵ်ႈ) ။ လိူဝ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇၼုင်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

 ပလိၵ်ႈ ပႂ်ႉၸူၼ်ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈမီးႁႅင်းၵူၼ်း 2 ၵေႃႉၵူၺ်း ၸိူဝ်းမူၵ်းဝႆႉ ၸွမ်းႁိမ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈမီးဝႆႉ ဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႃႈပွမ်တူဝ်ႁဵတ်းပလိၵ်ႈသေ ပႂ်ႉၼိူဝ်တၢင်းတႄႉ မီး 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

“ဢွင်ႈတီႈၼၼ်ႈ ပဵၼ်တၢင်းၶူင်ႉဝႆႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်တီႈပႅတ်ႈယုၵ်းယၢၵ်း ၵူၼ်းမိူင်း ၵႆႉၺႃးၸူၼ်ၼႃႇၶႃႈ တီႈၼၼ်ႈ ၵူၼ်းၸူၼ် ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်တူၺ်းၵွၼ်ႇ သင်ပဵၼ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵဝ်ႇၵဝ်ႇၼႆ ၶဝ်ဢမ်ႇဢဝ်။ သင်ပဵၼ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈမႂ်ႇ ၶီႇမႃးၸွမ်းၵၼ်သွင်ၵေႃႉ ၽူဝ်မေးႁႃႉ ဢမ်ႇၼၼ် ၽူႈယိင်းႁေႃႈမႃးၵေႃႉလဵဝ်၊ ၽူႈၸၢႆးႁေႃႈမႃးၵေႃႉလဵဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႁႄႉၵိုတ်းသေ ႁွင်ႈၸႅတ်ႈထၢမ် မၢႆၾၢင် ႁဵတ်းမိူၼ်ယေးသေ ၸူၼ်ၵမ်းလဵဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵႆႉ ၺႃးၼႃႇ ရူတ်ႉၶိူင်ႈဢၼ်ၺႃးၸူၼ်ၵႂႃႇၼႆႉ မီးပဵၼ်လၢႆလမ်း ယဝ်ႉ”- ၵူၼ်းမူႇၸေႊ သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၼုင်ႈၶူဝ်းပလိၵ်ႈ  ႁဵတ်းမိူၼ်ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၶုမ်။ ၸိူဝ်းၶဝ်လၢတ်ႈၵႂၢမ်း မၢၼ်ႈ  ။ ပဵၼ်ၽႂ် ၸုမ်းလႂ် ၵူၼ်းၶိူဝ်းသင်တႄႉတႄႉ ဢမ်ႇႁူႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 6 မူင်း မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ 3 ၵေႃႉ ယိပ်းၵွင်ႈပွတ်း/ ယၢဝ်းသေ ၶဝ်ႈၸူၼ် ႁိူၼ်းၵူၼ်းလႅၵ်ႈငိုၼ်း လင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉၸၢၼ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ သုမ်းၸွမ်းငိုၼ်းမွၵ်ႈ 500 သႅၼ်ပျႃး ၼႆ ယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း