Saturday, September 30, 2023

ၽူႈလၵ်ႉလိူင်ႇၼမ် တီႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၶဝ်ႈလၵ်ႉထိုင်ၼႂ်းဝတ်ႉဝႃးၵျွင်းၵမထၢၼ်း

Must read

ႁၢင်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ၼႆႉ ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ ၶဝ်ႈလၵ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းဝတ်ႉလႄႈ လၵ်ႉၵိၼ်ၶဝ်ႈၽၵ်းသွမ်းသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ/ ယေႃး ၵီႇ တီႈတိူၵ်ႈၵမ်ႇမထၢၼ်း ဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ထပ်းၵၼ်မႃးၶၢဝ်းတၢင်း 4-5 ဝၼ်း ။  

- Subscription -
Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ

ၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ႁိမ်းႁွမ်းတိူၵ်ႈၵမ်ႇမထၢၼ်းၼႆႉ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် မႃးၵိၼ် ၼွၼ်းႁိမ်းႁွမ်းၼႆႉ ၼမ်ၼႃႇ။  ယွၼ်ႉၸမ်ထိူၼ်ႇလႄႈ ၵၢင်ၶမ်ႈ/ ၶိုၼ်း၊ ၶဝ်ၵႂႃႇႁႃလၵ်ႉတၢင်းၼွၵ်ႈ ပေႃးလၵ်ႉဢမ်ႇလႆႈ သမ်ႉမႃး လၵ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းၵျွင်း ။ လၵ်ႉၵိၼ်ၶဝ်ႈၽၵ်းသွမ်းသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ယေႃးၵီႇ ၸိူဝ်းၶဝ်ႈၵျွင်းၵမ်ႇမထၢၼ်းထႅင်ႈ။ ဢၼ်ၶဝ် ၶဝ်ႈမႃးလၵ်ႉၵိၼ်ၶဝ်ႈၽၵ်းသွၼ်းၸိူင်ႉၼႆ မီး 4-5 ဝၼ်းၼႆႉယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်တြႃး တီႈတိူၵ်ႈၵမ်ႇမထၢၼ်း ဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ပီၼႆႉ တိုၵ်ႉပိုတ်ႇမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း လႆႈမွၵ်ႈ 20 ဝၼ်းၼႆႉၵူၺ်း ။

 ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 20 ႁူမ်ႈၵၼ်လမ်းတီႉ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် ႁိမ်းႁွမ်းတိူၵ်ႈၵမ်ႇမထၢၼ်း၊ ဢိၵ်ႇ ၼႂ်းပွၵ်ႉ/ယွမ်ႇ ၵၢင်ဝဵင်းလႄႈ တီႈမီးၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ထင်ယူႇသဝ်းၼမ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လိုပ်ႈလမ်းႁႂ်ႈၶၢႆႉဢွၵ်ႇ ႁႂ်ႈႁၢင်ႇယၢၼ်တင်းတိူၵ်ႈၵမထၢၼ်း။

မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 29/8/2022  ၵေႃႈ ၽူႈလၵ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းသူႇယႃႈမဝ်းၵၼ်ၸိူဝ်းၺႃးတီႉၺွပ်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇဢဝ်ၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃး ထတ်းဢမုၶၻီး တႃႇပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

 ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၶၢဝ်းတၢင်းပီပၢႆမႃးၼႆႉ တီႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈ မဝ်း ၵမ် လိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း ၼွၼ်းမူၵ်းၸွမ်းၼႃႈႁိူၼ်းယေး၊ ၸွမ်းၼႃႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းသေဢမ်ႇၵႃး ပၢႆယိပ်းၶွၼ်ႉ/မိတ်ႈသေ ႁွၼ်ႈထဝ်ႇ ဢႅဝ်ႇၵႂႃႇမႃး ၸွမ်းၼႂ်းပွၵ်ႉ/ ယွမ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မႆႈၸႂ် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း