Thursday, May 23, 2024

သိုဝ်ႉၼမ်ႉမၼ်းတီႈပၢမ်ႉ ၶိုၼ်းမႃးၶၢႆၶၢင်ႈတၢင်း ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ  ထိုင်လိတ်ႊမိုၼ်ႇ

Must read

ၵူၼ်းမီးၵႃးၵမ်ႈၽွင်ႈ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ႁိမ်ၵၼ်သိုဝ်ႉၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး တီႈပၢမ်ႉယႂ်ႇသေ မႃးၼင်ႈၶၢႆၶိုၼ်းၶၢင်ႈတၢင်း ၵၢင်ဝဵင်း ၊ ၶၢႆထိုင် 1 လိတ်ႊ 1 မိုၼ်ႇပျႃးၵေႃႈမီး။

ရူတ်ႉၵႃးဢၼ်ၵႂႃႇၶဝ်ႈထႅဝ်ပႂ်ႉသိုဝ်ႉၼမ်ႉမၼ်းရူတ်ႉတီႈပၢမ်ႉၼမ်ႉမၼ်းယႂ်ႇ

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ၼႆႉမႃးၼမ်ႉမၼ်းၵႃႈယႂ်ႇၶၼ်သုင်ၶိုၼ်ႈႁႅင်း တီႈပၢမ်ႉၵေႃႈသိုဝ်ႉယၢပ်ႇ၊ ၵူၼ်းမီးၵႃးၵမ်ႈၽွင်ႈ ၵႂႃႇၶဝ်ႈထႅဝ်ပႂ်ႉသိုဝ်ႉၼမ်ႉမၼ်းယဝ်ႉဢဝ်မႃးလုတ်ႇဢွၵ်ႇသႂ်ႇ တဝ်ႈ/ၶူတ်ႇ/တိင်ႇ သေၶၢႆၶိုၼ်းၶၢင်ႈတၢင်း   1 လိတ်ႊလႂ် 8,000 ပျႃး ထိုင် 10,000 ပျႃးၸိူဝ်းၼႆႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶဝ်ဢဝ်ၵႃးၵႂႃႇၶဝ်ႈထႅဝ်သေ ပႂ်ႉသႂ်ႇတီႈပၢမ်ႉၵမ်းလဵဝ်။ ပေႃးယဝ်ႉ ၶဝ်ၶိုၼ်းမႃးၸုပ်ႇ ဢဝ် ၼမ်ႉမၼ်းၵႃးၶဝ်ၼၼ်ႉ သႂ်ႇပုင်းသေ ဢဝ်မႃးတၢမ်းၶၢႆ ၸွမ်းၶၢင်ႈတၢင်းလူင်မူႇၸေႊ 1 လိတ်ႊ 8,000 ပျႃး – 10,000 ပျႃး။ သင်ပဵၼ် 1.25 လိတ်ႊသမ်ႉ 15,000 ပျႃး။ ၶဝ်ႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆသေ တမ်းၶၢႆမႃးၸွမ်းတၢင်း ၼမ်တႄႉၼမ်ဝႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢမ်ႉၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး ပၢမ်ႉယႂ်ႇလူင် တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ ပေႃးယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉတႄႉ မီးၼမ်ႉမၼ်းတႃႇၶၢႆယူႇ။ ပေႃးယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း – ဝၢႆးဝၼ်း မႃးတႄႉ ၼမ်ႉမၼ်းမူတ်း ၊ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵႃး/ ၸဝ်ႈရူတ်ႉသၢမ်လေႃႉၶဝ် ႁိမ်ၵၼ်ၵႂႃႇသိုဝ်ႉသေ ၶိုၼ်းမႃးလုတ်ႇဢွၵ်ႇၸွမ်းၶၢင်ႈတၢင်းလူင်  ။

ဢၼ်ၶိုၼ်းမႃးလုတ်ႇဢွၵ်ႇသေ ၼင်ႈၶၢႆၸွမ်းၶၢင်ႈတၢင်း

“ၼမ်ႉမၼ်းၼႆႉ မၼ်းသဵင်ႈယွၼ်ႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၵႂႃႇပႂ်ႉသိုဝ်ႉ ၸိူင်ႉၼႆႉၶႃႈယဝ်ႉ။ မၢင်ၵေႃႉ ၼိုင်ႈဝၼ်းမၼ်းတၼ်းသိုဝ်ႉ ပဵၼ်လၢႆပွၵ်ႈ ၶႃႈဢေႃႈ။ ပေႃးသႂ်ႇမႃးယဝ်ႉ မႃးၸုပ်ႇဢဝ်သႂ်ႇပုင်းသေ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢဝ်ၵႃး/ သၢမ်လေႃႉ ၵႂႃႇၶဝ်ႈထႅဝ်ဝႆႉထႅင်ႈ ႁဵတ်းၼႆ။ ၸဝ်ႈၵႃး/ ၸဝ်ႈသၢမ်လေႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းဢၼ်ၼႆႉသေ ဢမ်ႇလႅၼ်ႈလႅင်းရူတ်ႉၵႃးၵၼ်ယဝ်ႉ။ ဢၼ်ၶဝ်ႁဵတ်းမႃး ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ တင်ႈတႄႇ ၵၢင်လိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊၼၼ်ႉမႃးယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ ၶၼ်မၼ်းဢမ်ႇၵႃႈႁႅင်းတၢၼ်ႇၼႆႉ တႄႇဢဝ်လိူၼ်ၼႆႉမႃးၵူၺ်း ၶဝ်ၶၢႆၵႃႈႁႅင်း”- ၵူၼ်းမူႇၸေႊ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး ဢၼ်ပိုတ်ႇၶၢႆ ၸွမ်းပၢမ်ႉယႂ်ႇသမ်ႉ 1 လိတ်ႊလႂ် 3,000 ပၢႆ မၢင်တီႈ 3,500 ပျႃ။   မၢင်ႁၢၼ်ႉ ၶၢႆပၼ် ၵႃးၼိုင်ႈလမ်း သႂ်ႇပၼ် 3 မိုၼ်ႇ၊ မၢင်ႁၢၼ်ႉ ၶၢႆပၼ် 5 မိုၼ်ႇ၊ ရူတ်ႉၶိူင်ႈသမ်ႉ 3 ႁဵင် ဢမ်ႇၼၼ် 5 ႁဵင်ပျႃး။ ပေႃး ဢဝ်ပုင်းၵႂႃႇသႂ်ႇ ဢမ်ႇၶၢႆပၼ်။

ယဝ်ႉၵေႃႈ ပၢမ်ႉမၼ်းယႂ်ႇလူင် ဢၼ်ပိုတ်ႇၶၢႆ ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ မၢင်ႁၢၼ်ႉ တႄႇပိုတ်ႇၶၢႆ 5 မူင်းၵၢင်ၼႂ် ထိုင် 8 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈ။ မၢင်ႁၢၼ်ႉ ပိုတ်ႇၶၢႆ 24 ၸူဝ်ႈမူင်း  ။

တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆတႄႉ ပွင်ပဵၼ်လႆႈယူႇသေတႃႉ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းႁႃၸဝ်ႉၵိၼ်ၶမ်ႈ၊ ႁႃၵိၼ်ဝၼ်းလႂ်ဝၼ်းၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇသိုဝ်ႉၼမ်ႉမၼ်းၸႂ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း