Thursday, May 30, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇလူင်းတူၺ်းလူင်းၸွႆႈ ၵူၼ်းထူပ်းၽေးၼမ်ႉတီႈမိူင်းတူၼ်

Must read

ၼမ်ႉထူမ်ႈဝၢၼ်ႈသူၼ်ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းတူၼ် လူႉၵွႆဢမ်ႇယွမ်း 200 လင်ၶႃးႁိူၼ်း ႁိုင်မႃးၶၢဝ်းတၢင်း 20 ဝၼ်းယဝ်ႉၵေႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ် ပႆႇလူင်းၵူတ်ႇထတ်း လႄႈပႆႇမႃး ၸွႆႈထႅမ်သင်  ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇၼမ်ႉထူမ်ႈ ၼႂ်းထုင်ႉဝဵင်းမိူင်းတူၼ်

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းလႄႈၼမ်ႉထူမ်ႈဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇႁိူၼ်းယေး ၼႂ်းထုင်ႉဝဵင်းမိူင်းတူၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/8/2022 ။   ၼႂ်းဝဵင်းပုင်ႇပႃႇၶႅမ် လင်ႁိူၼ်း 91 လင်၊  ၼႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းၵျွတ်ႈ 35 မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း၊  ဢိၵ်ႇပႃး ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးၵွင်းမူး 121 လင်   လူႉၵွႆ၊ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ် ပႆႇမႃးၵူတ်ႇထတ်းၸွႆႈသင်ပၼ်  ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပုင်ႇပႃႇၶႅမ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမႃးတူၺ်းသင် ဢမ်ႇမႃးၸွႆႈသင် လူႉ သုမ်းၵႂႃႇၵႃႈႁိုဝ် ၼမ်ႉထူမ်ႈလၢႆလင်ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမႃးထၢမ်သင်။ တီႈပုင်ႇပႃႇၶႅမ်ၼႆႉ ၼမ်ႉလုပ်ႇၵႂႃႇတင်းလင်ၼႆႉ မီးလင် ၼိုင်ႈ။ ႁိူၼ်းၸိူဝ်းယၢၵ်ႇပင်းၵွႆၵႂႃႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈမီးပဵၼ်လႂ်လင်ယူႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ယႃႉပႅတ်ႈမူတ်းယဝ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ မၢင် ႁိူၼ်း ၶူဝ်းႁိူၼ်းၽိူၼ်ဝၢၼ်ႇ ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်းၽႃႈၵွပ်းၸိူဝ်းၼႆႉ လူႉၵွႆပႅတ်ႈတင်းၼမ်။ လႆႈသိုဝ်ႉမႂ်ႇမူတ်း တုၵ်ႉၶႁႅင်းၶႃႈ ဢေႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႄႉ” – ဝႃႈၼႆ။

ၶူဝ်ၵၢႆႇတၢင်း ၼႂ်းၵႄႈ ပုင်ႇပႃႇၶႅမ် – မိူင်းတူၼ် လႄႈ ၼႃးၵွင်းမူး ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ မေးၶိုၼ်းယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ  ပဵၼ်ၶူဝ်ႈၶၢဝ်းၵူၺ်း၊ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဢၼ်လီ ဢၼ်ၵိုမ်းမၼ်း ဝႃႈၼႆ။  

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇၼမ်ႉထူမ်ႈ ၼႂ်းထုင်ႉဝဵင်းမိူင်းတူၼ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/ လွႆ လႆလုပ်ႇထူမ်ႈ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တႄႇဢဝ် မႄႈ ၵႅၼ်း၊ မိူင်းႁၢင်၊ ၼႃးၵွင်းမူး၊ ဝၢၼ်ႈလူင်၊ ၼႃးၶႃး၊ ပုင်ႇပႃႇၶႅမ်၊ ႁူၺ်ႈဢေႃႈ၊ မိူင်းႁၢင်၊ မိူင်းၵျွတ်ႈ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းသေ ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 27 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၶူဝ် ဢၼ်ၵၢႆႇၸူးၵၼ်ဝႆႉ ၼႂ်းၵႄႈ မိူင်းသၢတ်ႇ – မိူင်းၵူၵ်း တီႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃးၼၼ်ႉ ယၢတ်ႇလူင်းၵူၼ်ႇပင်းလူႉၵွႆ ။ ယၢမ်းလဵဝ် ႁဵတ်းၶူဝ်မႆႉ ဝႆႉတႃႇတႆႇၵႂႃႇမႃးၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း