Tuesday, June 18, 2024

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ် တီႈမိူင်းထႆး ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းမႃးၼမ်ယဝ်ႉ

Must read

ယၢမ်းလဵဝ် ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ် တီႈမိူင်းထႆး မီးၶၢဝ်းတၢင်း 8 ဝၼ်းယဝ်ႉ တၢင်းပဵၼ်ၶူးဝႃး ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းယူႇလီ မႃးတင်းၼမ်ယဝ်ႉ ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိလၢတ်ႈ။

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၺႃႇၼသံရ

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 10-17/8/2022  ၶၢဝ်းတၢင်း 7 ဝၼ်း  ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶဝ်ႈယူတ်း ယႃတူဝ် တီႈ ႁူင်းယႃလူင် ၵုင်းထဵပ်ႈ(မိူင်းၵွၵ်ႇ) ၸိုင်ႈထႆး ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် တၢင်းပဵၼ်ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းယူႇလီသုင်းဝၢၼ် ၶိုၼ်ႈမႃးၼမ်ယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ (ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇတႃဢွၼ်ႇ) ႁူဝ်ပဝ်ႈၵိင်ႇၽႄငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉ ၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇ ၶူင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ –“ ၶူးဝႃးပေႃႈဝုၼ်းၸုမ်ႉတႄႉ ၶႅၼ်ႈၶိုၼ်းမႃး တင်းၼမ်ယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်ႁၼ် မႅၼ်ႈၼိူဝ် Social တၢင်ႇၶိုၼ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉတႄႉ မိူၼ် ၶူးဝႃးႁဝ်း ပႆႇပေႃးလႅပ်ႈႁႅင်းလီ၊ ပႆႇပေႃးမိူၼ်မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ တႄႉတႄႉ တႃႇယူတ်းယႃတႄႉ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇထႅင်ႈယူႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ၾၢႆႇတၢင်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတၢင်းမိူင်းထႆးဢွၵ်ႇဝႆႉတႄႉဝႃႈ  – ၾၢႆႇတၢင်းပၢႆးယူႇလီလၢတ်ႈဝႃႈၵူႈပွၵ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယၢမ်ႈပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉ လႄႈ ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ ပဵၼ်ယွၼ်ႉႁႅင်းဢေႇ ၊ ႁိူဝ်ႉႁႅင်းလႄႈ ထိုင်တီႈဢမ်ႇယူႇလီ ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉၼႆႉ ၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ် တီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီ 3 လိူၼ် 3 ဝၼ်း တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 28/4/2019 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 1/8/2022 ၸဝ်ႈၸင်ႇယေႃးမုၼ် ဢွၵ်ႇထမ်ႈမႃး။ ဝၢႆးဢွၵ်ႇထမ်ႈ မႃးယဝ်ႉ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ သိုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ပိုၼ်ၽႄႈမဵတ်ႉတႃႇတြႃး တၢင်ႇထီးထၢတ်ႈ တႄႇဢဝ် မိူင်းၵႅတ်ႇ၊ မိူင်းသၢတ်ႇ၊ မိူင်း တူၼ်၊ မိူင်းပၼ်ႇ၊ လၢင်းၶိူဝ်း၊ မိူင်းၼၢႆး၊ ၵဵင်းတွင်း၊ ၼမ်ႉၸၢင် ၸိူဝ်းၼႆႉ သိုပ်ႇသေၼၼ်ႉ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢမ်ႇဝႄႉတီႈလႂ် သိုပ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်း ႁွတ်ႈထိုင်တီႈဝတ်ႉၽထၢတ်ႈသီႇၻွၼ်းႁိူင်း ဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ယၢမ်း ၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်း 11:50 မူင်းပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 10/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ယူႇတီႈ တၵ်ႉၵႃႇတပေးလုၵ်ႈသိတ်ႇ ပၢင်းဢဝ် ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်း ၸုမ်ႉ ၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ် တီႈမိူင်းထႆး ။

ဢိင်ၼိူဝ် ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ပၢႆးယူႇလီ ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈၼႆႉသေ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 16/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၼႂ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ ၵူႈဝၢၼ်ႈၵူႈဝဵင်း ဢွၼ်ၵၼ် သုတ်ႇမုၼ်းဝၼ်းပ ရိတ်ႈ သူင်ႇမႅတ်ႉတႃႇပၼ် ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ် တေၸဵဝ်းၸိုၼ်ႈ/ ၶႅၼ်း/ ယူႇလီသုင်းဝၢၼ် ၵတ်းယဵၼ်သိူဝ်းသႃႇမႃး ၼႆ ယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း