Thursday, May 30, 2024

ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/ လွႆ လုပ်ႇထူမ်ႈ ၵၢတ်ႇဝၢၼ်ႈႁုင်ႈ မိူင်းသၢတ်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 16/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 3 မူင်းၶိုင်ႈ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/ လွႆ လုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းၵၢတ်ႇ ဝၢၼ်ႈႁုင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်း သၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း လုပ်ႇထူမ်ႈ ပႃးႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁိမ်းႁွမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉထႅင်ႈ မွၵ်ႈ 5 လင်။  

Photo: ၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇ/ ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈႁုင်ႈ မိူင်းသၢတ်ႇ

ၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၼမ်ႉၼႆႉ ၼွင်းမႃးမိူဝ်ႈၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 6 မူင်း ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/ လွႆ ၼွင်းထူမ်ႈ ၼႂ်းၵၢတ်ႇ လႄႈ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁိမ်းၵၢတ်ႇၼၼ်ႉ မွၵ်ႈ 4-5 လင်။ ၼမ်ႉၶဝ်ႈၼႂ်းႁိူၼ်းသေ ၶူဝ်းၶၢႆ ၼႂ်းသႅင်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ   လႆလွင်ႈၸွမ်းၼမ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

 ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းသေ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/ လွႆ လႆလုပ်ႇထူမ်ႈႁႅင်း ။ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေးလူႉသုမ်းၸွမ်းၼမ်သေတႃႉ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ လႆလွင်ႈၸွမ်းၼမ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇမီးၼင်ႇၵဝ်ႇ  ၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၵၢင်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ၼႆႉ ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/ လွႆ လုပ်ႇထူမ်ႈ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မိူင်းတူၼ် လႆလွင်ႈၸွမ်းၼမ်ႉ မီးလၢႆလင် ၶူဝ်ၵၢႆႇၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်း လူႉၵွႆဢမ်ႇယွမ်း 5 လင်။ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶၢႆလႄႈ ၶူဝ်းႁိူၼ်းယေး ထုၵ်ႇၼမ်ႉထူမ်ႈ တင်းၼမ်။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တၢင်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႈ လုပ်ႇထူမ်ႈႁႅင်း ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ၸွမ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇ လူႉသုမ်းၼမ်။ တၢင်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၵဵင်းတုင်ၵေႃႈ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈလုပ်ႇထူမ်ႈ သွင်ၽူဝ်မေးလႆလွင်ႈၸွမ်းၼမ်ႉ လူႉတၢႆ တင်းသွင်  ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇၵေႃႈ လႆလုပ်ႇထူမ်ႈႁႅင်း သူၼ်ႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းလူႉသုမ်းမွၵ်ႈ 70 % ။ သဵၼ်းတၢင်းလူႉၵွႆၼမ် ၶူဝ်ၵႆႇ လူႉၵွႆ ၼိုင်ႈလင် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း