Wednesday, April 24, 2024

ပပ်ႉထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉတႅမ်ႈၽွင်းယူႇၼႂ်းထမ်ႈမီး 30 ပပ်ႉ သင်ၶၸဝ်ႈတေၶိုၼ်းဢိတ်ႇ ပဵၼ်ပပ်ႉသေပိုၼ်ၽႄႈလူႇတၢၼ်း

Must read

ပပ်ႉထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ 30 ပပ်ႉ ဢၼ်တႅမ်ႈၽွင်းၸဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ်ထမ်းယူႇၼႂ်းထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ  3 ပီၼၼ်ႉ သင်ၶၸဝ်ႈတေဢဝ်ၶဝ်ႈၶွမ်ႊပိဝ်ႊတိူဝ်ႊ ၶိုၼ်ႊမႄးၽိမ်းပေႃႉသေဢိတ်ႇဢွၵ်ႇပဵၼ်ပပ်ႉ တေပိုၼ်ၽႄႈပၼ်တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

Photo: ပပ်ႉၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ

ပပ်ႉထမ်းဢၼ်ၶူးဝႃးၸဝ်ႈတႅမ်ႈၼႂ်းထမ်ႈ 30 ပပ်ႉၼၼ်ႉ သင်ၶၸဝ်ႈ တေပေႃႉ/ၽိမ်းဝႆႉ ၼႂ်းၶွမ်ႊ ႁႂ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈသေ ၽွင်းၶၢဝ်းၼႂ်းဝႃႇသႃ ပီ 2022 ၼႆႉသေ ၽွင်းၶၢဝ်းဢွၵ်ႇဝႃႇ ဢမ်ႇၼၼ် ဝၼ်းၵိူတ်ႇၶူးဝႃးၸဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ်ၵျၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2023 ၼႆႉ တေဢၢၼ်းႁႂ်ႈ လႆႈၸႅၵ်ႇပၼ် တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ (ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇတႃဢွၼ်ႇ) ႁူဝ်ပဝ်ႈၵိင်ႇၽႄငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉ ၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇ ၶူင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ႁဝ်းၸဝ်ႈၶဝ် တေၽိမ်း/ ပေႃႉသႂ်ႇ ၼႂ်းၶွမ်ႊ ပိဝ်ႊတိူဝ်ႊမူတ်းမူတ်းသေ တေဢိတ်ႇဢွၵ်ႇ ပဵၼ်ပပ်ႉ ၸႅၵ်ႇပၼ်တၵ်ႉၵႃႇ။ ႁဝ်းၸဝ်ႈၶဝ် ဝူၼ်ႉဝႆႉတႄႉ မီးသွင်ၶၢဝ်း သင်တၼ်းၶိုတ်းၼႆ တေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၼႂ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႇသႃၼႆႉ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇၶိုတ်းၼႆ တေဢၢၼ်းပိုၼ်ၽႄႈ ၼႂ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈႁဝ်း ဝၼ်းတီႈ 5/1/2023 ”- ဝႃႈၼႆ။

ပပ်ႉထမ်း 30 ပပ်ႉၼႆႉ  ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ  တႅမ်ႈဝႆႉ  လူၺ်ႈတၢင်းၽႃႇသႃႇတႆး၊ လိၵ်ႈမိူင်း/ ၶိုၼ်၊ ထႆး၊ မၢၼ်ႈ၊ ဢင်းၵိတ်း(ဢိင်းၵလဵတ်ႈ) လႄႈ ၽႃႇသႃႇပူႇတၼ်ႇ ။

ပပ်ႉထမ်းဢၼ်ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉတႅမ်ႈဢွၵ်ႇမႃး 30 ပပ်ႉၼၼ်ႉဢမ်ႇသႂ်ႇဝႆႉၸိုဝ်ႈပပ်ႉ ။  သႂ်ႇဝႆႉ ပပ်ႉ မၢႆ 1 ထိုင် မၢႆ 30 ၼႆၵူၺ်း။ ဢၼ်ၶူးဝႃးၸဝ်ႈတႅမ်ႈၼႆႉပဵၼ်လွင်ႈ ထမ်ႇမတြႃး၊ လွင်ႈပိုၼ်းသႃႇသၼႃႇ၊ လွင်ႈသုၼ်ႇတူဝ်ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တီႈလႆႈႁဵတ်း သၢင်ႈၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ ပိုၼ်ၽႄႈမဵတ်ႉတႃႇတြႃးလႄႈ ၵေႃႇသၢင်ႈထၢတ်ႈ၊  လွင်ႈတူဝ်ထူပ်း ၽွင်းတိုဝ်းၵမ်သိလ် ၼႂ်း ထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ 3 ပီ 3 လိူၼ် 3 ဝၼ်း ( တီႈၵႅပ်ႈမၼ်း ) ၸဵမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ –  ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိလၢတ်ႈ။

ပပ်ႉထမ်း 30 ပပ်ႉ ဢၼ်တႅမ်ႈဢွၵ်ႇဝႆႉၼႆႉ တႅမ်ႈတၢင်းလိၵ်ႈတႆးၼမ်သုတ်း၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉတႅမ်ႈတင်း    လိၵ်ႈမိူင်း/ ၶိုၼ် 1 ပပ်ႉ၊ တႅမ်ႈတင်းလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ 1 ပပ်ႉ၊ လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်း 2 ပပ်ႉ၊ လိၵ်ႈပူႇတၢၼ်ႇ 1 ပပ်ႉလႄႈ တႅမ်ႈတင်းလိၵ်ႈထႆး 1 ပပ်ႉ  ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း