Wednesday, April 17, 2024

ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းသူၼ်ၼႃးႁိူၼ်းယေးထုင်ႉပူင်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 8/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ တူင်ႈႁႆႈၼႃးလႄႈ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇ ထုင်ႉပူင်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်ႁႅင်း 10 ဝၼ်းပၢႆ။

ၼမ်ႉထူမ်ႈထုင်ႉပူင်း

ၵူၼ်းထုင်ႉပူင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၾူၼ်ၼႆႉ တူၵ်းႁႅင်း တႄႇယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈထိုင် မိူင်းလႅင်း ၶၢဝ်းတၢင်း မွၵ်ႈ 10 ဝၼ်းပၢႆထပ်းၵၼ်မႃး။ ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ တူင်ႈႁႆႈၼႃးတင်းၼမ်။ ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ၽွင်း ဢဝ်ၶဝ်ႈ လႄႈ တူင်ႈၼႃးၼႆႉ ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် ၶိုၼ်ႈသွၵ်ႈပၢႆ မီးၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်းယဝ်ႉ။ လွင်ႈလူႉသုမ်းၶဝ်ႈၼႃးတႄႉ ပႆႇ ႁူႉ လႅပ်ႈတေ ၼမ်ၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇၼမ်ႉထူမ်ႈႁႅင်းသမ်ႉ ဝၢၼ်ႈၼွင်ၸၢင်ႉ၊ ဝၢၼ်ႈသၢႆလေး၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်မွၼ်၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်လုၼ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈၵုၼ်သၢႆးလႄႈ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်တၢတ်ႇ၊ ၵုင်းလၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

“ယၢမ်းလဵဝ် ဢၼ်ၼမ်ႉထူမ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းထုင်ႉပူင်းၼႆႉ တေပဵၼ်ၾၢႆႇတူၵ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တေႃႇထိုင် ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဢိူင်ႇ တၢမ် ၽၢၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ – ႁူဝ်ပူင်း။ တေႃႈၼင်ႇ ဝၢၼ်ႁူဝ်တၢတ်ႇ ယင်းထူမ်ႈၶႃႈ တီႈဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ၼမ်ႉဢမ်ႇတွၼ်ႉထူမ်ႈ ယွၼ်ႉမၼ်းယူႇသုင်”- ၵူၼ်းထုင်ႉပူင်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်း ၸွမ်းၶူဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ လုပ်ႇထူမ်ႈႁႅင်း။

ထုင်ႉပူင်းၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇပဵၼ်ထုင်ႉပၢင်ႇပဵင်းႁၢင်ႈလီမုင်ႈသႃႇတီႈၼိုင်ႈလႄႈ ပဵၼ်တီႈဢၼ်ၶဝ်ႈသၢၼ်ၵိၼ်ဝၢၼ်ၸိုဝ်ႈလိုဝ်း ဢွၵ်ႇၼမ်သုတ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး။ ၶဝ်ႈထုင်ႉပူင်း၊ ၼွင်မွၼ်ၼႆႉ လဵင်ႉလႆႈမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းပတ်းပိုၼ်ႉၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး သူင်ႇၶၢႆထိုင်မိူင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈပဵင်း လႄႈ မိူင်းၶႄႇ ၸိူဝ်းၼႆႉပႃး။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈတႅမ်ႇဝႆႉလႄႈ ပေႃးပဵၼ်ၶၢဝ်းၾူၼ် ၼမ်ႉထူမ်ႈထုင်ႉပူင်း၊ လႆႈယူႇၼႂ်းၼမ်ႉထိုင် 5-6 လိူၼ်။ တေႃႇထိုင်ၶၢဝ်းပၢတ်ႇၶဝ်ႈ။ ၸဝ်ႈၼႃးထုင်ႉပူင်းလႆႈတုၵ်ႉၶ ယၢပ်ႇၸႂ်လိူဝ်ႁႅင်း။ ၵူၼ်းထုင်ႉပူင်းလၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ယွၼ်ႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ် ဢမ်ႇသႂ်ႇၸႂ်ၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း၊ ဢမ်ႇႁဵတ်းပၼ် မိူင်ၼမ်ႉတႃႇႁႅၵ်ႇၼမ်ႉဢွၵ်ႇ။ ပူၼ်ႉမႃးပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ၽွင်းတႅၼ်းၶတ်းၸႂ်လၢတ်ႈၼႂ်းသၽႃး ႁႂ်ႈလူင်းၸွႆႈထႅမ်ၸဝ်ႈၼႃးထုင်ႉပူင်း။ ယၢမ်းလဵဝ်မိူင်ၼမ်ႉမီးဝႆႉၽွင်ႈယဝ်ႉသေတႃႉ ဢမ်ႇပႆႇၸႂ်ႈမိူင်ဢၼ်ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလီငၢမ်းလႄႈ ၼမ်ႉပႆႇၸၢင်ႈလႆဢွၵ်ႇၶိုတ်းတၼ်း။

ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ ၾူၼ်သိုပ်ႇတူၵ်းထႅင်ႈပႆႇၵိုတ်းထၢတ်ႇလႄႈ ၼမ်ႉၼႂ်းထုင်ႉပူင်းလႅပ်ႈတေၼၢၼ်းယွမ်း ၊ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ပႃႇမႆႉမူၺ်ႉလႄႈ ၼမ်ႉလွႆ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ ၼွင်းလႆလူင်းမႃးၶွၼ်ႈၼႂ်းပၢင်ႇပဵင်းထုင်ႉပူင်း တင်းၼမ်ႉ တင်းလိၼ်လွႆ – ၵူၼ်းထုင်ႉပူင်းလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း