Wednesday, June 19, 2024

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၵဵင်းမႆႇႁူမ်ႈၵၼ် ႁႅၼ်းသွမ်းတေႃႇလူင် တႃႇဝၼ်းၶဝ်ႈဝႃႇသႃ  

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 12/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်း (ဝၼ်းပႅတ်ႈမႂ်ႇ 14 ၶမ်ႈ ဝၼ်းၽိတ်ႈ) ယူႇတီႈ ၸုမ်းၼုမ်ႇႁၢႆးၸၢႆးယိင်း ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ တေႁူမ်ႈၵၼ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းသွမ်းတေႃႇလူင် တီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီၽုမ်း ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး  ။

Photo: ၸၢႆးၸွမ်လႅင်း/ ၸုမ်းၼုမ်ႇႁၢႆးၸၢႆးယိင်းတႆး ႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ် ၵႃႇယၵုသူလ်ၽွင်းၶဝ်ႈဝႃႇသႃ တီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ

ၸၢႆးၸွမ်လႅင်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်းၼုမ်ႇႁၢႆးၸၢႆးယိင်း ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶမ်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေမီး ပၢင်ႁႅၼ်းသွမ်းတေႃႇလူင် ၶႅၵ်းမွၵ်ႇမၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈႁူဝ် တႃႇလူႇတၢၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းၶဝ်ႈဝႃႇသႃ။ လွင်ႈႁႅၼ်းသွမ်းတေႃႇလူင်ၼႆႉ ႁဝ်း ၶႃႈ တေႁဵတ်းမိူၼ်ၼင်ႇထုင်းမိူင်းႁဝ်း ၊ ယွၼ်ႉၵူဝ်ၾိင်ႈထုင်းႁဝ်းၶႃႈ ၸူမ်ႁၢႆ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉယူႇတီႈ ၸုမ်းၼုမ်ႇႁၢႆးၸၢႆးယိင်း ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ဢွၼ်ၸတ်းႁဵတ်းမႃး ပၢင်ႁႅၼ်းသွမ်းတေႃႇလူင်ၵူႈပီ ၽွင်းၶဝ်ႈဝႃႇ/ ဢွၵ်ႇဝႃႈ  ။  ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းတႆးလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ  ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတူင်ႉၼိုင်ၸွမ်း  ၵူႈပွၵ်ႈ။

Photo: ၸၢႆးၸွမ်လႅင်း/ ၸုမ်းၼုမ်ႇႁၢႆးၸၢႆးယိင်းတႆး ႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ် ၵႃႇယၵုသူလ်ၽွင်းၶဝ်ႈဝႃႇသႃ တီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ

လိူဝ်သေမီးၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်လွင်ႈလူႇတၢၼ်းသွမ်းတေႃႇယဝ်ႉ ယင်းႁူမ်ႈၵၼ်တူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းၵႃႇယ ၵုသူလ်ထႅင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ် တီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ  ၽွင်းၶဝ်ႈဝႃႇ၊ ၵၢင်ဝႃႇ၊ ဢွၵ်ႇဝႃႇ ၊   ဝၼ်းသိလ်ယႂ်ႇလူင် မိူၼ်ၼင်ႇ လိူၼ် 3 မူၼ်း၊ လိူၼ် 4 မူၼ်း၊ ဝၢႆးလိူၼ်ႁႃႈသွၼ်းၼမ်ႉလႄႈ လိူၼ် 6 မူၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵူႈပီ။

ယိူင်းဢၢၼ်း ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁဵတ်းၼႆ့ လွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ႁဝ်းပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းပုတ့်ထ၊ ႁဝ်းပဵၼ် ပီႈၼွင့်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း တီႈမိူင်းထႆးၼႆႉ ႁဝ်းၵေႃႈ မီးဝတ့်တႆး၊ မုၼ်ၸဝ်ႈတႆး လၢတ်ႈၵႂၢမ်းတႆး ၼႆသေ ႁဝ်းၶႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ႁၵ့်သႃဝႆ့ တႃႇလုၵ်ႈလၢၼ် ႁဝ်း”- ၸၢႆးၸွမ်လႅင်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

 ယူႇတီႈၵူၼ်းၼုမ်ႇသေ တိုၵ်းသူၼ်းထိုင်ထႅင်ႈဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းဝႃႇ 3 လိူၼ်ၼႆ့ ၶတ်းၸႂ်ငိူင့်ဝႄႈ သူႇရႃႇၼမ်ႉလဝ်ႈၵၼ် ဢွၼ်ၵၼ်ၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်လီၵုသူလ်။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်းၽႅဝ်ဝႆႉၼွၵ်ႈမိူင်းၵေႃႈ ၶတ်းၸႂ်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် တႃႇႁႂ်ႈမီးလွင်ႈ ၸမ် ၸႂ်ၵၼ်မႃးထႅင်ႈလိူဝ်ႇၵဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း