Saturday, July 13, 2024

မႃႇသျႄႇလေႃး တီႈသီႇပေႃႉ ပႆႇပူတ်း မိူၼ်ပၼ် တိုဝ်ႉတၢင်းလီ ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈလိူင်ႇ

Must read

မၢႆမီႈ ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်း မႃႇသျႄႇလေႃး တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ပႆႇပူတ်း မီးၶၢဝ်းတၢင်း 1 လိူၼ်ယဝ်ႉ  ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈယိင်ႈၶႅၼ်း လိူင်ႇၼမ် ၊ ႁၢၼ်ႉ KTV (ၵႃႊရႃႊဢူဝ်ႊၶႄႊ) ၵေႃႈလိူင်ႇ ၵူၼ်းၶွၼ်ႈ  ၵူႈၶိုၼ်း။

Photo by – Ko Sai/ ၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းသီႇပေႃႉ

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 8/6/2022 ၼၼ်ႉမႃးတေႃႇထိုင် 8/7/2022 ၼႆႉ မီးၶၢဝ်းတၢင်း 1 လိူၼ်ယဝ်ႉ မၢႆမီႈႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်း ယေး ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပႆႇပူတ်း ယိုင်ႈၶႅၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈ  ယႃႉႁၢၼ်ႉၶၢႆၾူၼ်း၊ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ/ ၵၢင်ၶိုၼ်း ၼမ်မႃးထႅင်ႈ။ ႁၢၼ်ႉ KTV ၵေႃႈ ပိုတ်ႇတၢင်းၶမ်ႈ/ ၶိုၼ်း သိုၵ်ႈမၢၼ်ႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းသင် ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “  ၶဝ်ဢွၵ်ႇမႃႇသျႄႇလေႃးၼႆဝႃႇ လၢၼ်ႉ KTV တၢင်းၼွၵ်ႈဝဵင်းၼႆႉ ပိုတ်ႇ တၢင်းၶိုၼ်းတၢင်းၶိုၼ်း ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်မိူင်းလႅင်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉၶႃႈ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယေးမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ဢမ်ႇၶဝ်ႈၵႂႃႇၵူတ်ႇ ထတ်းတီႉၺွပ်းသင်ၶႃႈ။ ၵူၼ်းၵႂႃႇဢႅဝ်ႈၵေႃႈ ၵိုၼ်းၵူႈၶိုၼ်းၶႃႈယဝ်ႉ။ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ၵူၼ်းၵႂႃႇဢႅဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈၶဝ်ႈၵႂႃႇ တီႈလၢၼ်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၶဝ်ဢမ်ႇပၼ်ဢွၵ်ႇမႃးၶိုၼ်းယဝ်ႉ တေႃႇထိုင် မိူင်းလႅင်း 4 မူင်းၸဝ်ႉ ၸင်ႇတေပၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၼႆၶႃႈဝႃႇ။ ၽဵင်းၵႂၢမ်းတႄႉ ၶဝ်ႁွင်ႉတၢင်းၶိုၼ်းတၢင်းၶိုၼ်း ႁဵတ်းၼၼ်ၶႃႈဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶဝ်တေပိုတ်ႇသဵင်ၽဵင်းၵႂၢမ်းၶဝ်လွႆးလွႆးသေ ႁွင်ႉၵၼ်ၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ႁၢၼ်ႉ KTV တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼႆႉ  ပိုတ်ႇဝႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈၸၢမ်ၽိူၵ်ႇလႄႈပွၵ်ႉၸၢၼ်း   ၸိူဝ်းၼႆႉၵူၼ်း သီႇပေႃႉလၢတ်ႈ။

တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼႆႉ မၢႆမီႈႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇၼွၵ်းႁိူၼ်းယေးမီးဝႆႉယူႇသေတႃႉ  ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ  ထၢင်ႇႁၢင်ႈလၵ်ႉ ထၢင်ႇႁၢင်ႈယႃႉ ႁၢၼ်ႉ    ပလိၵ်ႈဢမ်ႇတွၼ်ႉတီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းလၵ်ႉသေပွၵ်ႈ ။

“ဝၢႆးၶဝ် ဢွၵ်ႇမႃႇသျႄႇလေႃးမႃးၼႆႉ ၸွမ်းသႅင်ႇၾူၼ်း၊ သႅင်ႇၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈၶဝ် ယႃႉၽွတ်ႈသႅင်ႇ ၵၼ်မႃး တင်းၼမ်။ ဢၼ်ၶဝ် ဢွၵ်ႇမၢႆမီႈမႃးၼႆႉ ယိုင်ႈၶႅၼ်းပၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းလီ တီႈၽူႈလၵ်ႉၶဝ် ထၢင်ႇႁၢင်ႈလၵ်ႉ ထၢင်ႇယႃႉ ၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵၢင်ၶမ်ႈ/ၵၢင်ၶိုၼ်း ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းၼၼ်ႉသေ လၵ်ႉ ၶႃႈဢေႃႈ”-  ၵူၼ်းသီႇပေႃႉ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။  

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၶဝ် ႁူမ်ႈၵၼ် လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူတ်ႇထတ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈယူႇ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ  ဢမ်ႇတွၼ်ႉတီႉၺွပ်းလႆႈ ၽူႈလၵ်ႉ သေပွၵ်ႈ  ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ သီႇပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် တီႈသီႇပေႃႉၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ မႃးယူႇၼမ်ဝႃႈၼမ်ယဝ်ႉ။ ပဵၼ် ၵႃႈၵူၼ်းပႅၵ်ႇၼႃႈ ဢမ်ႇယၢမ်ႈႁၼ်လၢႆလၢႆၶႃႈယဝ်ႉ။ သႅင်ႇၶၢႆၾူၼ်း၊ သႅင်ႇၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ထုၵ်ႇၽွတ်ႈယႃႉတင်းၼမ် ၶႃႈ ယဝ်ႉတီႈသီႇပေႃႉၼႆႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် တီႈသီႇပေႃႉၼႆႉ တေပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းၶိုၼ်းထႅင်ႈၼႆဝႃႇ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉတႄႉ ယဵၼ်ဝႆႉ ၵမ်ႉၼိုင်ႈ ပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈတႅင်ႇ ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းတၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈမႃးႁဵတ်း ၵမ်ႈၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

မၢႆမီႈႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းမႃႇသျႄႇလေႃးၼႆႉ ယူႇတီႈ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ တႄႇၸႂ်ႉဢွၵ်ႇမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/6/2022 သေ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလႂ်ၼႆတႄႉ ဢမ်ႇလၢတ်ႈပႃး။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း