Sunday, July 21, 2024

ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇလိၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈတီႈၸဝ်ႈသူၼ်လူၺ်ႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈမီးတၢင်း

Must read

ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ ထုင်ႉမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇတီႈလိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃး တီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင်မိူင်းၵႅတ်ႈ ။

ဝႂ်တတ်းငိုၼ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇတီႈၸဝ်ႈသူၼ် တီႈဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ ထုင်ႉမိူင်းယေႃ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 27/6/2022 မိူဝ်ႈၼႆႉၵၢင်ၼႂ် ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ ဢူးၸၢႆးထုၼ်းယီႇ လႄႈ ၽူႈၵွၼ်းဝၢၼ်ႈ/ယွမ်ႇ ၵၢင်ႉၵႄႇ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ဝႂ်ၵဵပ်းၶွၼ်ႇတီႈလိၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ၊ သူင်ႇၸူးၸဝ်ႈသူၼ်ၵူႈၵေႃႉ ၵဵပ်းငိုၼ်း ၼိုင်ႈၸဝ်ႈၼိုင်ႈႁဵင်ပျႃး ။

- Subscription -

ၸၢႆးၶမ်းၸၢႆး ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မိူင်းၵႅတ်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ၶဝ်ႁဵတ်းဝႂ်သေၵဵပ်းဢေႃႈ။  ၸဝ်ႈသူၼ်ၼႆႉလႆႈသႂ်ႇ ၼိုင်ႈၵေႃႉ 1000 ပျႃး ။ ပွၵ်ႈၼႆႉလႆႈဝႃႈပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်း သုတ်းယဝ်ႉၶႃႈၼႆႉ ဢၼ်ၵဵပ်းၸိူင်ႉၼႆ။ ၵူႈပွၵ်ႈပူၼ်ႉမႃး ၶႃႈဢမ်ႇယၢမ်ႈထူပ်းမႃးသေပွၵ်ႈၶႃႈ။  ၶဝ်ႁဵတ်းၵိၼ်ၵူၺ်းၶႃႈဢိူဝ်ႈ။ ၵူၼ်းၼႂ်းလုမ်းၶဝ်မၢင်ၵေႃႉ ယင်းဢမ်ႇလႆႈ ႁူႉၸွမ်း ၼႆၵွၼ်ႇၶႃႈဢိူဝ်ႈ ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈၼႆႉ မီးလင်ႁိူၼ်း 200 လင်။  ဢၼ်ၺႃးၵဵပ်းငိုၼ်းၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉပဵၼ် တီႈဝၢၼ်ႈလူင်မိူင်းၵႅတ်ႈ၊ မီးလင်ႁိူၼ်း 76 လင် ။ လႆႈပၼ်ငိုၼ်း ၵူႈႁိူၼ်း။

“ၼႂ်းၸေႈၵဵပ်းၶွၼ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈတႅမ်ႈသဵင်ၸဝ်ႈသူၼ်သႂ်ႇ ယဝ်ႉ ပိူၼ်ႈၶႂ်ႈၽုၵ်ႇသင်ၽုၵ်ႇ ၶဝ်ၵေႃႈၶႂ်ႈတႅမ်ႈသႂ်ႇသင်ၵေႃႈတႅမ်ႈၶႃႈယဝ်ႉ။ တၢင်းၵႂၢင်ႈသူၼ်ၵေႃႈၶဝ်ၶႂ်ႈတႅမ်ႈပၼ်ၵႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈ ၶဝ်တႅမ်ႈသႂ်ႇယဝ်ႉၶႃႈ။  ၼႂ်းၸေႈၵဵပ်းၶွၼ်ႇၼၼ်ႉတႄႉ မီး 7 ဢေႇၵ၊  ၵဵပ်းငိုၼ်း  7 ပျႃးၶႂၢႆး တႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈၼၼ်သေ ဢၼ်ၵဵပ်းတႄႉတႄႉ သမ်ႉ 1000 ပျႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉၶႃႈ  ” ၸၢႆးၶမ်းၸၢႆး သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ပီၼႆႉ ၶၼ်ၵုၼ်ႇၶူဝ်းၶွင်ၶိုၼ်ႈၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈလွင်ႈ၊ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်း၊ ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇ၊ ငိုၼ်း 1000 ပျႃးၼႆႉ မီးၵႃႈမီးၶၼ်တႃႇၵူၼ်းႁႆႈၵူၼ်းသူၼ် ၊ ဢမ်ႇၶႂ်ႈပၼ် ဢမ်ႇၽွမ်ႉပၼ်ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇၶဝ်ဝႃႈၼႆသေတႃႉ  ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈ၊ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးတီႈၸႂ်ယႂ်ႇ  ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇတိူင်ႇၵႂႃႇလၢတ်ႈတီႈလႂ် ၊ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈမႆႈၸႂ်ဝႃႈ   ၽူႈမီးဢႃႇၼႃႇၶဝ် တေႁႃၵိၼ် ထႆၵိၼ်ငိုၼ်းတီႈၸဝ်ႈသူၼ် ၵႂႃႇထႅင်ႈတိၵ်းတိၵ်းၵူၺ်းယဝ်ႉႁိုဝ် ၵူၼ်းမိူင်းယေႃ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

 ဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈၼႆႉ မီးၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မွၵ်ႈ 60 လၵ်း။ သဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇမႃးႁႃၵၼ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။ မီးတပ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းပီႇတုၸိတ်ႉၵုမ်းၵမ်။ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ ၸၢႆးထုၼ်းယီႇၼႆႉ မိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ် ၸႂ်ၾၢႆႇသိုၵ်း ပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈမႃး သွင်သိုပ်ႇယဝ်ႉ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း