Tuesday, June 18, 2024

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈလၢႆလၢႆၸုမ်းပႂ်ႉ  သဵၼ်ႈတၢင်းမႂ်ႇ ႁူဝ်ပူင်း – ပၢင်လူင်

Must read

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း လၢႆလၢႆၸုမ်း ပႂ်ႉဝႆႉၼႂ်းၵႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ႁူဝ်ပူင်း – ပၢင်လူင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ။

Photo: ၵဵၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်း PNO/ PNA ၼႂ်းၵႄႈႁူဝ်ပူင်း – ပၢင်လူင်

ၼႂ်းၵႄႈ ႁူဝ်ပူင်း – ပၢင်လူင်ၼႆႉမီးၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ပဢူဝ်း PNO ၊ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႄႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸိူဝ်းၼႆႉတူင်ႉၼိုင်ပၵ်းယူႇဝႆႉႁၢဝ်ႈႁႅင်း  ။

- Subscription -

ၵူၼ်းႁူဝ်ပူင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ တင်းမူတ်းမီး 3 ၸုမ်း။ ၸုမ်းၼိုင်ႈလႄႈ ၸုမ်းၼိုင်ႈ ယူႇၸမ် ၵၼ်ႁႅင်းၼႃႇၶႃႈ။ ပေႃးပႆ ဢဝ်ၼႆ တေယၢၼ်ၵၼ်ႁိုင်မွၵ်ႈ 2 ၸူဝ်ႈမူင်းၼႆႉၵူၺ်း။ ယၢမ်းလဵဝ် ပၢင်တိုၵ်းဢမ်ႇပဵၼ်သင် ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ယွၼ်ႉပဵၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼင်ႇ ၵၼ် ယူႇၸမ်ၵၼ်လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ၶဝ်ပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ်ၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

တီႈ ႁိမ်းၼမ်ႉပွၼ်သမ်ႉမီးဝႆႉ SSPP/SSA ပၵ်းဝႆႉ။  တီႈဢိူင်ႇၵျွၵ်ႉတၢၼ်း (ကျောက်တန်းအုပ်စု) ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈလူင် (ဟွေလုံရွာ) လႄႈ ႁူဝ်ႁူၺ်ႈ (ဟိုဟွေရွာ) သမ်ႉ RCSS/ SSA ႁိမ်းၼၼ်ႉ မီးဝႆႉထႅင်ႈ PNO/PNA  ၵူၼ်းႁူဝ်ပူင်းလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း