Thursday, June 20, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇပိၵ်ႉႁၢၼ်ႉၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈဢၼ်ဢမ်ႇမီးဝႂ်လၢႆႊသိၼ်ႊၼႂ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

Must read

ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းတူင်ႉၼိုင်ႁႅင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  သင်ႇပိၵ်ႉႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးဝႂ်မၢႆၾၢင်(လၢႆႊသိၼ်ႊ) ၼႂ်းဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး၊ ယိင်ႈၶႅၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈလွၵ်းၵၢတ်ႇၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈတူင်ႉတိုၼ်ႇ၊ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ဢမ်ႇမီးၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈတႃႇၸႂ်ႉ။

Photo NMG-ႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈတီႈၼိုင်ႈ

 ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီး ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2022 ၼႆႉမႃး ႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးလၢႆႊသိၼ်ႊ၊ ဢၼ်သႂ်ႇတဝ်ႈသႂ်ႇပုင်းၶၢႆ   ၸွမ်းၶၢင်ႈတၢင်း၊   ၸွမ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆပူႉ၊  ၶၢႆၵိုၵ်းႁိူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ၸႂ်ႉပိၵ်ႉဢေႃႈ။ ပေႃးပဵၼ်ႁၢၼ်ႉဢၼ်မီးဝႂ် လုပ်ငန်းလိုင်စင် လၢႆႊသိၼ်ႊၶၢႆတႄႉ ၶဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႉပိၵ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ”-ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

 ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး 1 လိတ်ႊလႂ် 2,600 ပျႃး ထိုင် 2,800 ပျႃး ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ သင်ႇႁႂ်ႈပိၵ်ႉႁၢၼ်ႉယွႆႈယႅမ်းယူႇၵူႈဝၼ်းလႄႈ  ၵူၼ်းမိူင်း ဢိၵ်ႇၵူၼ်းသိုဝ်ႉၸႂ်ႉယွႆႈ ဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ်ဝႃႈ ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ တေၶၢတ်ႇ/သဵင်ႈႁိုဝ် ဢမ်ႇၼၼ် ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းတေၶိုၼ်ႈလိူဝ်ႈၼႆႉထႅင်ႈႁိုဝ်ၼႆယူႇ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ပမ်ႉၼမ်ႉမၼ်းယႂ်ႇ ဢၼ်မီးဝႂ်လၢႆႊသိၼ်ႊတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈပိၵ်ႉႁပ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

“ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ  မီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းၵၼ်ဝႃႈ ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ တေၶၢတ်ႇၼႆသေ သိုဝ်ႉဝႆႉၵၼ်ၵေႃႈၼမ်။ မၢင်ၵေႃႉၵေႃႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ပေႃးတေ သိုဝ်ႉဝႆႉ 1 ပေႇပႃႇၼႆ ပဵၼ်ႁူဝ်သႅၼ်မၼ်းၵွၼ်ႇ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်းၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၸူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း ပီပၢႆၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇသႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇႁၢႆၶဝ်ႈထိူၼ်ႇၼမ်၊ ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း ၊ ၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၶိုၼ်ႈသုင်၊    ပၢင်တေႃႇလွင်းလိူင်ႇ၊ ယႃႈမဝ်းၵမ်းလိူင်ႇ၊ ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်လိူင်ႇၼမ် ။ လွင်ႈၸႂ်ႉၸၢႆႇသမ်ႉၼမ်သေ ငိုၼ်းၶဝ်ႈသမ်ႉ ဢေႇမႃးတိၵ်းတိၵ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်ဢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇ ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီးၶၢင်းပွင်ႉၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ တူၼ်ႈတီး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ – “ၵွၼ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႆႇယိုတ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈသႂ်ႇ ၼမ်ႉမၼ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈ တဵမ်ထၢင်ၼႆ 2-3 ႁဵင် ၵူၺ်း။ ဝၢႆးၶဝ်ယိုတ်းမိူင်းမႃးယဝ်ႉ ပႆႇႁိုင် တဵမ်ထၢင် 5 ႁဵင်ပျႃး။ ယၢမ်းလဵဝ် တဵမ်ထၢင် 9 ႁဵင်ယဝ်ႉ။ ပေႃးဢဝ် ပေႇပႃႇမၼ်းၸိုင် တေႃႈလဵဝ် 1 ပေႇ ပႃႇ 6 သႅၼ်။ တေလႆႈသင်ႇဝႆႉၵွၼ်ႇ ၶႂ်ႈလႆႈသေ ၵႂႃႇသိုဝ်ႉဢဝ် ၵမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇလႆႈ။  ၵွၼ်ႇလိူၼ်ႁႃႈသွၼ်း ၼမ်ႉၼႆႉ 1 ပေႇပႃႇလႂ် 2 သႅၼ်ပျႃး ၵူၺ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/6/2022 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း၊ ၾၢႆႇလိူမ်ႇလႆႇလႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၵုမ်းၵမ် ၸီႉ သင်ႇၵူၼ်းၶၢႆ ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ၵိုၵ်းႁိူၼ်းလႄႈ ၸိူဝ်းပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉၶၢႆယွႆႈ ၸွမ်းႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း   ၊ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ဢိၵ်ႇပႃးၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးဝႂ်ၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈပိၵ်ႉႁၢၼ်ႉဝႆႉၵွၼ်ႇ  -ၼႆလႄႈလႆႈတူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၵၼ်မႃးၵမ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း