Wednesday, December 7, 2022

ၶေႃးလဵၵ်ႉ သႃႇရိပုတ်ႉတ ဝဵင်းမူႇၸေႊ မွပ်ႈယိုၼ်ႈၸုမ်ႈၶူး ၸိူဝ်းယဝ်ႉႁဵၼ်း 49 တူၼ်/ ၵေႃႉ ပွၵ်ႈၵမ်း 6

Must read

ၶေႃးလိၵ်ႉ သႃႇရိပုတ်ႉတ ဝဵင်းမူႇၸေႊ မွပ်ႈယိုၼ်ႈၸုမ်ႈၶူး ၸိူဝ်းယဝ်ႉႁဵၼ်း ၸၼ်ႉ Diploma (တီႊပလူဝ်ႊမႃႊ) လႄႈ ၸၼ်ႉ B.A တင်းမူတ်း 49 တူၼ်/ ၵေႃႉ။

Photo: Sao Su Kham/ ပၢင်မွပ်ႈယိုၼ်ႈၸုမ်ႈၶူး ၶေႃးလိၵ်ႉ သႃႇရိပုတ်ႉတ ဝဵင်းမူႇၸေႊ 22/5/2022

  ဝၼ်းတီႈ 22/5/2022 ယူႇတီႈ ၶေႃးလိၵ်ႉသႃႇရိပုတ်ႉတ SARIPUTTA COLLEGE လႆႈယိုၼ်ႈမွပ်ႈၸုမ်ႈၶူး ၸၼ်ႉ Diploma လႄႈ ၸၼ်ႉ B.A တီႈဝတ်ႉၵွင်းမူးၶမ်း ပွၵ်ႉၸၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်း 6 တင်းမူတ်းမီး လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်း ႁိူၼ်းၶဝ်ႈႁပ်ႉ 49 တူၼ်/ ၵေႃႉ  ။

ၸဝ်ႈၶူး လႅင်းႁၢၼ် ဝိလႃႇသ ၽူႈႁဵၼ်းယဝ်ႉ ၸၼ်ႉ B.A တီႈၶေႃးလိၵ်ႉ သႃႇရိပုတ်ႉတ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်း ဢၼ်ႁဵၼ်းယဝ်ႉၵႂႃႇသေ လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ပီ 2022 ပွၵ်ႈၵမ်း 6 ၼႆႉ တင်းမူတ်းတေမီး 69 တူၼ်/ ၵေႃႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်မႃးႁပ်ႉတႄႉ မီး 49 တူၼ်/ ၵေႃႉ။ ၸိူဝ်းဢမ်ႇမႃးႁပ်ႉၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ် ငဝ်းလၢႆးလၢႆလွင်ႈသေ မၢင်ၸဝ်ႈၵေႃႈ ၵႂႃႇသိုပ်ႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းဝႆႉ တၢင်ႇမိူင်းၵေႃႈမီးယဝ်ႉ။ မၢင် ၸဝ်ႈၵေႃႈ ယွၼ်ႉယူႇၵႆသေ ဢမ်ႇၸၢင်ႈမႃး ႁပ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီး”- ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၶေႃးလိၵ်ႉသႃႇရိပုတ်ႉတ ဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉသေ တီႈဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းမႃး ပၢင်မွပ်ႈယိုၼ်ႈၸုမ်ႈၶူးၼႆႉ မီးၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီယဝ်ႉ တႄႇ ဢဝ် ပီ 2019 ၼၼ်ႉမႃးတေႃႇထိုင် ပီ 2021 သေ ထိုင်မႃး ပီ 2022 ၼႆႉ ၸင်ႇၶိုၼ်းၸတ်းႁဵတ်းမႃး ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်း ႁႅင်း။

Photo: Sao Su Kham/ ပၢင်မွပ်ႈယိုၼ်ႈၸုမ်ႈၶူး ၶေႃးလိၵ်ႉ သႃႇရိပုတ်ႉတ ဝဵင်းမူႇၸေႊ 22/5/2022

“ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈလၢမ်းႁႅင်းလႄႈ ပၢင်မွပ်ႈယိုၼ်ႈၸုမ်ႈၶူးၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းမႃး မီး 3 ပီယဝ်ႉ။ ၶေႃးလိၵ်ႉသႃႇရိပုတ်ႉတ တီႈမူႇၸေႊ ၼႆႉ လႆႈမွပ်ႇယိုၼ်ႈၸုမ်ႈၶူးမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း 6 ပွၵ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။ လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်ႁဵၼ်းယဝ်ႉၵႂႃႇ ၼိုင်ႈပီလႂ်ဢေႇသုတ်း 4 တူၼ်/ ၵေႃႉ ၼမ်သုတ်း 10 တူၼ်/ ၵေႃႉ။ ၵမ်ႈၼမ် ပေႃးႁဵၼ်းယဝ်ႉ ၵႂႃႇသိုပ်ႇၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ ၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃႇၸူးလႃး တၢင်းမိူင်းထႆးလႄႈ သီႇရိလင်းၵႃ ၸိူဝ်းၼႆႉ”- ၸဝ်ႈၶူး လႅင်းႁၢၼ် ဝိလႃႇသ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၶေႃးလိၵ်ႉသႃႇရိပုတ်ႉတ ဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ လႆႈၵေႃႇတင်ႈမႃး မိူဝ်ႈပီ 2013 တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်း ႁဵၼ်း ယဝ်ႉၵႂႃႇ ၸၼ်ႉ Diploma မွၵ်ႈ 50 တူၼ်/ ၵေႃႉ၊ ၸၼ်ႉ B.A သမ်ႉ ဢမ်ႇယွမ်း 30 တူၼ်/ ၵေႃႉ။ ၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်းသမ်ႉ ၸၼ်ႉ Diploma   တေ လႆႈၶိုၼ်းႁဵၼ်း 2 ပီ၊ ၸၼ်ႉ B.A သမ်ႉ 3 ပီ တႃႇပီၼိုင်ႈသမ်ႉ တေလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ် Social Work ပေႃးႁူမ်ႈၵၼ် တေပဵၼ် 4 ပီ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၽူႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၵေႃႇတင်ႈၶေႃးလိၵ်ႉသႃႇရိပုတ်ႉတၼႆႉ ပဵၼ်ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ဝိသုထ – ၸဝ်ႈၶူး လႅင်းႁၢၼ် ဝိလႃႇသလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း