Saturday, July 13, 2024

ၵူၼ်းၼုမ်ႇဢၼ်ၶဝ်ႈႁၢၼ်ႉၾူၼ်း ၸူၼ်မိုဝ်းထိုဝ်ၵႂႃႇလၢႆလၢႆၶိူင်ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊၼၼ်ႉ တီႉလႆႈၽွင်ႈယဝ်ႉ

Must read

  ၵူၼ်း  4 ၵေႃႉ ဢၼ်ၶဝ်ႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၾူၼ်း  ၸူၼ်ဢဝ်မိုဝ်းထိုဝ် တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/5/2022 ၼၼ်ႉ တီႉလႆႈၽွင်ႈ  ပႃးတင်းၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇၼႂ်းမိုဝ်း။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 4 ၵေႃႉ ဢၼ်ၶဝ်ႈၸူၼ် ၾူၼ်း ၼႂ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၾူၼ်း တီႈမူႇၸေႊၼၼ်ႉ တီႉလႆႈၶိုၼ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/5/2022

ဢိင်ၼိူဝ် ၸဝ်ႈႁၢၼ်ႉၾူၼ်း၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်တူၺ်းၼႂ်းၵွင်ႈထၢႆႇ CCTV သေ လမ်းၸွမ်းလင်ၵူၼ်းလၵ်ႉ ၊ ဝၼ်းတီႈ 15/5/2022 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ   တီႉလႆႈ  4 ၵေႃႉ   တႃႇ 2 ၵေႃႉ တႄႉပၢႆႈလွတ်ႈဝႆႉ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶွင် ႁၢၼ်ႉၶၢႆၾူၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ တီႉၺွပ်းတူဝ်ၶဝ် လႆႈမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15 ၼႆႉ။ တင်းမူတ်း တီႉလႆႈ 4 ၵေႃႉ ၵႂႃႇတီႉ လႆႈတီႈႁိူၼ်းၶဝ်ယူႇၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။  ယဝ်ႉၵေႃႈ ထူပ်းႁၼ်ပႃးထႅင်ႈ ၵွင်ႈၵၢင်ႇဢေႃႈ တီႈႁိူၼ်းၶဝ်ၼၼ်ႉ ။ ၼႂ်းၶဝ် 4 ၵေႃႉၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ တႃႇ 2 ၵေႃႉ ပၢႆႈလွတ်ႈဝႆႉၼႆၶႃႈ ။ ယၢမ်းလဵဝ်ၶဝ် 4 ၵေႃႉၼၼ်ႉတႄႉ သူင်ႇဝႆႉ တီႈႁူင်းပလိၵ်ႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈတီႉလႆႈ ၵူၼ်းႁၢႆႉ 4 ၵေႃႉၼႆႉ လႆႈၶိုၼ်းၾူၼ်း 20 လုၵ်ႈ ၵိုတ်းထႅင်ႈ 40 လုၵ်ႈပၢႆတႄႉ ပႆႇလႆႈၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

“ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ လႆႈၶိုၼ်းၾူၼ်း မွၵ်ႈ 20 လုၵ်ႈၼႆႉ ၵိုတ်း 40 လုၵ်ႈပၢႆ ပႆႇလႆႈၶိုၼ်း။ ၾူၼ်းဢၼ်လႆႈမႃးၶိုၼ်းၼႆႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉပဵၼ်ဢၼ်လီယူႇ။ ဢၼ်ၵိုတ်းထႅင်ႈၼၼ်ႉတႄႉ တေတူၵ်းမႅၼ်ႈငိုၼ်းယူႇ မွၵ်ႈ 500 သႅၼ်ၼႆႉ”- ၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/5/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းပၢႆ ၵူၼ်းႁၢႆႉ 6 ၵေႃႉ ၶီႇၵႃးမႃးၸွမ်းၵၼ်သေ ၶဝ်ႈၸူၼ် ႁၢၼ်ႉၶၢႆၾူၼ်းမိုဝ်းသွင် တီႈပွၵ်ႉၵၢတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ လႆႈၵႂႃႇၶူဝ်းၶွင် ၵႃႈၶၼ်မွၵ်ႈ ႁဵင်သႅၼ် ဝႃႈၼႆ။

မိူၼ်ၼႆၼင်ႇၵဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/5/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 9 မူင်း ၵူၼ်းႁၢႆႉ 4 ၵေႃႉ ၶီႇၵႃးမႃးၸွမ်းၵၼ် လမ်းၼိုင်ႈ ယိပ်းၵွင်ႈၸေးမိုဝ်း ၶဝ်ႈၸူၼ် ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ တီႈမၢၼ်ႈဝဵင်း – ပၢင်ႇလူင်မႂ်ႇ ပွၵ်ႉၸွၼ်ႊၸူဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈၵႂႃႇၾူၼ်း 2 လုၵ်ႈလႄႈ ငိုၼ်း 5 သႅၼ်ပျႃး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း