Thursday, February 9, 2023

ၾႆးၾႃႉဢမ်ႇမႃးမၢၼ်ႇလႄႈၾႆးၵႆႉမႆႈႁိူၼ်းယေးၼႂ်းမိူင်းတႆး လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉတၢႆယွၼ်ႉၾႆးမီးမွၵ်ႈ 10

Must read

ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉၵူၺ်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇယွမ်း 30 လင် လူႉတၢႆ 8 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 1 ၵေႃႉ ၵမ်ႈ ၼမ် ပဵၼ်ယွၼ်ႉၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉလႄႈ ၾႆးတဵၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းတီႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း မႆႈပႃးၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်လႆႈလူႉတၢႆ ယွၼ်ႉၾႆးမႆႉ ၼႂ်းလိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2022 ၼႆႉ တင်းမူတ်းမီး 8 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၽူႈယိင်းဢွၼ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပွၵ်ႉ 3 ၵၢတ်ႇၵဝ်ႇ ၸႄႈ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း 1 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇလေႃႉ ဢိူင်ႇၵုၼ်ၽိဝ် ထုင်ႉမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ 2 ၵေႃႉပေႃႈလုၵ်ႈ၊ ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ ဝတ်ႉသၢမ် သၼ် ဢိူင်ႇပၢင်ႇႁူႈ ဝဵင်းပၢင်လူင် 2 တူၼ်လႄႈ ၵူၼ်းပွၵ်ႉပျီႇတေႃႇတႃႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဢွၼ်ႇယိင်း 3 ၵေႃႉ  ။

ၵူၼ်း ဝဵင်းပၢင်လူင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မဵဝ်းၽေးၽိုၼ်း/ ၾႆးၼႆႉ မၼ်းတေႁဵတ်းႁိုဝ် ႁၢမ်ႈလႆႈ။ ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ ဢၼ်ပဵၼ် ႁိမ်းၸမ်ႁဝ်းၼႆႉ ပေႃးမီးလၢႆတီႈယဝ်ႉ တီႈဝၢၼ်ႈၵေႃႈပဵၼ် ၼႂ်းဝဵင်းၵေႃႈပဵၼ် လွင်ႈၾႆးမႆႈၼႆႉ။ ပေႃးပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ ၺႃးၽႂ်ၵေႃႈ မၼ်းယၢပ်ႇ တႃႇ တေၸွႆႈထႅမ်ၵၼ်ၵေႃႈ မၼ်းဢမ်ႇငၢႆႈ ဢၼ်မႆႈယူႇမိူဝ်ႈၼႆႉသမ်ႉ ၾႆးၾႃႉ ဢမ်ႇမႃးမၢၼ်ႇလႄႈ  ၾႆးၵႆႉသျွတ်ႉ    ။ ဢၼ်ပဵၼ်တီႈဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇသမ်ႉ ယွၼ်ႉၸပ်းၾႆးတဵၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ယွၼ်ႉၾႆးၾႃႉၵႆႉမွတ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပိုင်ႈဢိင်ၸႂ်ႉၾႆးၽိုၼ်း ၾႆးထၢၼ်ႇသေ တူမ်ႈႁုင်ၵိၼ်။  ပေႃးၵၢင်ၶမ်ႈသမ်ႉ လႆႈၸပ်းၾႆး တဵၼ်း ပေႃးဢမ်ႇၵႆႉတၼ်းတူၺ်းၼႆ ၾႆးၵႆႉမႆႈႁိူၼ်း ။ ၸႂ်ႉၸၢၵ်ႈၾႆး သမ်ႉ ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ၶိုၼ်ႈႁႅင်း  ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵူၼ်း  ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶၢဝ်းၼႆႉ ပေႃးႁူဝ်ၶမ်ႈမႃးၼႆ ၾႆးၵႆႉမွတ်ႇၼႃႇ တီႈၼႆႈ။ ပေႃးၾႆးမွတ်ႇၸိူင်ႉၼႆ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ ပႆႇလႆႈတၼ်းႁုင်ၶဝ်ႈၽၵ်း တေလႆႈသႂ်ႇၾႆးၽိုၼ်းထၢၼ်ႇ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေးၵေႃႈမီး။ မၢင်ၸိူဝ်း ပေႃးပဵၼ်ၸၢဝ်းပုတ်ႉထ သမ်ႉ တႆႈၾႆးၽြႃး၊ ပေႃးပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉၶႄႇသမ်ႉ တင်းထုင်းၶဝ်မီးၼၼ်ႉ တႆႈၾႆးတဵၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ မၢင်ပွၵ်ႈ တေၸႂ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆႈတဵၼ်း၊ သႂ်ႇၾႆး တူမ်ႈႁုင်ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ပဵၼ်ၵေႃႈမီး။ မဵဝ်းၼႆၼႆႉ ႁဝ်းဢမ်ႇလူဝ်ႇဝႆႉမဝ်မၢင် လူဝ်ႇလႆႈဝႆႉသတိၵၼ်ၽွင်ႈၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းႁႅင်ႈလႄႈ ၾႆးၵႆႉမႆႈငၢႆႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ၾႆးတေဢမ်ႇမႆႈႁိူၼ်းယေးၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီၾၢင်ႉဝႆႉလၢႆလၢႆလွင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸွမ်း ဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ ၵွၼ်ႇပႆႇဢွၵ်ႇႁိူၼ်း ၸႅတ်ႈထတ်းတူၺ်းမုၵ်ႉၾႆးသေ ၸင်ႇၵႂႃႇ လွင်ႈတႆႈတဵၼ်းၼိူဝ်ၶဵင်ႇၽြႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢၼ်လွင် တဵၼ်းလႄႈ တဵၼ်းႁွမ် ၼိူဝ်ၶဵင်ၽြႃးၵေႃႈ ယႃႇပေႁႂ်ႈပဵၼ်ယၢင် ပဵၼ်မႆႉ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ သၢႆၾႆးၸိူဝ်းၼႆႉ သင်ဝႃႈ မၼ်းၵဝ်ႇၾင်ႉၼႆ ထုၵ်ႇလီလၢႆႈပႅတ်ႈ၊ မိူဝ်ႈလၢႆႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီလၢႆႈႁင်းၵူၺ်း ထုၵ်ႇလီႁွင်ႉၵူၼ်းႁူႉ မေႃလူင်ႉလႅၼ်ႇၶဝ် မႃးလၢႆႈပၼ်။

ယဝ်ႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီႁဵတ်းၸွမ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ ၾၢႆႇၶႄၾႆးၶဝ် ဢွၵ်ႇဝႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၾၢင်ႉသတိၵၼ် ၽွင်းၶၢဝ်းမႆႈၼႆႉ ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းတႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း