Thursday, June 20, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းထႅင်ႈ တင်းၼမ်

Must read

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း တင်းၼမ်  ၵူၼ်းမိူင်း မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇလူင်။

Photo CJ-ရူတ်ႉၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးဢဝ်တီႈယူႇဝႆႉတီႈသဵၼ်ႈတၢင်းလဵပ်ႈဝဵင်း ၼႂ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီး (ႁၢင်ႈၵဝ်ႇ)

ႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2022 ၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သွင်တပ်ႉၵွင် ဢဵၼ်ႁႅင်း 100 ပၢႆ ၵႃး 10 လမ်းပၢႆ လုၵ်ႉတၢင်းၸႄႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း၊ ယွင်ႁူၺ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ မုင်ႈၼႃႈၸူး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ၵႂႃႇတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ တၢင်းဢိူင်ႇၼွင်ဝူဝ်း လႅၼ်ၶႅၼ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယၢၼ် ဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ 50 လၵ်းပၢႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပွတ်းဢိူင်ႇၼွင်ဝူင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶဝ်မႃးပၵ်းယူႇဝႆႉ တၢင်းဢိူင်ႇၼွင်ဝူဝ်းၼႆႉ တေမီးဢဵၼ်ႁႅင်းတင်းၼမ်ၶႃႈ။ ယွၼ်ႉ ဝႃႈ တၢင်းၼႆႉ မီးဝႆႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ တူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ၵူဝ်ၶဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၶိုၼ်ႈမႃးၵူၺ်းယဝ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ လႆႈငိၼ်းထႅင်ႈဝႃႈ ဢၼ်မႃးၽိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းဝႆႉတီႈ ၼႂ်းတပ်ႉပထူးၶဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈမီးထႅင်ႈတင်းၼမ်ၼႆၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

 မိူဝ်ႈဝၼ်းဢင်းၵၢၼ်း ဝၼ်းတီႈ 28 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈလုၵ်ႉတၢင်း လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၊ ၵၢတ်ႇလေႃႉ  ၶိုၼ်ႈမႃးတၢင်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးမွၵ်ႈ 50 လမ်း ။ လူင်းၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းမွၵ်ႈ 20 လမ်း။ လူင်းၵႂႃႇတၢင်းယၢင်းလႅင်မွၵ်ႈ 30 လမ်း။ 

ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “  ႁဝ်းၶႃႈတိုၵ်ႉလုၵ်ႉၼႂ်းဝဵင်းမႃး၊ ထႅဝ်ၵႃးၶဝ်မႃးၼႆလႄႈ သိုၵ်းၸိူဝ်းပႂ်ႉဝႆႉၸွမ်းတၢင်းၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉႁဝ်းၶႃႈ ဢွၵ်ႇတၢင်းသေ ၵိုတ်းဝႆႉပၼ်ႁိမ်းတၢင်း။ ဢၼ်သိုပ်ႇၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းတႆးမီးမွၵ်ႈ 20 လမ်း။ 1 လမ်းပႃးၵူၼ်းသိုၵ်းမွၵ်ႈ 30 ၵေႃႉ ။ ၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ်ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလၢႆလၢႆ။မွၵ်ႈဢႃႇယု 20 လႄႈပႃႈတႂ်ႈလွၼ်ႉလွၼ်ႉ။ ၸိူဝ်းလိူဝ်တႄႉ လႅပ်ႈတေသိုပ်ႇၵႂႃႇတၢင်းယၢင်းလႅင်ၶႃႈၼေႈ   ”- ဝႃႈၼႆ။  

ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးမိူင်းတႆးၼမ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်ၵူဝ်မီးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ထႅင်ႈ ။ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ မီးၶၢဝ်ႇၽႄႈၼိူဝ်သိုဝ်ႇၼႅင်ႈသၢၼ်ဝႃႈ –   SSPP ဝၢၼ်ႈႁႆး သူင်ႇတူဝ်တႅၼ်း ၵႂႃႇႁူပ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႂ်ႈသိုၵ်း SSPP ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ထွႆထွၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်း ငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး။ သင်ဢမ်ႇထွႆထွၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇ တိုၵ်း- ၼႆလႄႈ ယိင်ႈၶႅၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တူၵ်းၸႂ်။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၶတ်းၸႂ်တိတ်းတေႃႇၸူးၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇလႄႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း SSPP တႃႇတွင်ႈထၢမ်ဢဝ်ၶေႃႈယိုၼ်ယၼ်   ယူႇလၢႆၵမ်းယဝ်ႉၵေႃႈ တိတ်းတေႃႇယင်းပႆႇလႆႈ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းမႃး ဢမ်ႇၵႃးၼႂ်းမိူင်းတႆး မိူင်းယၢင်းလႅင်ၵူၺ်း ။ တၢင်ႇၸႄႈမိူင်းလႄႈတိူင်း ၸိူဝ်းမီးသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ၼၼ်ႉၵေႃႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶိုၼ်ႈၸူးတင်းၼမ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇမၢၼ်ႈလၢႆလၢႆဢၼ်ၵေႃႈဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း