Thursday, July 18, 2024

ၼႂ်းဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ပၢင်တေႃႇလွင်းၼမ် ပေႃႈမႄႈ မႆႈၸႂ်ၵူဝ်တၢင်းယၢမ်ႈလုၵ်ႈလၢင်းလူႉ

Must read

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းၼမ်လႄႈ ၸိူဝ်းပဵၼ် ပေႃႈမႄႈ “မႆႈၸႂ် ၵူဝ် တၢင်းယၢမ်ႈ လုၵ်ႈလၢင်းလူႉ”  – ၵူဝ်ယဵၼ်းပဵၼ် ၵူၼ်းတေႃႇၵူၼ်းလွင်း။

ႁၢၼ်ႉၵဵမ်းပႃ

သိုၵ်းမၢၼ်း ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း ပီပၢႆၼႆႉ ၵူၼ်းမီးငိုၼ်း ၸိူဝ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇလႆႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း၊ ၵဵမ်းပႃ ၵိုၵ်းႁိူၼ်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း။ ပိုတ်ႇၸွမ်းပွၵ်ႉၸွမ်းယွမ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းလၢႆလၢႆတီႈ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ တၢင်ႉယၢၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ ႁိူၼ်းဢၼ်ပိုတ်ႇ ပၢင်တေႃႇလွင်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ဢမ်ႇပိုတ်ႇၽၵ်းတူၵႂၢင်ႈ၊ တေႃႉတႄႉငၢင်ႉဝႆႉၵူၺ်း။ ၵူၼ်းၸိူဝ်းယၢမ်ႈၵႂႃႇလဵၼ်ႈ ၵႂႃႇလွင်းၵူၺ်း ႁူႉတၢင်းၶဝ်ႈမၼ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပၢင်တေႃႇလွင်းၼမ် လႄႈ ၶီႇလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်လိူင်ႇ၊ ပၼ်ႁႃယႃႈမဝ်းၵမ်ၵေႃႈလိူင်ႈၼမ်မႃးလိူဝ် ၵူႈပီ တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈၼႆ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ယူႇတၢင်ႉယၢၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

 “မႆႈၸႂ်ၼႃႇ မီးလုၵ်ႈမီးလၢင်းၵေႃႈ မၢင်ၵေႃႉၼႆႉလဵၼ်ႈတင်းဝၼ်း တင်းၶိုၼ်းလူင်။ ပေႃးၶႂ်ႈၼွၼ်းသမ်ႉၵႂႃႇသိုဝ်ႉယႃႈမႃႉ မႃးသူႇလႄႈ ဢၵျၢင်ႉလူႉၼႃႇယဝ်ႉ။ မၢင်ၵေႃႉ ယွၼ်းငိုၼ်းပေႃႈမႄႈၵႂႃႇလဵၼ်ႈ၊ ပေႃးသုမ်း ဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵမ်ႉ ၾူၼ်းၵမ်ႉသေလဵၼ်ႈ ၵေႃႈမီး။ ဢၼ်မႃးၽိတ်းပေႃႈ ၽိတ်းမႄႈၵေႃႈမီး၊ ၽူဝ်မႄး ၽိတ်းၵၼ် ၼႃႈႁိူၼ်းပေႃးလူႉ ယွၼ်ႉပၢင်လွင်းၵေႃႈမီး”-  ဝႃႈၼႆ။

ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၼႆႉ လိူဝ်သေ ပၢင်တေႃႇလွင်းၵဵမ်းပႃၼႆႉယဝ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ပၢင်လေးၵွင်ႇၵိၼ်ႇ၊ မၢၵ်ႇၵိင်ႈလွႆ၊ ၾၢႆႉၵိဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီး။ မိူဝ်ႈ ပွႆးလိူၼ်သီႇ ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ ယင်းမီးပၢင်ႇတေႃႇလွင်း ၸွမ်းလူးၵွၼ်ႇဝႃႈၼႆ။ ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၼႆႉ ဢမ်ႇၵွမ်ႉၵႃႈ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း လႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၵႃး တၢင်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇဝဵင်း ပၢင်လူင်၊ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီးပၢင်လွင်း။ ပၢင် ထီႇ 36 တူဝ် ၵေႃႈမီး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း