Saturday, June 22, 2024

သွင်ယိင်းပီႈၼွင်ႉ တီႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉမၢတ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း

Must read

ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇ သွင်ပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယၢမ်းလဵဝ်  သူင်ႇယူတ်းယႃ တူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃလူင် ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး။

သွင်ယိင်းပီႈၼွင်ႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတီႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/2/2022

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/2/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 3 မူင်း ၼၢင်းမူဝ်ၶွင်ႇ ဢႃယု 23 ပီလႄႈ ၼၢင်းၵျႃႇဢူႉ ဢႃယု 19 ပီ သွင်ပီႈၼွင်ႉ သွၼ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈ မႃးၸွမ်းၵၼ် ၊ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈႁိမ်းၶူဝ်ၽႅၼ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈၼွင်ဝူဝ်း – ဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸႄႈ တွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ။

- Subscription -

ၵူၼ်းမိူင်း လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “  ၼၢင်းၵျႃႇဢူႉ ယူႇဝၢၼ်ႈၼွင်ဝူဝ်း ဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵႂႃႇႁပ်ႉပီႈၼၢင်း မၼ်း တီႈဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ၾၢႆႇပုၼ်ႉၶူဝ်ၽႅၼ်သေပွၵ်ႈမႃး ၊ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၸွမ်းတၢင်း ၽွင်းပူၼ်ႉၶူဝ်မႃးၼၼ်ႉ သမ်ႉလႆႈၶိုၼ်ႈၵွင်းလွႆ၊    ရူတ်ႉ ၶဝ်ဢမ်ႇၶိုၼ်ႈလွႆလႆႈသေ ၶိုၼ်းႁူၼ်လင်လူင်း။  ၶႃသွင်ၵေႃႉၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ   ဢၼ်ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ႁိမ်းတၢင်းၼၼ်ႉ၊ ဢဝ်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇ။ မၢၵ်ႇၼၼ်ႉ ဢဝ် ယႃႈမိူင်းႁၢမ်းႁူမ်ႇဝႆႉႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်းၼၼ်ႉဢေႃႈ ”- ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉ ၼႅတ်ႈဢဝ်တူဝ်ၶႃပီႈၼွင်ႉသူင်ႇႁူင်းယႃ တီႈၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼွင်ဝူဝ်း။ တီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉသမ်ႉ သမ်းၶဵမ်ပၼ်သေ သိုပ်ႇဢဝ်မႃးယႃတီႈႁူင်းယႃလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၊ ယူႇတီႈႁူင်းယႃလွၵ်ႉၸွၵ်ႇသမ်ႉ ဢမ်ႇႁပ်ႉယႃ၊  ၼႅတ်ႈသူင်ႇယူတ်းယႃတီႈႁူင်းယႃ လူင် ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၵမ်းလဵဝ် ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉ ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 10 မူင်းၶိုင်ႈ။

ၼၢင်းယိင်း သွင်ပီႈၼွင်ႉ ဢၼ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၼၼ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ် ၼၢင်းမူဝ်ၶွင်ႇ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ တီႈတုမ်ႇၵူၼ်ႈလႄႈ ပဵမ်ႉ။  ၼၢင်းၵျႃႇဢူႉသမ်ႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးၸွမ်းၶႃ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

“  တင်းသွင်ၵေႃႉ  တေလႆႈၽႃႇတတ်းၶႃႈ။ သွင်ၶႃသမ်ႉ လႆႈပႃးငိုၼ်းမႃး 7 မိုၼ်ႇပျႃးၵူၺ်းၶႃႈ၊ လႅပ်ႈတေယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဢေႃႈ”- ၵူၼ်းလွၵ်ႉ ၸွၵ်ႇ လၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

မၢၵ်ႇဢၼ် သွင်ပီႈၼွင်ႉ ယဵပ်ႇၺႃးတႅၵ်ႇသႂ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ် ၸုမ်းလႂ် ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း။

 တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ် ၼႆႉမႃး ပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇထႅင်ႈ ၵူၼ်း မိူင်း  ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း