Tuesday, May 21, 2024

တႃႈၶီႈလဵၵ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်း ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း

Must read

ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ (Curfew) ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈငဝ်းလၢႆးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၼိမ်သဝ်း သုၵ်ႉယုင်ႈဢူၼ် ဢၢၼ် ဝႃႈၼႆ။

ပၢႆႉၶဝ်ႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 11/1/2022 ၼႆႉၵႂႃႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ (Curfew) ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇ ႁိူၼ်းယေး ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 10 မူင်းတေႃႇထိုင် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 4 မူင်း ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၼိမ်သဝ်းၵတ်းယဵၼ်လႄႈ တိုၵ်ႉ သုၵ်ႉယုင်ႈဢူၼ်ဢၢၼ်ယူႇ။  

- Subscription -

ၵူၼ်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ သုၵ်ႉယုင်ႈဢူၼ်ဢၢၼ်ႁႅင်းၼႃႇ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈ ၼိမ်သဝ်း။  မၢၵ်ႇၵေႃႈတႅၵ်ႇတိၵ်းတိၵ်း ပဵၼ်ၽႂ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ် ႁဵတ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉ။ ၼႂ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉသမ်ႉ ၵူၼ်းၼမ်ၼႃႇလူး။ ပေႃးၶဝ်ဢမ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸိူင်ႉၼႆ ၶဝ်တေတီႉၺွပ်းၵူၼ်းႁဵတ်းမၼ်းယၢပ်ႇ တေလိူဝ်ႁႅင်းၼၼ်ႉၼႃႇ။ သင်ၶဝ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမၵ်းတတ်း ၸိူင်ႉၼႆယဝ်ႉ ပေႃးၽႂ်ဢွၵ်ႇႁိူၼ်း ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းၵေႃႈ ၺႃးၺွပ်းၼၼ်ႉၼႃႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶဝ်ၼၼ်ႉပႃးဝႃႈ – သင်ဝႃႈ ၽူႈလႂ်ၽႂ်ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ဢၼ်လႆႈမၵ်းတတ်း ၶၢဝ်းယၢမ်းဝႆႉၼၼ်ႉၸိုင် တေတီႉၺွပ်း ၸွမ်း ၼင်ႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈတၢမ်းဝၢင်းဝႆႉၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉၼႆႉ တေႁဵတ်းတေႃႇထိုင် ဝၼ်းလႂ် လိူၼ်လႂ် ႁိုင်ၵႃႈႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉဢမ်ႇလႆႈႁူႉ ။ ဢမ်ႇၼၼ် တေႃႇထိုင် ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပေႃးတေၼိမ်ယဵၼ် ၶိုၼ်ႈမႃးလႆႈၶိုၼ်းၼၼ်ႉႁိုဝ် ဢမ်ႇႁူႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇပိုၼ်ႉတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

“လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ တိုၼ်းဝႃႈ မီးယူႇယဝ်ႉ ၼမ်လႄႈဢေႇ။ မၢင်ၵေႃႉႁဵတ်းၵၢၼ် ၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်းၵေႃႈမီး ၼၼ်ႉၼႃႇ။ မိူဝ်ႈၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေးၸိူင်ႉၼႆၵူၺ်း တုမ်ႉယွၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတုၵ်ႉ ၶ တင်းၼမ်။ ပွၵ်ႈၼႆႉၵေႃႈ တေတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈတင်းၼမ်ယူႇ။ ပေႃးလၢတ်ႈသိုဝ်ႈသိုဝ်ႈၵေႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇၵုမ်းၵမ်ၽွင်းငမ်း ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇ လႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ”- ၵူၼ်းၼုမ်ႇပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3-4 ဝၼ်းထပ်းၵၼ်မႃးၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇထပ်းၵၼ်မႃး ၵူႈဝၼ်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 7 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးၵူၼ်းမႃးပွႆႇမၢၵ်ႇတီႈလုမ်း လဝၵ(လုမ်းၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇမိူင်း) ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းသေ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်း လႆႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း 3 ၵေႃႉ။

 ဝၼ်းတီႈ 10/1/2022 ၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ယူႇတီႈၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း TCL-PDF ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ် ၽၢဝ်ႇ ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင်ၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈ ၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃးၼႂ်းၵႄႈၵဵင်းတုင် – တႃႈၶီႈလဵၵ်းၸိုင် ႁႂ်ႈပိုတ်ႇမၢၼ်ႇရူတ်ႉၵႃး လူင်း၊ ႁႂ်ႈၵိုတ်းလွင်ႈလၵ်ႉလွမ်သူင်ႇ ၶၢဝ်ႇၸူးၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။ ယႃႇပေယူႇၸမ်ထုၵ်းထူၸွမ်းၸုမ်းၸိူဝ်းဢမ်ႇႁဵတ်း CDM (NON CDM) လႄႈ ယႃႇၶဝ်ႈၵဵဝ်ႇၸွမ်းလွင်ႈ ပၢင် တေႃႇလွင်း ဢၼ်ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ပိုတ်ႇဝႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း