Saturday, May 18, 2024

ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶျေႃးဢဝ်ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 13 သေ ဢမ်ႇႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းလႄႈ ၺႃးၸႅင်ႈၵႂၢမ်း

Must read

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 24 လၵ်ႉဢဝ်ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 13 ၶူပ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇယူႇၸွမ်းပဵၼ်ၽူဝ်ပဵၼ်မေးသေ ဢမ်ႇႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းလႄႈ ၺႃးၾၢႆႇပေႃႈမႄႈၼၢင်းယိင်းၸႅင်ႈၵႂၢမ်းတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈၵဵင်းတုင်။

ပႆၢ့ၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းတုင်

ဝၼ်းတီႈ 06/03/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 6 မူင်း ဢွၼ်ႇယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယူႇဝၢၼ်ႈမႆႉႁုင်း ဢိူင်ႇမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်း ၵဵင်းတုင် ၺႃးၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 24 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈႁွင်ႉၵႂႃႇယူႇၸွမ်း။ ၾၢႆႇပေႃႈမႄႈၽူႈယိင်းၸႂ်ႉႁႂ်ႈ မၼ်းၸၢႆးႁပ်ႉပုၼ်ႈ ၽွၼ်း၊ မၼ်းၸၢႆးဢမ်ႇႁပ်ႉလႄႈ ပေႃႈမႄႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း တၢင်းၾၢႆႇၼၢင်းယိင်း ၵႂႃႇၸႅင်ႈၵႂၢမ်း ဢဝ်လိူင်ႈၽူႈၸၢႆးၵေႃႉ ၼၼ်ႉဝႆႉ တီႈႁူင်းပလိၵ်ႈၵဵင်းတုင် ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁူင်းပလိၵ်ႈၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈဝႃႈ “ ၶဝ်သွင်ၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းယူႇဝၢၼ်ႈလဵဝ်ၵၼ်၊ ပဵၼ်ၸူႉႁၵ်ႉၵၼ်ၵေႃႈၸႂ်ႈ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး မွၵ်ႈလိူၼ်ပၢႆၼၼ်ႉ ၶႃလၵ်ႉၵၼ်ပၢႆႈသေ ၵႂႃႇယူႇၸွမ်းၵၼ် လင်ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၼ်ပွႆးၵူပ်ႉၵူႈပၼ်ၶႃယဝ်ႉ။ တေႃႈလဵဝ်သမ်ႉ ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉပဵၼ် ၸဝ်ႈ ၽူဝ်မၼ်း ၼၢင်းသမ်ႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းသင်ၼႆသေ ယူႇတီႈၾၢႆႇၼၢင်းယိင်း ၸင်ႇမႃးၸႅင်ႈၵႂၢမ်း ဢဝ်ဢမူႉ (ၶၻီး)” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၾၢႆႇၼၢင်းယိင်း လႆႈပိုတ်ႇဢမူႉ(ၶၻီး) သေ ႁႂ်ႈဢဝ်လိူင်ႈၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ်မၼ်းၼၢင်း ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉၵူဝ်ႇၵျႃႇႁေႇ လူၺ်ႈမၢႆမီႈ မၢတ်ႉတႃ 376 တီႈႁူင်းပလိၵ်ႈၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း