Tuesday, November 29, 2022

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၵျွၵ်ႉမႄး ၸတ်းပၢင်သွၼ်ၵၢၼ် မေႃတိၼ်/ မိုဝ်း တႃႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း

Must read

တႃႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ပေႃးတေမီးႁႅင်းၸႂ်လႄႈ ႁႂ်ႈပေႃးမေႃၵၢၼ်မေႃတိၼ်/ မိုဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သွၼ်လၢႆးဢဝ်မႆႉပူၵ်ႇ/မွင် ႁဵတ်းၶိူင်ႈယိပ်းတၢင်းတိုဝ်း ၼႆယဝ်ႉ။

Image: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ပၢင်သွၼ် မေႃတိၼ်မေႃမိုၼ်းပၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈႁူင်းႁေႃ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၵျွၵ်ႉမႄး 20/12/2021

ပၢင်သွၼ်ၼႆႉ တႄႇၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းတီႈ 18/12/2021 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 15 ဝၼ်း ယူႇတီႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢွၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သွၼ် ပၼ်ပိုၼ်းႁူႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၼႆႉ ပဵၼ်ပၢင်သွၼ် လၢႆး ဢဝ်မႆႈပူၵ်ႇ/မွင် ႁဵတ်းၶိူင်ႈယိပ်းတၢင်းတိုဝ်း ၼႆယဝ်ႉ။

လုင်းၸၢႆးလႅင်းႁၢၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတႄႉ ၶႂ်ႈပွၵ်ႈမိူဝ်းၵၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ။ ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ ႁိူၼ်းယေး  ၶႂ်ႈမိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ႁဵတ်းငၢၼ်း။ မႃးယူႇတီႈၼႆႉၵေႃႈ မီးၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးႁဝ်းၵေႃႈဝႃႈ  ၸူဝ်ႈၶဝ်မႃးမီးတီႈႁဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈၶဝ်မေႃတၢင်းႁူႉတၢင်မေႃ ၸပ်းတိၼ်ၸပ်းမိုဝ်းမိူဝ်းၼႆသေ ယၢမ်းလဵဝ် ပၼ်ပၢင်သွၼ် လၢႆးဢဝ်မႆႉပူၵ်ႉမႆႉမွင်သေ ႁဵတ်းၶူဝ်းၶွင်ၶိူင်ႈယိပ်းတၢင်းတိုဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

Image: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ပၢင်သွၼ် မေႃတိၼ်မေႃမိုၼ်းပၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈႁူင်းႁေႃ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၵျွၵ်ႉမႄး 20/12/2021

ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး  ၵပ်းသိုပ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းတၢင်း ၸုမ်းပူင်သွၼ်ၵၢၼ်တေႃးႁုၵ်ႇ (ယက်ကန်းသင်တန်း ကျောင်း) သေ    မွၵ်ႇမႃးပူင်သွၼ်ပၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၊ ၾၢႆႇႁူင်းႁဵၼ်းသူင်ႇၵူၼ်းမႃး 22 ၵေႃႉ ၊  တေပူင်သွၼ်ပၼ် တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 15 ဝၼ်း လုင်းၸၢႆးလႅင်းႁၢၼ်လၢတ်ႈ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈႁူင်းႁေႃ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ တင်းမူတ်းမီး   400 ပၢႆ။   ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းမၢၼ်း ။

ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉ ပဵၼ်ငဝ်းလၢႆးတၢင်းပဵၼ်လႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇႁႃၵိၼ်ၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈလႂ် ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၸႂ်ဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸိူဝ်းပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း မီးမွၵ်ႈ 1,500 ၵေႃႉ ။ ၼႂ်း ၼၼ်ႉ ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး မီး 4 တီႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း 900 ပၢႆ၊ တီႈမိူင်းငေႃႉသမ်ႉႁူဝ်ၵူၼ်း 300 ပၢႆလႄႈ တီႈဢိူင်ႇမိူင်းတၢင်ႈသမ်ႈႁူဝ်ၵူၼ်းမီး  200 ပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း