Tuesday, June 25, 2024

ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ပွတ်းတွၼ်ႈလွႆလႅမ်သူင်ႇလုၵ်ႈလၢင်း ၵႂႃႇႁူင်းႁဵၼ်းၶိုၼ်း

Must read

ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ပွတ်းတွၼ်ႈလွႆလႅမ် မႆႈၸႂ်ဝႃႈဢမ်ႇလႆႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈ 2 ပီယဝ်ႉၼႆသေ  ဢွၼ်ၵၼ်သူင်ႇလုၵ်ႈလၢင်းၽႂ်မၼ်း ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ဢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ တႂ်ႈသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းၵုမ်းၵမ် ။  

Image: CJ/ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၵၢင်မၢႆ 2 ဝဵင်းပၢင်လူင်

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ်၊ ပၢင်လူင်၊ လၢႆးၶႃႈ လႄႈ မိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း  ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ် သူင်ႇလုၵ်ႈလၢင်းၽႂ်မၼ်း ၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း  ၊ ယွၼ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႆႈၶၢတ်ႇ ႁဵၼ်းၵၼ်မီးၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီယဝ်ႉလႄႈ ၵူဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇသုမ်းလၢႆ ၵူဝ်ပူၼ်ႉၶိင်ႇပူၼ်ႉၶၢဝ်းဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ပေႃႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ပွတ်းပၢင်လူင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မႆႈၸႂ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၶဝ်ၶႃႈဢေႃႈ မိူဝ်ႈပီၵၢႆၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းမႃး ပီၼိုင်ႈယဝ်ႉ။ ပီ 2021 ၼႆႉထႅင်ႈ ပီၼိုင်ႈ   တေပဵၼ်ၵႂႃႇသွင်ပီယဝ်ႉ ။  ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၵူဝ်သုမ်းၶၢဝ်းယၢမ်း ႁဵၼ်း ၶဝ်ၵႂႃႇပႅတ်ႈသေ ပေႃးယႂ်ႇမႃးထႅင်ႈဢိၼ်ႉၵူဝ်ၶဝ် ဢမ်ႇၶႂ်ႈၵႂႃႇ ႁဵၼ်း ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်ပႆႇသူင်ႇၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းတႄႉ တိုၵ်ႉၵိုတ်းယူႇ မွၵ်ႈသၢမ်ပုၼ်ႈၼိုင်ႈပုၼ်ႈ  ၊  ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေပၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈ 3 လိူၼ်ၵူၺ်းသေ တေပၼ်ၶၢမ်ႈပူၼ်ႉၸၼ်ႉ ၼႆလႄႈ ပေႃႈမႄႈၸိူဝ်းၶဝ်မႆႈၸႂ်ၵူဝ်လုၵ်ႈလၢင်းဢမ်ႇမေႃလိၵ်ႈ၊ သုမ်းၶၢဝ်းယၢမ်းလၢႆလၢႆၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဝဵင်းပၢင်လူင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ –  “ လႆႈငိၼ်းဝႃႈတႄႉ ပီၼႆႉ ၶိုၼ်ႈသၢမ်လိူၼ် တေႃႇထိုင်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် ၶဝ်တေ ၶိုၼ်ႈပၼ်ၸၼ်ႉၼႆဝႃႇ ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈၼႆႉတႄႉ ပႆႇယိုၼ်ယၼ်။ မိူၼ်ဢေးလၢၼ်ႁဝ်းၼႆႉ ထၢမ်မၼ်း မိူဝ်ႇတႄႉၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းတႄႉ ၼိုင်ႈႁွင်ႈႁဵၼ်းလႂ် မီး လုၵ်ႈႁဵၼ်း 10 ၵေႃႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် မီးၵႂႃႇ မွၵ်ႈ 30 ၵေႃႉယဝ်ႉ တေလႆႈဝႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇမႃးၶိုၼ်ႈၼမ်ယူႇ”- ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ်၊ လၢႆးၶႃႈ လႄႈ မိူင်းၵိုင် လၢင်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ၼမ်မႃးတႄႉတႄႉ၊ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၵေႃႈလၢမ်းၽႄႈတိတ်းၸပ်းၵၼ်ယူႇပႆႇထၢတ်ႇ။  

ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆႉ တႄႇဢဝ် ပီ 2020 ပူၼ်ႉမႃး လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်း မိူဝ်ႈပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼူၵ်ႉယုင်းၼၼ်ႉ။ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 1/12/2021 ၼႆႉ ၸင်ႇပိုတ်ႇၶိုၼ်း ယွၼ်ႉပၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းၼႆႉသေ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်လႆႈပိုတ်ႇမႃး ႁူင်းႁဵၼ်းသမ်ႉ တင်းမူတ်း 14 ၸႄႈဝဵင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း