Saturday, May 25, 2024

သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA လူမ်ႇယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁိမ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

Must read

သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပႂ်ႉၶူဝ် ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း လုၵ်ႉလႃႈသဵဝ်ႈ ၵႂႃႇတၢင်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

Photo Eastern Review – သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လတ်းၵၢင်ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ (ႁၢင်ႈၵဝ်ႇ မိူဝ်ႈပီ 2019)


မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 1/12/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 4 မူင်း သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ/ ၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA လေႃႇတိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပႂ်ႉၵဵတ်ႉဝႆႉတီႈႁူဝ်ၶူဝ်ဢီႇၼၢႆး ယၢၼ်ၵႆဝဵင်းမွၵ်ႈ 8 လၵ်း ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ သွင်ၾၢႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

- Subscription -


ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ပဵၼ်မိူဝ်ႈဝႃး သိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉမႃးယိုဝ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ် ပႂ်ႉဝႆႉတီႈ ႁူဝ်ၶူဝ်ဢီႇၼၢႆးၼၼ်ႉၶႃႈ။ လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ တင်းသွင်ၾၢႆႇတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၶႃႈ။ တင်းႁိုင်ပၢင်တိုၵ်းတႄႉ တေႁိုင်မွၵ်ႈ 1 ၸူဝ်ႈမူင်း ၼႆႉ ဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

Photo CJ- ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ


သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ၊ ပျီႇတူႇၸိတ်ႉ ၸိူဝ်းပႂ်ႉၶူဝ် တီႈဢီႇၼၢႆးၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ယွၼ်းငိုၼ်း၊ ၸႅတ်ႈထၢမ် တူၺ်းၶူဝ်း၊ တူၺ်းၾူၼ်း ၸိူင်ႉၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇမႃးႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇ။ ၵူၼ်းၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈၶီႇၵႃးၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃး ၵေႃႈပေႃးထိုင်တီႈၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉလူင်းရူတ်ႉလူင်းၵႃး ပႆတၢင်းလတ်းၼႃႈလၢၼ်ႇၶဝ်ယဝ်ႉၸင်ႇပၼ်သိုပ်ႇၶိုၼ်ႈရူတ်ႉၵႃးၶိုၼ်း။ ပေႃးဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးၵေႃႈ လႆႈလူင်းဢီးထွင်းရူတ်ႉ ပူၼ်ႉလၢၼ်ႇၶဝ်ယဝ်ႉၸင်ႇလႆႈသိုပ်ႇၶီႇ။ ၵူၼ်းထုင်ႉလႃႈသဵဝ်ႈ သႅၼ်ဝီဝႃႈ မိူၼ်ပၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽွင်းငမ်းမိူင်း ပူၼ်ႉမႃးမွၵ်ႈ 10 ပီပၢႆၼၼ်ႉၶိုၼ်းလီလီ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း