Saturday, July 20, 2024

ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2116 ၼီႈ ၵဵင်းတုင် တေဢမ်ႇၸတ်းပွႆးမူၼ်ႈသိူဝ်း

Must read

ပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2116 ၼီႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ပီၼႆႉ တေဢမ်ႇၸတ်း ပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်းၵႃႈဝႅၼ်၊   တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လူႇတၢၼ်းၶဝ်ႈမႂ်ႇလႄႈ ၵၢပ်ႈသွမ်းသင်ၶၸဝ်ႈ ၸွမ်းလူၺ်ႈၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးမီးဝႆႉၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

Image: ႁၢင်ႈပီမႂ်ႇတႆး ဝဵင်းၵဵင်းတုင် (ၶႅပ်းႁၢင်ႈၵဝ်ႇ)

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 4/12/2021 တူၵ်းမႅၼ်ႈလိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇၼိုင်ႈဝၼ်း ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတုင် တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လူႇတၢၼ်းၶဝ်ႈမႂ်ႇလႄႈ ၵၢပ်ႈသွမ်းသင်ၶၸဝ်ႈ တီႈဝတ်ႉမိူင်းလီပဵင်းၸႂ် (ၵျွင်းမိူင်းပဵင်း) ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးမီးဝႆႉၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တိုၵ်ႉၽႄႈလၢမ်းယူႇၾၢႆႇၼိုင်ႈၵၢၼ်မိူင်းဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းလႄႈ ပွႆးယႂ်ႇၵိုၼ်းၶွၼ်ႈတႄႉတေဢမ်ႇၸတ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။  

- Subscription -

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းတႆး ၵဵင်းတုင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပီၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉ ပၢင်ပွႆးယႂ်ႇလူင် မိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပီ ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ တေလူႇတၢၼ်းၶဝ်ႈမႂ်ႇလႄႈ ၵၢပ်ႇသွမ်းသင်ၶၸဝ်ႈၵူၺ်းၶႃႈ။ တေပၢင်းသင်ၶၸဝ်ႈ 10 ဝတ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢိတ်းဢွတ်း ၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၽူႈၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းၶဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇပၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးယႂ်ႇလူင်။ ပေႃးဝႃႈ ၵၢပ်ႈသွမ်းႁိုဝ်ႉ လူႇတၢၼ်းႁိုဝ်ႉ ၸိူင်ႉၼႆ တႄႉ ႁဵတ်းလႆႈယူႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉသေ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၼႆႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း  ပၢင်ပွႆးၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင် ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆးၼႆႉ မီးမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီ ပႃးပီၼႆႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 29/11/2021 ၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်း ၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 5,542 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 92 ၵေႃႉ၊ ယႃၶႅၼ်း 5,368 ၵေႃႉလႄႈ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃ 82 ၵေႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇ ၶၢဝ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉ တီႈ ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တၢင်ႇၸႄႈဝဵင်းၼႂ်းမိူင်းတႆး လႆႈႁၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး ပီမႂ်ႇတႆး 2116 ၼီႈ ပီၼႆႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလၢမ်းယႂ်ႇလူင် ႁပ်ႉတွၼ်ႈ ပီမႂ်ႇတႆး မိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပီပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လူႇတၢၼ်းၶဝ်ႈမႂ်ႇလႄႈ ၵၢပ်ႈသွမ်းသင်ၶၸဝ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးမီးၼၼ်ႉၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း