Saturday, June 15, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လိုပ်ႈၵူၼ်းၶၢႆၽၵ်းလႄႈ တီႈဝႆႉရူတ်ႉၵႃးမေႃးၶျႄႇရီႇပၢႆႈၵႂႃႇတၢင်ႇတီႈ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးဝႃႈ ၵၢတ်ႇ 212 လႄႈ တီႈဝႆႉရူတ်ႉၵႃး ၵဵတ်ႉမေႃးၶျႄႇရီႇၼၼ်ႉပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈလိၼ်ၶွင်တပ်ႉသိုၵ်းၼႆသေ လိုပ်ႈၵႂႃႇယူႇတၢင်ႇတီႈၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း ၊ လူၺ်ႈဢမ်ႇၶိုင်ပၼ်ပိုၼ်ႉတီႈသင် လႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။

ၵၢတ်ႇ 212 ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶၢႆႉႁႂ်ႈယဝ်ႉၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/11/2021  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း  တဵၵ်းၸႂ်ႉ ၵူၼ်းၶၢႆၵၢတ်ႇတပ်ႉသိုၵ်း(ရဲဘော်စျေး) (ၵၢတ်ႇ 212) လႄႈ ဢွင်ႈတီႈၵိုတ်းလူတ်ႉၵႃး မေႃးၶျႄႇရီႇ(မောချယ်ရီ)  ၶၢႆႉဢွၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႉ ဝႆးဝႆး ။ ယွၼ်ႉဝႃႈတီႈလိၼ်ၼၼ်ႉ  ပဵၼ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ၵုမ်းၵမ် ။

- Subscription -

ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 26/11/2021 သမ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇလႄႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ လူင်းပိုၼ်ႉ တီႈၵူတ်ႇထတ်းသေ သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းၵၢတ်ႇ ယွၼ်ႉပဵၼ်ၶေႃႈၸီႉသင်ႇတၢင်းၼိူဝ် ဝႃႈၼႆထႅင်ႈ။

ၵူၼ်းၶၢႆၵၢတ်ႇ တီႈၵၢတ်ႇ 212 ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ဝၢႆးသေ ပိုတ်ႇပၼ် Stay at home ယဝ်ႉဝၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈ ၽွၼ်း ၶဝ် မႃးတူၺ်းသေသင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းၵၢတ်ႇၶႃႈဢေႃႈ။ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 27-28 ၼႆႉ ႁႂ်ႈၵဵပ်းၽဵဝ်ႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ႁႂ်ႈယဝ်ႉဝႃႈၼႆၶႃႈဢေႃႈ ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်ၶေႃႈၸီႉသင်ႇတၢင်းၼိူဝ်လူင်းမႃးၼႆလႄႈ တေလႆႈႁဵတ်းၼႆၶႃႈဝႃႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပွၵ်ႈမိူဝ်းယဝ်ႉၵေႃႈ ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းၵၢတ်ႇ တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းမႃးပၵ်းယူႇဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

“ယွၼ်ႉသင်လႄႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းၵၢတ်ႇၼႆႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၶဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇလၢတ်ႈၼႄလွင်ႈတၢင်းမၼ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈၶၢႆႉႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း။ ယွၼ်ႉဝႃႈ တေလႆႈႁႃဢွင်ႈတီႈမႂ်ႇထႅင်ႈ၊ တႃႇတေၶၢႆႉၶူဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇငၢႆႈ၊ တေလႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းထႅင်ႈ။ ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်ၶဝ်လၢတ်ႈၼၼ်ႉႁႂ်ႈၶၢႆႉယဝ်ႉတူဝ်ႈၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇငၢႆႈၶႃႈ။ သင်ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၼႆၵေႃႈ သမ်ႉၵူဝ်။ ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ၵႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးပၵ်းဢဝ်တီႈယူႇဝႆႉ ၸွမ်းတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၢတ်ႇ ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ တင်းၼမ်ၶႃႈ”- ၵူၼ်းၶၢႆၵၢတ်ႇ တီႈၵၢတ်ႇ 212 သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပိုၼ်ႉတီႈၵိုတ်းရူတ်ႉၵႃး မေႃးၶျႄႇရီႇ တီႈသဵၼ်ႈတၢင်းႁွပ်ႈဝဵင်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဝႃႈပဵၼ်တီႈလိၼ်ၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆသေ ၸႂ်ႉၶၢႆႉပၼ် ပႃးၸဵမ် ၵဵတ်ႉလႄႈသုမ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉတင်းမူတ်းဝႃႈၼႆ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တီႈၵဵတ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈ 2019 ၼၼ်ႉ ၶဝ်ၸႂ်ႉၶၢႆႉယဝ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ။ ၵမ်းၼႆႉ ထႅင်ႈပွၵ်ႈ ၼိုင်ႈ။ တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ႁႂ်ႈၶၢႆႉဢွၵ်ႇၵမ်းလဵဝ်ၼႆၶႃႈ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁဝ်းၶႃႈသမ်ႉ တေၶၢႆႉယူႇၵႂႃႇတီႈလႂ်၊ ၵၢင်ၸႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်တႄႉ ႁႂ်ႈႁဝ်းၶႃႈၶၢႆႉၼႆသေတႃႉ ၶဝ်လူဝ်ႇတမ်းဢွင်ႈတီႈဝႆႉပၼ် တႃႇတေၶၢႆႉၵႂႃႇၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ”-  ဝႃႈၼႆ။

တီႈၵၢတ်ႇလႄႈ တီႈၵဵတ်ႉ တင်းသွင်တီႈ ၸိူဝ်းၶၢႆႉၵေႃႈၶၢႆႉယဝ်ႉၽွင်ႈသေ ၸိူဝ်းၵိုတ်းၵေႃႈတိုၵ်ႉၵိုတ်းၽွင်ႈယူႇ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဢွင်ႈတီႈၵိုတ်းလူတ်ႉၵႃး မေႃးၶျႄႇရီႇၵဵတ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈ ၵူၼ်းႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၸွမ်းဝၼ်း ပိုင်ႈဢိင်ယူႇသဝ်းႁႃၵိၼ်ၼမ်။   သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇဝူၼ်ႉထိုင်ၸိူဝ်းၶဝ်သေ ၸႂ်ႉၶၢႆႉၵမ်းလဵဝ်  ၼႆ ၵူၼ်းတေတုၵ်ႉယၢပ်ႇၵိၼ်းၸႂ်လိူဝ်ႁႅင်းလႄႈ ၽိူဝ်ႇတေၵိုင်ႉၵၢင်ႉၸႂ်ႉၶၢႆႉပၢႆႈၼၼ်ႉ တႃႉၶိုင်ပၼ်တီႈဝႆႉရူတ်ႉၵႃး ၵွၼ်ႇယိင်ႈၶႅၼ်းတေလီတွၼ်ႈတႃႇၸိူဝ်းၶဝ်တင်းၸုမ်း – ၵူၼ်းၶၢႆတၢင်းၵိၼ်တီႈၵဵတ်ႉမေႃးၶျႄႇရီႇ ဢွၼ်ၵၼ်တုၵ်းယွၼ်းဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း