Saturday, June 15, 2024

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၵဵင်းမႆႇ ၺႃးၽေးဢုပၢတ်ႈလူတ်ႉၽႃႇၵၼ် တၢႆ 2 မၢတ်ႇ 1

Must read

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး 3 ၵေႃႉ ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇလႄႇပွႆးလိူၼ်သိပ်းသွင်မူၼ်း(လွႆးၵထူင်း) ပွၵ်ႈမႃးပဵၼ်ၽေးဢုပၢတ်ႈ လူတ်ႉၶိူင်ႈတင်းၵႃး တမ်ၽႃႇၵၼ်သေ လူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 1 ၵေႃႉ  ။

Image: ၸၢႆးတႆးထိူၼ်ႇ/ႁၢင်ႈ ၸၢႆးသူဝ်းလႄႈ ၼၢင်းသႅင် ဢၼ်ပဵၼ်ၽေးဢုပၢတ်ႈၶမ်ႈဝၼ်းလွႆးၵထူင်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ 19/11/2021

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/11/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ (တဵင်းၶိုၼ်းၸၢႆႉ) ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး 3 ၵေႃႉ ၸၢႆးၸူဝ်း၊ ၼၢင်းသႅင်လႄႈ ၸၢႆးတူဝ်ႉ သွၼ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈၶီႇ မႃးၸွမ်းၵၼ် ၊ မႃးၺႃးၽေးဢုပၢတ်ႈ ၵႃးတင်းလူတ်ႉၶိူင်ႈ တမ်ၽႃႇၵၼ် ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၵဵင်းမႆႇ – ႁၢင်ၻူင်း – ႁွတ်ႉ ၊ တီႈဢိူင်ႇမႄႈႁႄႉ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ။  ၸၢႆးၸူဝ်းတင်း ၼၢင်းသႅင်  မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်းသေ  လူႉတၢႆ တီႈႁူင်းယႃ ၊ ၸၢႆးတူဝ်ႉတႄႉ  တိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းသေ လွတ်ႈတၢႆ ဝႃႈၼႆ။  

- Subscription -

ၸၢႆးတႆးထိူၼ်ႇ ၽူႈၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးႁဝ်းၶႃႈ 3 ၵေႃႉ ၶႃႈဢေႃႈ။ ၶဝ် ၵႂႃႇလႄႇပွႆးလွႆးၵထူင်း တီႈမႄႈဝၢင်းသေ ပွၵ်ႈၶဝ်ႈ မိူင်းၵဵင်းမႆႇ ။ ၶဝ်သွၼ်ႉလူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးၸွမ်းၵၼ် 3 ၵေႃႉ။ မႃးပဵၼ်ၽေးဢုပၢတ်ႈ ၵႃးတင်း လူတ်ႉၶိူင်ႈ ၶဝ်ၽႃႇတမ်ၵၼ် လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း တင်း 3 ၵေႃႉ ၸၢႆးသူဝ်းတႄႉ လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃသူၼ်ၻွၵ်ႇ၊ ၼၢင်းသႅင်တႄႉ လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇတီႈႁူင်း ယႃၵႆႉမေႃၶႃႈ။ ၸၢႆးတူဝ်ႉတႄႉ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းသေ ယၢမ်းလဵဝ် လွတ်ႈၽေး လူင်းႁူင်းယႃယဝ်ႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

 လွင်ႈၼႆႉ တၢင်းၾၢႆႇလႂ်ၽိတ်း ၾၢႆႇလႂ်ထုၵ်ႇ ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပႆႇႁူႉ။  ယၢမ်းလဵဝ် ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ၸၢႆးၸူဝ်း(ၸၢႆးပီး) တင်း ၼၢင်းသႅင်ၼႆႉ လႆႈဢဝ် မႃးဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီၽုမ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၼႆယဝ်ႉ။

Image: ၸၢႆးတႆးထိူၼ်ႇ/ ၶၢပ်ႈတူဝ် ၸၢႆးသူဝ်းလႄႈ ၼၢင်းသႅင် တီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ

“လွင်ႈၼႆႉ ၾၢႆႇလႂ်ၽိတ်း ၾၢႆႇလႂ်ထုၵ်ႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ပႆႇႁူႉၶႃႈ။ ယူႇတီႈၸဝ်ႈၵႃး ဢၼ်ၽႃႇၶဝ်ၼၼ်ႉတႄႉ မႃးၸွႆႈဝႆႉငိုၼ်းတႃႇႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၸတ်းပၢင်ႇမႃႇသႃႇ တႃႇငိုၼ်း 2 မိုၼ်ႇဝၢတ်ႇၶႃႈ။ ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေၸွႆႈၶပ်းၶိုင်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းပၼ်  လွင်ႈဢမုၶၻီႊၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ  ႁႂ်ႈလႆႈမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းပဵၼ်ထမ်း။ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈတၢႆလၢႆလၢႆ ၼႂ်းမိူင်းပိူၼ်ႈ။ ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ် ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈဝၢၼ်ႈမိူင်းပိူၼ်ႈမီးၼၼ်ႉ”- ၸၢႆးတႆးထိူၼ်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၶၢပ်ႈတူဝ် ၸၢႆးၸူဝ်းလႄႈ ၼၢင်းသႅင် ဢၼ်ဢဝ်မႃးဝႆႉတီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီၽုမ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ၊ တေပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ်လုမ်းလႃးပၼ် ၼႂ်း ဝၼ်းတီႈ 23/11/2021 (မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ) ၼႆယဝ်ႉ။

“ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ သင်ဝႃႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ႁဝ်း ဢမ်ႇဝႃႈၵေႃႉလႂ် တေၵႂႃႇတၢင်းလႂ်ၼႆၵေႃႈ ႁႂ်ႈသႂ်ႇမၢၵ်ႇႁူဝ်လူတ်ႉၶိူင်ႈၵၼ်ၵူႈၵေႃႉ၊ ယႃႇႁႂ်ႈၶၢတ်ႇဝႂ်ၶွၼ်ႇလူတ်ႉ (ၽေႃးရေႃးပေႃးလူတ်ႉ) ႁႂ်ႈတေႃႇၸွမ်းဝႂ်ၶွၼ်ႇယူႇတႃႇသေႇ၊ ဝႂ်ၶပ်းၶီႇလႄႈ ဝႂ်ႁူင်းယႃ 30 ဝၢတ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈၽွမ်ႉၵၼ်ယႃႇပေဝႆႉမဝ်မၢင် ၊ ပေႃး ပဵၼ်သင်မႃး ဝႂ်ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ မီးဝႆႉၸိူဝ်းၼႆႉ တေၸွႆႈႁဝ်းၶႃႈ (ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်ႁဝ်းၶႃႈ) လႆႈဢေႃႈ”- ၸၢႆးတႆးထိူၼ်ႇ သိုပ်ႇတုၵ်း ယွၼ်းလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈ ၼင်ႇၼႆ။

ၸၢႆးၸူဝ်းၼႆႉ ဢႃယု 38 ပီ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းဢုင်း ပႃႈၶႃႇ ၵူၼ်းၸႃတိ ဝၢၼ်ႈပွၼ်တႂ်ႈ ဝဵင်းပၢင်လူင် မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉဝႆႉ ဢႃယု 1 ၶူပ်ႇ၊ ၼၢင်းသႅင်သမ်ႉ ဢႃယု 34 ပီ ပဵၼ်လုၵ်ႈယိင်း လုင်းၸူဝ်း ပႃႈၶမ်းဝႃႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼွင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ။ ၸၢႆးတူဝ်ႉသမ်ႉ ဢႃယု 34 ပီ ၶဝ်တင်းသၢမ် ပဵၼ်ဢူၺ်းၵေႃႉၵၼ် ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇလႄႇပွႆးလွႆးၵထူင်း ၸွမ်းၵၼ်သေ ပွၵ်ႈမႃးပဵၼ်ၽေးဢုပၢတ်ႈ ၸၢႆးတႆးထိူၼ်ႇလၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း