Friday, March 1, 2024

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၶိူဝ်းယႂ်းၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း

Must read

ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ  မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇထပ်းၵၼ်သွင်ဝၼ်း  သၢမ်ဢွင်ႈတီႈ တိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း သွင် ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 10/11/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းၶိုင်ႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၼႃႈလုမ်းလဝၵ (လုမ်းၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈ မိူင်းလႄႈ ႁဵတ်းမၢႆၾၢင်/ မၢတ်ႉပူင်ႇတိတ်ႇ) တီႈပွၵ်ႉ 1 ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ    တိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း 2 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ  လႃႈသဵဝ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ မိူဝ်ႈဝႃးဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 3 မူင်းၶိုင်ႈၼႆႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၼႃႈ လုမ်းလဝၵ။  ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼုမ်ႇသွင်ၵေႃႉ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးသိူင်းသႂ်ႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ မၢၵ်ႇၼၼ်ႉ   ၵႂႃႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇၵွၵ်းၾႆး ဢၼ်တင်ႈဝႆႉၼိူဝ်လၵ်းႁူဝ်ႉၼၼ်ႉသေ တႅၵ်ႇ။ တိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းၵႂႃႇႁဵတ်းမၢတ်ႉပူင်ႇတိၼ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်း 2 ၵေႃႉဢၼ်လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ၽူႈယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ယၢမ်းလဵဝ် သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်း ယႃလႃႈသဵဝ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 11/11/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 5 မူင်းၶိုင်ႈၼႆႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇထႅင်ႈ သွင်ဢွင်ႈတီႈ တီႈပွၵ်ႉ 1  ယွမ်ႇ 8 လႄႈ ပွၵ်ႉ 8 ယွမ်ႇ 11 ဝႃႈၼႆ။

“မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၼႂ် မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇထႅင်ႈ 2 တီႈ တီႈပွၵ်ႉ 1 တင်း ပွၵ်ႉ 8 ၶႃႈဢေႃႈ။ တီႈပွၵ်ႉ 1 တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇတီႈႁူဝ်ႉ  ၵွႆၵမ်ႈၽွင်ႈ  ။ တီႈပွၵ်ႉ 8 တႄႉ ပႆႇလႆႈႁူႉၶေႃႈမုလ်းၶႃႈ။ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၵေႃႈ ပႆႇလႆႈႁူႉၶႃႈ”- ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လႃႈသဵဝ်ႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဝၢႆးလင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၶိူဝ်းယႂ်းမႃးၼႂ်းလိူၼ် သွင်လိူၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵူဝ်ႁႄ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ၊ ပေႃးဢမ်ႇလူဝ်ႇသိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင်လမ်ႇလွင်ႈ ဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေး။ ၽွင်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵေႃႈ ၾၢင်ႉႁိပ်ႈၼႅတ်ႈၵႂႃႇမႃးပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းဝႆးဝႆး ။ ဢွၼ်ၵၼ်ယူႇႁိူၼ်းပိၵ်ႉၽၵ်းတူ ဝဵင်းပေႃးၶႂ်ႈယဵၼ်ဝႃႈၼႆ။

 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး  ၶၢဝ်းတၢင်း 9 လိူၼ်ပၢႆၼႆႉ  ႁဵတ်းႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈ မိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈၼိမ်သဝ်း၊ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်း။   ၽူႈလၵ်းၵူၼ်းၸူၼ်လိူင်ႇၼမ်၊ ၵႆႉ မီးလွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇလႄႈ ၾႆးမႆႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးၶိူဝ်းယႂ်း ။ ဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင် လႃႈသဵဝ်ႈ တူၼ်ႈတီး မူႇၸေႊ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵုၼ်ႇ ပိုတ်ႇၶၢႆၶူဝ်းၶိုင်ႈဝၼ်းၵူၺ်း။ ၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈဢမ်ႇပေႃးႁိုင် ဢွၼ်ၵၼ်ပိၵ်ႉၽၵ်းတူ ယူႇၼႂ်းႁိူၼ်း မိူင်းပေႃးယဵၼ်၊ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶိူင်ႈပပ်ႉၶိူင်ႈႁူင်းႁဵၼ်းလၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း