Saturday, December 2, 2023

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပူတ်းပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း 100 ပၢႆ ၼႂ်းဝၼ်းNCA ၶွပ်ႈတဵမ် 6 ပီ

Must read

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပူတ်းပႅတ်ႈ လွင်ႈၵၢၼ်ၸွႆးတြႃး ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းသိုၵ်း ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း တင်းမူတ်း 114 ၵေႃႉ ၼႂ်းဝၼ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်းတဵမ် 6 ပီ။

သဵၼ်ႈမၢႆႈ ၵူၼ်းၸုမ်းသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈပူတ်းပွႆႇပၼ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 15/10/2021 ဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်း ပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA ၶွပ်ႈတဵမ် 6 ပီၼႆသေ ယူႇ တီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်ႈမိူင်း ပူတ်းပႅတ်ႈ လွင်ႈဢဝ်လိူင်ႈၸွႆးတြႃး ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းသိုၵ်း တႃႇ 114 ၵေႃႉ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၸုမ်း AA, KIA, KNU, MNDAA, RCSS/SSA, SSPP/SSA, TNLA ၸိူဝ်းၼႆႉ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးသူႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၵူၼ်းသိုၵ်းႁဝ်းၶႃႈ ပႃး 5 ၵေႃႉ။  ဢၼ်ၶဝ်တီႉၺွပ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈတၢင်း သေၸိူဝ်ႉ သေပိူင်သေ ပေႃးယဝ်ႉ ၶဝ်ၶႂ်ႈပၼ်တၢမ်ႇမတ်ႉတႃသင်ၼႆၵေႃႈ သႂ်ႇတၢပ်ႈ ပၼ်။ ၵူၼ်းႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း 5 ၵေႃႉၼၼ်ႉတႄႉ ၵမ်ႈၼမ် ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈလႄႈ ၵျွၵ်ႉမႄး”- ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်းၸၢႆးသူႉ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈၵူၼ်းသိုၵ်း SSPP/SSA  ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းဝႆႉမီး 40 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ပူတ်းပွႆႇယိုတ်းပႅတ်ႈ လွင်ႈၵၢၼ်ၸွႆးတြႃးၼၼ်ႉ   ပႃး 5 ၵေႃႉၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

“ ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈသေ တိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈပူတ်းပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းမႃးမူတ်းမူတ်း ၸဵမ်ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းသိုၵ်းႁဝ်း ၸိူဝ်းၵိုတ်းဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ”- ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးသူႉ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈပူတ်းပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းသိုၵ်း EAOs ၼၼ်ႉၵူၼ်းသိုၵ်း RCSS/SSA ၵေႃႈ  ပႃး   12 ၵေႃႉ  ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈၶတ်းၸႂ်ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်တီႈၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇလႄႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ဢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ် ၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် RCSS ယူႇသေတႃႉ ၵပ်းသိုပ်ႇဢမ်ႇလႆႈ။

ၵူၺ်းၵႃႈၽူႈမီးၸၼ်ႉၼႂ်း RCSS ၸဝ်ႈၼိုင်ႈတႄႉလၢတ်ႈၼေၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းႁဝ်းၶႃႈဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉဝႆႉၼႆႉမီး 100 ပၢႆၶႃႈဢေႃႈ ။ၵူၺ်းၵႃႈလႆႈႁူႉဝႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပူတ်းပွႆႇပၼ် 12 ၵေႃႉၵူၺ်း။ ၸိူင်ႉၼႆဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဵၼ်” – ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း 7 ၸုမ်း ဢၼ်ထုၵ်ႇပွႆႇတူဝ်ပၼ် ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းသိုၵ်း ဢၼ်ၵဵဝ်ႇ ၶွင်ႈၸွမ်းသိုၵ်း 114 ၵေႃႉၼၼ်ႉပဵၼ်သိုၵ်းရၶႅင်ႇ/ AA 61 ၵေႃႉ၊ သိုၵ်းၶၢင်/KIA 23 ၵေႃႉ၊ သိုၵ်းယၢင်း/  KUN 1 ၵေႃႉ၊ သိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ/ MNDAA 1 ၵေႃႉ၊ သိုၵ်းတႆး/RCSS 12 ၵေႃႉ သိုၵ်းတႆး/ SSPP 5 ၵေႃႉလႄႈ သိုၵ်းတဢၢင်း/TNLA 11 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈပူတ်းပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း 7 ၸုမ်းၼၼ်ႉ – ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း 2 ၸုမ်း ပဵၼ် RCSS တင်း KUN ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉတႄႉပဵၼ်  ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ ၸိူဝ်းပႆႇလူင်း လၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်း တိုၵ်း NCA ။

ၼႂ်းဝၼ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၶွပ်ႈတဵမ် 6 ပီၼႆႉ ၾၢႆႇ RCSS သူင်ႇတူဝ်တႅၼ်း 4 ၵေႃႉၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင် ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸတ်းႁဵတ်း တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ။

ဝၼ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းငမ်းယဵၼ် NCA တဵမ် 6 ပီ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA-S EAO ၵေႃႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းၽိုၼ်ႈတိုင်ႈ။ ပႃးဝႆႉဝႃႈ မၢႆတွင်းဝၼ်းငမ်းယဵၼ်ၼႆႉသေ ႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၺႃးတီႉၵုမ်းၶင်ဝႆႉတင်းမူတ်း။ ပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉႁႂ်ႈလႆႈဢဝ်လၢႆးၵတ်းယဵၼ်သေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငိ ၵႄႈလိတ်ႈၵႂႃႇ- ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း